Entiteit/ afdeling/ cel van de ‘owner’De Watergroep, Farys en Pidpa
Uiterste datum van indiening voorstelGeen deadline

Contact

Dominiek Bouckaert, Cöordinator Sandbox Vlaanderen

sandbox@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

+32 476 97 20 95

Context

De waternutsbedrijven, De Watergroep, Farys en Pidpa (hierna “de partners” genoemd) hebben een samenwerking opgezet met als doelstellingen:

 1. Het onderzoek naar de waarde van digitale meters voor een waternutsbedrijf.
 2. Het, in maximale synergie, organiseren van een uitrol digitale watermeters in samenwerking met Fluvius.

Een van de samenwerkingsdomeinen is de toepassing van digitale debietbegrenzers binnen het wetgevend kader waaraan de waternutsbedrijven gebonden zijn [Algemeen waterverkoopreglement (PDF bestand opent in nieuw venster)], [art. 5 – Afsluiten en Heraansluiten]

In dit kader is in februari 2021 een werkgroep gestart met als doel het identificeren van digitale debietbegrenzende oplossingen voor drinkwatervoorziening. Om de huidige en toekomstige mogelijkheden in kaart te brengen zal een vrijblijvende marktverkenning opgestart worden. Het doel van deze marktverkenning is:

 1. Maximaal inzicht verwerven in de bestaande oplossingen op de markt.
 2. Het in kaart brengen van innovaties en toekomstige geplande ontwikkelingen.
 3. Een industrie overschrijdend onderzoek naar soortgelijke toepassingen voeren.

Op basis van de uitkomst van deze marktverkenning hopen de partners beter inzicht te krijgen in:

 1. De maturiteit van de markt.
 2. De bestaande en geplande producten op de markt.
 3. Welke functionele eisen realistisch zijn en meegenomen kunnen worden in de verdere detaillering van het ontwerp.
 4. Een verdere detaillering van de referentiearchitectuur.
 5. Wat de meest geschikte procedure is voor de verwerving van de digitale debietbegrenzer.

Omschrijving

Een digitale debietbegrenzer is een toestel, dat toelaat om vanop afstand het aangeboden debiet, ter hoogte van de watermeter van de eindklant in te stellen, aan te sturen en te beheren. Een digitale debietbegrenzer is al dan niet geïntegreerd met een digitale watermeter

De digitale debietbegrenzer is een volledig autonoom systeem. Dit wil o.a. zeggen dat:

 • De communicatie van en naar de beheersapplicatie – dit is de applicatie, gebruikt door de partners, die instaat voor het opvolgen en beheren van de debietbegrenzer – volledig losstaand gebeurt van de infrastructuur (internet, Wi-Fi,…) van de eindklant waar hij geïnstalleerd is. Bij voorkeur is deze communicatie draadloos via de digitale elektriciteitsmeter (E-meter) ;
 • Hij volledig instaat voor zijn eigen energievoorziening (met voorkeur met een batterij met een levensduur van 16 jaar) ;
 • De digitale debietbegrenzer vanaf het moment van aansturing autonoom moet instaan voor het meten en reduceren van het aangeleverde debiet.

De digitale debietbegrenzer zal geïnstalleerd worden in/op de meetlijn van de drinkwaterbedrijven en blijft eigendom van het waternutsbedrijf.

 • De werking van de digitale debietbegrenzer wordt beschreven aan de hand van een aantal gewenste functionele vereisten. Deze scheppen het kader waaraan de aangeboden toepassing(en) moeten voldoen. Indien er alternatieve of betere invullingen zijn, mogen deze ook aangegeven worden. Het staat de firma vrij hoe het deze eisen technisch zal invullen.

 • De digitale debietbegrenzer wordt een onderdeel van de bestaande digitale meterketting referentiearchitectuur.

  De digitale meterketting referentiearchitectuur is afgestemd tussen de partners en Fluvius en maakt gebruik van de Fluvius digitale meterketting architectuur.

  In de referentiearchitectuur wordt de watermeter, net zoals de gasmeter, draadloos verbonden met de digitale E-meter van Fluvius via een draadloos M-Bus protocol.

  Voor de bijkomende debietbegrenzer zien we twee grote scenario’s. Het scenario waarbij de debietbegrenzer mee wordt opgenomen binnen de digitale meterketting architectuur. In dit scenario zijn een aantal sub-scenario’s geïdentificeerd. Het andere scenario is het scenario waarbij de debietbegrenzer los van de digitale meterketting wordt aangestuurd.

  Scenario 1 draagt de voorkeur maar de partners staan ook open om alternatieve scenario’s te bekijken.

  Binnen het geprefereerde scenario, het scenario waarbij de debietbegrenzer mee wordt opgenomen binnen de architectuur digitale meterketting, zijn er verschillende sub-scenario’s geïdentificeerd. Ze worden hieronder geïllustreerd:

  1. Twee afzonderlijke toestellen, watermeter en debietbegrenzer, met individuele communicatie naar de digitale E-meter
  1. Twee afzonderlijk toestellen in master - slave configuratie

  In dit geval is ofwel de watermeter master ofwel de debietbegrenzer. In beide configuraties zorgt de master voor de communicatie met de E-meter

  1. Eén geïntegreerd toestel watermeter en debietbegrenzer

  In scenario 2 wordt een volledig nieuwe meterketting opgezet om de debietbegrenzing aan te sturen.

  De firma beschrijft in welke scenario’s zijn oplossing kan passen en geeft ook aan wat volgens hem de voor- en nadelen zijn van de aangeboden configuratie.

Jouw voorstel indienen

Heb jij een oplossing voor deze challenge? Laat het ons snel weten!

Download hier het sjabloon om jouw voorstel in te dienen. (Word bestand) Stuur het ingevulde document naar sandbox@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). We nemen contact met je op om verder af te spreken.

Wat levert het mij op?

Sandbox Vlaanderen werkt met het principe van de ‘gesloten portefeuille’. Dat betekent dat er geen vergoedingen worden betaald, door geen van de partijen. Er zijn wel tal van andere voordelen:

 • De Vlaamse overheid engageert zich om jouw product in de praktijk te testen. Elke partij engageert zich om van het experiment een succes te maken, voor iedereen. Succes kan bestaan uit nieuwe kennis, inzichten en ervaring - ook al blijkt de ingezette technologie (nog) niet echt een goede oplossing voor het probleem.
 • Je kan de Vlaamse overheid als referentie gebruiken, ook al is jouw oplossing niet in productie genomen.
 • Jouw start-up krijgt visibiliteit binnen en buiten de Vlaamse overheid. Twee maal per jaar organiseert Sandbox Vlaanderen een event waarop iedereen van de Vlaamse overheid welkom is. Alle experimenten van de voorbije zes maanden worden voorgesteld door een vertegenwoordiger van de dienst en de onderneming, samen op het podium. Zo bereik je als onderneming heel wat andere overheidsdiensten die mogelijk werken aan een lastenboek… .
 • Als onderneming die een experiment met Sandbox Vlaanderen heeft uitgevoerd, word je voortaan op alle events uitgenodigd.
 • Tot twee jaar na je experiment kan je gebruik maken van de accommodatie van Sandbox Vlaanderen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Je kan hier potentiële klanten binnen de overheid ontvangen, je product demonstreren … .
 • Sandbox Vlaanderen is geen incubator, en levert geen coaching of begeleiding. Maar we verwijzen je graag door naar de persoon of de organisatie binnen ons netwerk die jou verder kan helpen. Ook dat maakt deel uit van onze matchmaking.
 • Jij inspireert de overheid in haar zoektocht naar innovatieve oplossingen. En wie weet is het een opstap naar meer…