Entiteit Digitaal Vlaanderen
Uiterste datum van indiening voorstelMomenteel geen dwingende deadline
Contact

Dominiek Bouckaert, coördinator Sandbox Vlaanderen
sandbox@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Context

Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand dat informatie bevat over alle openbaar toegankelijke wegen in Vlaanderen. De wegsegmenten en hun bijhorende attributen zijn afkomstig uit drie basisbestanden: het wegenbestand van het NGI ((opent in nieuw venster)) (2011), de wegverbindingen uit het GRB (2012) en de straatnaaminformatie uit het CRAB ((opent in nieuw venster)) (2012).

Het wegenregister is sinds 2016 open data en beoogt een erkenning als authentieke bron voor wegen in Vlaanderen.

Omschrijving

In het Wegenregister worden verschillende attribuutwaarden bijgehouden bv. wegverharding, morfologische wegklasse, wegcategorie, … Vaak werd deze informatie bij de initiële aanmaak van het bestand aangeleverd, maar ontbreekt deze bij nieuwe wegsegmenten. De bijwerking van het Wegenregister gebeurt immers a.d.h.v. het GRB en het CRAB en daar ontbreekt deze informatie. Vaak moet deze van derde partijen komen bv. AWV.

Soms komt het ook voor dat één of meerdere (kleine) tussenliggende segmentjes een foutief attribuut ontvangen hebben.

De bedoeling van deze challenge is om de kwaliteit van het Wegenregister te verbeteren en om deze ontbrekende attribuutwaarden, daar waar mogelijk, automatisch te laten genereren uit de reeds aanwezige attribuutwaarden van de omliggende wegsegmenten. Bijvoorbeeld een nieuw wegsegment ligt ingesloten tussen twee wegsegmenten met wegcategorie 1, dan zal dit nieuwe tussenliggende wegsegment ook wegcategorie 1 toegekend krijgen. Anderzijds is het ook de bedoeling om foutieve waarden op te sporen bv. een wegsegment dat de attribuutwaarde “onverhard” meegekregen heeft, ligt ingesloten tussen 2 wegsegmenten die de attribuutwaarde “verhard” hebben.

Jouw voorstel indienen

Heb jij een oplossing voor deze challenge? Laat het ons snel weten!

Download hier het sjabloon om jouw voorstel in te dienen. (Word bestand) Stuur het ingevulde document naar sandbox@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). We nemen contact met je op om verder af te spreken.

Wat levert het mij op?

Sandbox Vlaanderen werkt met het principe van de ‘gesloten portefeuille’. Dat betekent dat er geen vergoedingen worden betaald, door geen van de partijen. Er zijn wel tal van andere voordelen:

  • De Vlaamse overheid engageert zich om jouw product in de praktijk te testen. Elke partij engageert zich om van het experiment een succes te maken, voor iedereen. Succes kan bestaan uit nieuwe kennis, inzichten en ervaring - ook al blijkt de ingezette technologie (nog) niet echt een goede oplossing voor het probleem.
  • Je kan de Vlaamse overheid als referentie gebruiken, ook al is jouw oplossing niet in productie genomen.
  • Jouw start-up krijgt visibiliteit binnen en buiten de Vlaamse overheid. Twee maal per jaar organiseert Sandbox Vlaanderen een event waarop iedereen van de Vlaamse overheid welkom is. Alle experimenten van de voorbije zes maanden worden voorgesteld door een vertegenwoordiger van de dienst en de onderneming, samen op het podium. Zo bereik je als onderneming heel wat andere overheidsdiensten die mogelijk werken aan een lastenboek… .
  • Als onderneming die een experiment met Sandbox Vlaanderen heeft uitgevoerd, word je voortaan op alle events uitgenodigd.
  • Tot twee jaar na je experiment kan je gebruik maken van de accommodatie van Sandbox Vlaanderen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Je kan hier potentiële klanten binnen de overheid ontvangen, je product demonstreren … .
  • Sandbox Vlaanderen is geen incubator, en levert geen coaching of begeleiding. Maar we verwijzen je graag door naar de persoon of de organisatie binnen ons netwerk die jou verder kan helpen. Ook dat maakt deel uit van onze matchmaking.
  • Jij inspireert de overheid in haar zoektocht naar innovatieve oplossingen. En wie weet is het een opstap naar meer…