DHMV I standaardproducten

Van de hoogtegegevens van het DHM Vlaanderen I werden vier standaardproducten aangemaakt die als gratis open data worden verspreid.

Met dit productengamma worden de data toegankelijk voor een brede groep gebruikers. Bovendien bieden we hiermee een antwoord voor toepassingen op alle schaalniveaus. De eerste twee producten lenen zich voor grootschalige toepassingen waarbij er lokaal nood is aan een hoge mate van detail. De volgende producten zijn eerder geschikt voor midden- en kleinschalige toepassingen.

DHMV I brondata

De DHMV I brondata bevat de originele hoogtepunten in de volle resolutie zoals ze zijn ingewonnen bij de opname van de airborne LiDAR missie in de periode 2001 - 2004.. De vliegstroken zijn toen variabel gevlogen volgens de indeling van de grote rivierbekkens. De puntdichtheid bedraagt minstens 1 punt / 4 m² en is gebiedsdekkend voor het Vlaams gewest, met uitzondering van enkele centrumsteden die stereoscopisch zijn ingemeten. Er is een minimale zijdelingse overlap van de vliegstroken.

Na de inwinning werden de LiDAR bestanden verder verwerkt tot geometrische correcte hoogtebestanden waarbij de dienstverlener een verdere classificatie naar maaiveld, niet-maaiveld en water op de originele punten heeft doorgevoerd en uitschieters heeft verwijderd. De DHMV I brondata werden in een latere fase in het LAZ formaat omgezet, gearchiveerd en verdeeld. Het LAZ formaat is de gezipte versie van het binaire LAS formaat dat specifiek gemaakt is om 3D puntenwolk data uit te wisselen tussen gebruikers. Meer info over LiDAR techniek en het LAS formaat vind je in DHM-ondersteuning.

Verdere informatie over deze dataset kan je ook terugvinden in de metadata beschrijving (opent in nieuw venster)van dit product

De gebruiker wordt verondersteld voldoende kennis te hebben om de ruwe data te hanteren en zelf de nodige controles voor zijn specifieke toepassing uit te voeren. Minder ervaren gebruikers worden daarom aanbevolen gebruik te maken van de DHMV I standaardproducten, zie hierboven (enkel maaivelddata).

DHMV I testdata


Wil je een indruk krijgen van de brondata van het DHMV I, dan kan je een testbestand van de regio Damme downloaden.

Het zip-bestand (LIDARhoogtepunten_brondata_TestbestandDamme) bevat:

  • overzicht van de vluchtstroken binnen het opgegeven interessegebied;
  • de ruwe, onregelmatig verspreide XYZ-punten voor 1 strook;
  • een leesmij-tekst;
  • gebruiksvoorwaarden voor het testbestand;
  • een meldingsformulier;
  • de metadata van de dataset.

> LiDAR testbestanden (zip)