Belangrijke info voor burgers

“Tot nu toe bestond er voor burgers geen eenvoudige manier om op de hoogte te blijven van de stand van zaken bij de erkenning van rampen”, vertelt Tristan Hoorelbeke, Adviseur digitale communicatie bij DKBUZA. “Er zat niets anders op dan geregeld naar de website van het Vlaams Rampenfonds te surfen, aangezien ze na de erkenning van een ramp binnen de 3 maanden een aanvraag moeten indienen tot schadevergoeding. Onze aansluiting op Mijn Burgerprofiel brengt daar verandering in.”

Sinds eind september kunnen burgers enerzijds hun schade door een weerfenomeen melden bij het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Die meldingen stellen het Rampenfonds in staat het uitzonderlijk karakter van het weerfenomeen in te schatten.

Anderzijds kunnen ze zich inschrijven op een notificatiesysteem dat hen een bericht stuurt van zodra de Vlaamse Regering beslist heeft in welke gemeenten de wateroverlast erkend wordt als ramp. Op dit moment gaat het dus om de watersnood tijdens de maand juli van dit jaar.”

Waarom Mijn Burgerprofiel?

“We hebben ervoor gekozen om het traject via Mijn Burgerprofiel te laten verlopen omdat dit interessante mogelijkheden biedt om in de toekomst eventueel koppelingen te maken met persoonsgebonden data die reeds in MBP aanwezig zijn. Zo zouden we bijvoorbeeld een apart bericht kunnen versturen naar mensen die recht hebben op een leefloon omdat zij aan minder strikte voorwaarden moeten voldoen om een schadevergoeding te krijgen. Op die manier kunnen we onze dienstverlening aan de burger verder verfijnen en stroomlijnen”, zo besluit Tristan Hoorelbeke.

Wat is Mijn Burgerprofiel?

Mijn Burgerprofiel biedt toegang tot een groot (en snel groeiend) aantal overheidsdiensten van lokale, Vlaamse en federale overheidsinstanties. Burgers kunnen er formulieren aanvragen, hun COVID-19 vaccinatiecertificaten downloaden, (fiscale) attesten opvragen, de status van een bouwaanvraag, een studiebeurs raadplegen,… Terwijl je vroeger op elk van die diensten afzonderlijk moest inloggen, geeft Mijn Burgerprofiel via één centrale login toegang tot al die diensten. Het gebruik is bovendien eenvoudig en intuïtief.

Interesse om aan te sluiten?

Heeft ook uw stad of gemeente interesse om aan te sluiten op Mijn Burgerprofiel? Wil u meer weten over wat Mijn Burgerprofiel voor uw gemeente of overheidsinstelling kan betekenen? Stuur dan even een mailtje naar aansluitingen.mijnburgerprofiel@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). We nemen dan spoedig contact met u op.

Meer informatie?

Meer informatie over Mijn Burgerprofiel vind je hier ((opent in nieuw venster)).