Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijziging aan services Wonen in Vlaanderen Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Wijziging aan services Wonen in Vlaanderen

Nieuwsbericht
31 mei 2024

Einde juli 2024 zullen enkele wijzigingen worden doorgevoerd aan de services van Wonen in Vlaanderen.

Aan de dataset parameters Woningkwaliteitsbeleid lokale besturen zal een modelwijzigingen worden doorgevoerd. Hiervoor zullen eind juli een aantal wijzigingen aan de webdiensten worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen impact hebben op volgende services:

Meer specifiek gaat het om volgende wijzigingen:

  • WMS Wonen in Vlaanderen:
    • Het schrappen van de laag ‘SVK afsprakenkader’;
    • Het verwijderen van de velden: DTSANCTIE, GLDSANCTIE, INFSANCTIE, CAAFLEV, CAWONING, CAKAMER, CAKAMWON, CAINDEX, URLSANCTIE en URLCARETR in de laag ‘CA verplicht’;
    • Het verwijderen van de velden CAAFLEV, CAWONING, CAKAMER, CAKAMWON, CAINDEX en URLCARETR in de laag ‘CA beperkte duurtijd’.
  • WFS/OGC API Features Parameters woningkwaliteitsbeleid:
    • Het verwijderen van de velden: CAAFLEV, CAWONING, CAKAMER, CAKAMWON, CAINDEX, URLCARETR, DTSANCTIE, GLDSANCTIE, INFSANCTIE, URLSANCTIE, DTAANWWC, SVKKAD, DTSVKKAD, INFSVKKAD en URLSVKKAD

De wijzigingen komen er als gevolg van wijzigingen in de regelgeving.

Indien u gebruik maakt van een van deze velden in de services zal deze moeten aangepast worden voor einde juli 2024.