Sinds 2015 is de Basiskaart Vlaanderen (GRB) de authentieke gegevensbron voor grootschalige topografie in Vlaanderen. Digitaal Vlaanderen zet hiervoor sterk in op een kwalitatief beheer en bijwerking van deze bron op vlak van juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit. We willen nu verder inzetten op de versnelling van de bijhouding van de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Dit zorgt voor een meer actuele Basiskaart, wat alle gebruikers ten goede komt.