Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update Haltes en Reiswegen De Lijn (toestand 30/05/2024) Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Update Haltes en Reiswegen De Lijn (toestand 30/05/2024)

Nieuwsbericht
11 juni 2024

Dataset ‘Haltes en reiswegen De Lijn, toestand 30/05/2024’, is nu beschikbaar

Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de datasetgroep ‘Haltes en reiswegen De Lijn’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Deze datasetgroep bevat 2 datasets. Enerzijds de ‘Haltes De Lijn’ die een overzicht geven van de publieke halteplaatsen, anderzijds de ‘Reiswegen De Lijn’ die een overzicht geven van de reiswegen van de voertuigen van De Lijn. De dienstregelingen zelf zijn niet opgenomen, deze zijn zeer variabel in de tijd. Ook de relatie tussen haltes en reiswegen is niet in het product opgenomen.

Meer informatie over de Haltes en(opent in nieuw venster) Reiswegen(opent in nieuw venster) van De Lijn zijn te vinden op de Datavindplaats.

WAT IS NIEUW?

Deze versie bevat de wijzigingen omtrent het nieuwe vervoersplan van De Lijn.

Bij de haltes zijn nu ook informaties over de belbussen terug te vinden.

BEKIJKEN

Je kunt de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Mobiliteit > Transport over land.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vervoersmaatschappij De Lijn(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten WFS Haltes,(opent in nieuw venster) WFS Reiswegen,(opent in nieuw venster) OGC API Features Haltes(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Reiswegen(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN?

Dit product wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categorie ‘Vervoer’) ter beschikking gesteld.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.