Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkt u bij een lokaal bestuur? Vul de URBANAGE-enquête in Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Werkt u bij een lokaal bestuur? Vul de URBANAGE-enquête in

Nieuwsbericht
6 juni 2023

De Vlaamse overheid en imec slaan de handen in elkaar voor het Europese project URBANAGE dat wil nagaan hoe we, met behulp van technologie, het leven in steden en gemeenten inclusiever, gezonder en gelukkiger kunnen maken voor een ouder wordende bevolking. Digitaal Vlaanderen is partner in dit project. Werkt u bij een lokaal bestuur van een stad of gemeente? Vul dan de URBANAGE-enquête in. Uw feedback is van onschatbare waarde.

Urbanage staat voor ‘Enhanced URBAN planning for AGE-friendly cities through disruptive technologies’. Dit Europese project wil nagaan hoe ‘disruptieve’ technologieën zoals een digitale tweeling van de stad (Digital City Twins), big data analyse en artificiële intelligentie kunnen ingezet worden om steden in de toekomst ouderdomsvriendelijker te maken.

Als medewerker van een lokaal bestuur kunt u ons helpen door uw persoonlijke visie te delen over de aanpak van uw stad of gemeente om oudere inwoners te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten.

De enquête vult u in via deze link(opent in nieuw venster).

Twee pilootcases

In nauwe samenwerking met 50-plussers en medewerkers van diverse steden en gemeenten hebben de Vlaamse overheid en imec twee Vlaamse pilootcases ontwikkeld die waardevolle inzichten bieden.

De eerste case richt zich op het in kaart brengen van het comfortniveau van ouderen in de stad. Door middel van boeiende workshops zijn essentiële factoren geïdentificeerd die van belang zijn in een stad of gemeente, zoals luchtkwaliteit, geluidsoverlast en toegankelijkheid. Elk van deze factoren wordt beoordeeld. Met uw feedback kunt u lokale besturen helpen bij het ontwikkelen van een visie en het verbeteren van de ruimtelijke planning.

De tweede case combineert twee datasets voor steden en gemeenten: de leeftijdsverdeling en de verdeling van personen met een mobiliteitsbeperking. Door deze gegevens te combineren met bestaande informatie zien we waar veel ouderen met beperkte mobiliteit wonen. Door middel van simulaties kunnen we voorspellen hoe de situatie zal evolueren. Deze inzichten zijn van onschatbare waarde bij het afstemmen van het beleid, zoals het zorgen voor een betere spreiding van apotheken, zorgdiensten en andere essentiële dienstverlening.

Meer informatie?