Eén kwaliteitsvol register

Door verschillende staatshervormingen en een ingewikkelde staatsstructuur is het inzicht en het overzicht van de publieke dienstverleningen in Vlaanderen vandaag eerder gebrekkig en complex. We zien in de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen verschillende bronnen en lijstjes naast elkaar bestaan zonder enige afstemming. Dit zorgt voor problemen van actualisatie en kwaliteitsgarantie.

Met het Dienstverleningsregister willen we dus de veelheid en diversiteit aan dienstverleningen die vandaag bestaan in Vlaanderen, uniek gaan capteren in een kwaliteitsvol register dat herbruikbaar is en als basis kan dienen voor diverse digitale toepassingen die op hun beurt meerwaarde bieden aan de maatschappij. Het dienstverleningsregister zal als authentieke bron betreffende dienstverlening de ruggengraat kunnen vormen voor vele gekoppelde digitale toepassingen.

In de kijker: OSLO

De scope van het Dienstverleningsregister wordt bewust breed opgevat. Dit moet eventuele schaduwbronnen die op hun beurt eigen lijstjes gaan bijhouden tegengaan. De definitie van dienstverlening is geënt op de Europese definitie die ook binnen het Core Public Service Vocabulary is afgestemd. Binnen Vlaanderen is een OSLO-standaard publieke dienstverlening uitgewerkt. Ontdek hier meer over OSLO.

Wat is een basisregister?

Een basisregister wordt gedefinieerd als “een betrouwbare authentieke bron van informatie die onder de controle staat van een hiervoor aangestelde publieke administratie of organisatie door de overheid”. Om een basisregister maximaal te kunnen inzetten worden er een aantal eisen vooropgesteld, zoals het voldoen aan de OSLO-standaarden, de levenscyclus en de historiek.

Dienstverleningsregister past binnen een stelsel van onderling verbonden basisregisters. Dit stelsel vormt het fundament voor een vlotte gegevensuitwisseling- en integratie binnen en buiten de overheid die hergebruik van data stimuleren en dubbele opvraging en registratie vermijden. Zes referentieobjecten treden hierbij steeds op de voorgrond: personen, ondernemingen, percelen, gebouwen, adressen en de kaart.