Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update Parameters woningkwaliteitsbeleid (toestand 02/10/2023) Nieuwsberichten

Update Parameters woningkwaliteitsbeleid (toestand 02/10/2023)

Productupdate
3 oktober 2023

Dataset met betrekking tot ‘Parameters woningkwaliteitsbeleid lokale besturen, toestand 02/10/2023’ is nu beschikbaar.

Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe versie van het product ‘Parameters woningkwaliteitsbeleid lokale besturen’. Deze data is afkomstig van Wonen in Vlaanderen. Dit product wordt via de verspreidingskanalen van Digitaal Vlaanderen ter beschikking gesteld van de gebruikers. De informatie die opgenomen is, kan kosteloos hergebruikt worden.

De dataset bevat een van de gemeenten met een of meerdere woningkwaliteitsreglementen. Dit zijn proactieve maatregelen die een gemeente kan nemen om de woningkwaliteit op haar grondgebied te verbeteren. Een gemeente kan er o.m. voor opteren om een eigen heffingsreglement voor ongeschikte en onbewoonbare woningen in te voeren, met het conformiteitsattest aan de slag te gaan of een kamerreglement uit te werken.

BEKIJKEN

Je kan de gegevens van deze nieuwe dataset bekijken via de Geopunt-kaarttoepassing,(opent in nieuw venster) Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Woningkwaliteit > Gemeentelijk woningkwaliteitsbeleid.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Wonen-Vlaanderen(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten WFS Parameters Woningkwaliteit(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Parameters woningkwaliteitbeleid(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN?

Deze dataset wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (categorie Maatschappij) en via de Geopunt-catalogus(opent in nieuw venster) gratis ter beschikking gesteld.

De dataset bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in formaten GML en Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.