Doel van het Vastgoedinformatieplatform is de documentenstroom die gepaard gaat met de verkoop van vastgoed volledig digitaal te laten verlopen. Alle betrokkenen, vastgoedmakelaars (CIB), notarissen (FedNot), steden en gemeenten (VVSG), zullen hierdoor sneller en transparanter kunnen werken. Het platform wordt gebouwd door Digitaal Vlaanderen.

Luisteren naar gebruikers

Sammy Parmentier, Product Owner voor het Vastgoedinformatieplatform: “In een Product Increment zitten we met het hele team samen om alle neuzen in dezelfde richting te zetten: waar staan we vandaag op juridisch, technisch, organisatorisch vlak? Het is een belangrijk moment want we sluiten het vorige kwartaal af qua productontwikkeling af en bespreken de planning van het volgende kwartaal. Dat we hiervoor naar een toekomstige gebruiker gaan, heeft alles te maken met onze betrokkenheid. We willen zoveel mogelijk te weten komen over onze gebruikers, zodat we een product kunnen bouwen dat maximaal aan de behoeften voldoet.”

Wat we leerden van Wetteren

Vanaf oktober zal Wetteren, samen met een 30-tal andere gemeenten, de huidige manier van werken loslaten en gaan ze aan de slag met het Vastgoedinformatieplatform als ‘pilootgebruiker’. Filip Arents, GIS en ICT-coördinator bij Wetteren legde uit hoe de aanvragen tot nu toe verwerkt werden. Filip Arents: “We ontvangen zo’n 650 aanvragen per jaar. Dat komt neer op ongeveer 3 aanvragen per werkdag. Vroeger ging het fysieke vastgoeddossier letterlijk van bureau tot bureau, de aanvragen gebeurden via fax en een dik pak papier werd afgeleverd per post. Omdat dit niet houdbaar was, bouwden we in 2003 een eigen “informatieplatform-avant-la-lettre”. Het was een zelfgecreëerd systeem waarmee we de dossiers eenvoudig konden opvolgen. Er kwam ook een GIS-loket om de informatieverzameling uit het systeem zoveel mogelijk te automatiseren. Maar vandaag zijn de noden alweer geëvolueerd. We kijken dan ook uit naar het Vastgoedinformatieplatform, dat we gaan voeden vanuit ons eigen gemeentelijk systeem. Het is voor ons de volgende stap naar een efficiënt digitaal proces.”

Wetteren is grote fan van het Vastgoedinformatieplatform

Filip Arents: “Weet je waarom ik zo’n voorstander ben van de verplichte uitrol van het Vastgoedinformatieplatform? Omdat het zal zorgen voor uniformisering over alle gemeenten en werkwijzen heen. Daar kan je toch niet tegen zijn?” En hij vult aan: “Een ander heikel punt in onze huidige werking is dat er binnen de gemeente slecht één persoon tegelijk kan werken. In oktober, als we overschakelen op het Vastgoedinformatieplatform, is dat eindelijk voorbij. We zullen parallel kunnen werken om dossiers te verrijken met data van onder meer de dienst milieu, financiën, ruimtelijke ordening enz.”

Weetje

Sammy Parmentier: “Binnen de gemeente gebruiken ze voor de benaming van de onderdelen van een vastgoeddossier de afkorting PVM (plannenregister, vergunningen, minidossier notaris). Dat lijkt goed op de aankomende MVP (Minimum Viable Product), de eerste versie van het Vastgoedinformatieplatform, die in september klaar moet zijn.”

Filip Arents, GIS en ICT-coördinator Wetteren, onderaan in het midden op de locatie (nieuw gemeentehuis Wetteren op de Rode Heuvel), met een prachtig uitzicht over de Schelde.