De toolbox is toegankelijk voor alle overheden die via het Bureau voor Gegevensbescherming werken. De toolbox bevat:

  • Sjablonen en templates van standaard documenten en bepalingen;
  • Kennisdeling en Klankbordsessies;
  • Interne opleidingen;
  • Vanaf eind 2022: een softwareplatform ter ondersteuning van het verwerkingsregister, inbreuken, verzoeken, DPIA, …

Overheidsentiteiten die nog geen gebruik maken van het Bureau voor Gegevensbescherming kunnen de opleidingen wel tegen betaling volgen.