Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update: Brownfieldconvenanten (toestand 29/05/2024) Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Update: Brownfieldconvenanten (toestand 29/05/2024)

Nieuwsbericht
11 juni 2024

Dataset ‘Brownfieldconvenanten, Toestand 29/05/2024’, afkomstig van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, is nu beschikbaar.

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields ) te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

Via zo’n convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse Regering hen ertoe aanzetten bij voorkeur verlaten sites (brownfields) te hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie.

De dataset ‘Brownfieldconvenanten’ omvat een overzicht van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields) waarvoor een convenant is afgesloten.

Meer informatie is te vinden op de datavindplaats Brownfieldconvenanten.(opent in nieuw venster)

WAT IS NIEUW?

Een bijwerking van de dataset ‘Brownfieldconvenanten’ werd doorgevoerd.

BEKIJKEN

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen(opent in nieuw venster)

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Brownfieldconvenanten(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Brownfieldconvenanten(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN

De data wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) onder de categorie ‘Milieu’ gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.