Entiteit Ahovoks – Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs – Cel ICT
Uiterste datum van indiening voorstelMomenteel geen dwingende deadline
Contact

Dominiek Bouckaert, coördinator Sandbox Vlaanderen
sandbox@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Context

AHOVOKS is het Vlaams overheidsagentschap dat zich samen met verschillende onderwijspartners inzet voor levenslang leren voor iedereen. De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs verzorgt de dienstverlening aan de klanten van het hoger onderwijs, namelijk de hogescholen, universiteiten, de associaties, hun personeelsleden en hun studenten en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid voor hoger onderwijs.

Regelgeving wordt steeds vaker evidence based opgesteld. Ons agentschap/onze afdeling speelt een belangrijke rol in het aanleveren van data ter onderbouwing van wijzigende regelgeving en dikwijls ook om op basis van de beschikbare gegevens adequate voorspellingen te doen naar impact van bepaalde beleidsbeslissingen. Maar de context is complex en de tijd heel vaak beperkt, daarom is het wenselijk om deze taak maximaal te ondersteunen met geschikte tools.

Omschrijving

We hebben nood aan een tool om op basis van de gegevens beschikbaar in onze (en eventueel ook externe) databanken adequaat en snel antwoorden te kunnen geven op vragen van de beleidsmakers. Het gaat hierbij vooral om het kunnen maken van simulaties. Als het beleid voor verschillende keuzes staat, dan moeten we in staat zijn om op basis van de beschikbare data en op basis van randvoorwaarden (die eventueel manipuleerbaar zijn) zo correct mogelijk de impact te bepalen van de verschillende keuzes om zo beleidsmakers optimaal te informeren en bij te staan in het nemen van de juiste beslissing.

Een voorbeeld om dit verder te duiden: stel dat het beleid vraagt wat de impact zou zijn voor de financiering van het Hoger onderwijs als er beslist wordt dat alle vrouwelijke studenten in STEM-opleidingen extra gesubsidieerd worden. Vandaag kunnen wij relatief eenvoudig tellen hoeveel vrouwelijke studenten er in het Hoger Onderwijs ingeschreven zijn in STEM-opleidingen. Veel moeilijker is het echter om te bepalen wat het aanzuigeffect van deze maatregel zou zijn. Of wat de gevolgen zouden zijn op de inschrijvingen van vrouwelijke studenten in niet-STEM opleidingen. Nog interessanter zou zijn als we kunnen voorspellen met welke factor we de subsidiëring moeten verhogen om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen. In het voorbeeld: een zo groot mogelijke stijging van vrouwelijke studenten in STEM-opleiding, zonder al te substantiële daling in de zorgopleidingen.

Daarom hebben we nood aan complexere modellen die ons helpen in het beantwoorden van dergelijke voorspellingen. Eventueel ook door het gebruik van AI, omdat dit te eenzijdige verwachtingen aan onze kant kan bijstellen.

Jouw voorstel indienen

Heb jij een oplossing voor deze challenge? Laat het ons snel weten!

Download hier het sjabloon om jouw voorstel in te dienen. (Word bestand) Stuur het ingevulde document naar sandbox@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). We nemen contact met je op om verder af te spreken.

Wat levert het mij op?

Sandbox Vlaanderen werkt met het principe van de ‘gesloten portefeuille’. Dat betekent dat er geen vergoedingen worden betaald, door geen van de partijen. Er zijn wel tal van andere voordelen:

  • De Vlaamse overheid engageert zich om jouw product in de praktijk te testen. Elke partij engageert zich om van het experiment een succes te maken, voor iedereen. Succes kan bestaan uit nieuwe kennis, inzichten en ervaring - ook al blijkt de ingezette technologie (nog) niet echt een goede oplossing voor het probleem.
  • Je kan de Vlaamse overheid als referentie gebruiken, ook al is jouw oplossing niet in productie genomen.
  • Jouw start-up krijgt visibiliteit binnen en buiten de Vlaamse overheid. Twee maal per jaar organiseert Sandbox Vlaanderen een event waarop iedereen van de Vlaamse overheid welkom is. Alle experimenten van de voorbije zes maanden worden voorgesteld door een vertegenwoordiger van de dienst en de onderneming, samen op het podium. Zo bereik je als onderneming heel wat andere overheidsdiensten die mogelijk werken aan een lastenboek… .
  • Als onderneming die een experiment met Sandbox Vlaanderen heeft uitgevoerd, word je voortaan op alle events uitgenodigd.
  • Tot twee jaar na je experiment kan je gebruik maken van de accommodatie van Sandbox Vlaanderen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Je kan hier potentiële klanten binnen de overheid ontvangen, je product demonstreren … .
  • Sandbox Vlaanderen is geen incubator, en levert geen coaching of begeleiding. Maar we verwijzen je graag door naar de persoon of de organisatie binnen ons netwerk die jou verder kan helpen. Ook dat maakt deel uit van onze matchmaking.
  • Jij inspireert de overheid in haar zoektocht naar innovatieve oplossingen. En wie weet is het een opstap naar meer…