CRAB is een databank die alle officiële adressen en hun geografische locatie bevat. Het werd door de voorloper van Digitaal Vlaanderen ontwikkeld. De data erin wordt beheerd en geupdated door de Vlaamse steden en gemeenten. CRAB kan gratis geraadpleegd en in de eigen toepassingen geïmplementeerd worden door eenieder die adressen uit authentieke bron nodig heeft. De CRAB adressendatabank dateert al van rond 2000 en is technisch sterk verouderd. Daarom wordt hij uitgefaseerd. “Toen de plannen voor een Gebouwenregister nog op tafel lagen, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om in dezelfde architectuur meteen ook een nieuw Adressenbestand te bouwen”, aldus Jan Laporte van Digitaal Vlaanderen.

Infosessies voor raadplegers

Voor steden en gemeenten organiseert Digitaal Vlaanderen al infosessies om hen te begeleiden bij de overgang van het CRAB naar het Adressenbestand. Maar ook raadplegers van het CRAB moeten tegen eind 2023 hun toepassingen compatibel maken met het Adressenregister en/of het Gebouwenregister. Met het oog op deze noodzakelijke overschakeling en de dwingende deadline organiseert Digitaal Vlaanderen twee infosessies voor raadplegers van CRAB.

Bent u gebruiker van het CRAB en/of aanverwante diensten? Dan raden wij u aan in te schrijven voor deze sessies. Op het programma: een overzicht van de mogelijkheden die de Adressen- en Gebouwenregisters vandaag reeds bieden en hoe daarvan gebruik te maken om uw CRAB-implementatie te vervangen. Er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Er zijn twee sessies gepland

LIVE sessie op donderdag 2 juni van 10 tot 12 uur, in het Herman Teirlinckgebouw, zaal Toots Thielemans. Maximaal 100 deelnemers.

Inschrijven ((opent in nieuw venster))

MS Teams-sessie op donderdag 16 juni van 10 tot 12 uur ((opent in nieuw venster))

Warm aanbevolen !