Herbekijk het webinar

Op woensdag 8 december organiseerden we een webinar waarop je alles te weten kwam over het traject.
Als je dit gemist hebt kun je dit webinar hier herbekijken

Wat is het?

Kleine, innovatieve en soms bedrieglijk eenvoudige ideeën kunnen uitgroeien tot een grote vernieuwende aanpak. Als jij een idee hebt over hoe je met een technologische innovatie de dagelijkse werking van jouw dienst of de dienstverlening van de Vlaamse overheid aan de burger of ondernemingen kan verbeteren, schrijf je dan in voor het intrapreneurshiptraject.

Met dit intrapreneurshiptraject willen we alle medewerkers van de Vlaamse overheid de kans geven om hun innovatief idee uit te werken in een Proof-of Concept (PoC). Via een werkend prototype kan je ook tonen hoe jij denkt dat het er kan uitzien. En wie weet wordt het daarna ook effectief geïmplementeerd!

Meer weten?

 • Stap 1

  Tot en met 14 januari 2022 kunnen alle medewerkers van de Vlaamse overheid een idee voor het intrapreneurshiptraject indienen. De ideeën worden geëvalueerd op volgende criteria:

  • Het idee dient de dienstverlening naar de burger en/of de ondernemingen of de interne werking van de Vlaamse overheid ten goede te komen
  • Een idee over meerdere entiteiten heen maakt meer kans om geselecteerd te worden
  • Het idee moet ook realistisch gezien implementeerbaar zijn indien de PoC positief uitdraait
  • Het idee moet uit te werken zijn in het kader van een Proof-of-Concept (PoC)

  De medewerker dient er zich van bewust te zijn dat er tijdens het traject een substantiële tijdsinvestering wordt verwacht van hem/haar.

 • Stap 2

  De beste ideeën worden weerhouden en op deze website gepubliceerd gedurende de hele maand februari.

  In deze periode kan iedereen deze ideeën bekijken en zich kandidaat stellen om mee een team te vormen rond één van de weerhouden ideeën. De bedoeling is dat we zo tot diverse en multidisciplinaire teams komen. De eigenaar van een weerhouden idee wordt ook aangemoedigd zelf op zoek te gaan naar geschikte teamleden die mee zijn/haar idee vorm kunnen geven.

 • Stap 3

  Tussen begin maart en half mei gaan we met de teams aan de slag om het idee verder uit te werken. Dit doen we via een zgn. Design Sprint, een methode om tijdens een workshop van 5 dagen snel en effectief jouw idee concreet te maken. Op het einde laten we dit testen en valideren door gebruikers. Samen met het team en een ervaren UX-designer zetten we het idee om in een visueel voorgestelde oplossing dat we aan gebruikers voorleggen.

  De teams worden ook getraind in hoe ze hun idee en plan van aanpak kunnen pitchen voor de jury.

 • Stap 4

  Alle teams pitchen hun idee voor onze jury tijdens de Sandbox Vlaanderen Pitch op 19 mei. De jury beslist welke teams hun idee effectief tot een werkend prototype mogen ontwikkelen en testen.

  De jury houdt hier rekening met volgende criteria:

  • De mate waarin het idee de dienstverlening naar de burger en/of ondernemingen of de interne werking van de Vlaamse overheid ten goede te komt
  • Een idee over meerdere entiteiten heen maakt meer kans om geselecteerd te worden
  • De mate waarin het idee uit te werken valt in het kader van een PoC
  • De mate waarin het idee ook effectief (na een positief resultaat van de PoC) kan geïmplementeerd worden in de dagelijkse werking van de Vlaamse overheid
  • De motivatie van het team om de uitvoering van de PoC bovenop hun bestaande job te nemen
  • De mate waarin hun leidinggevenden mee zijn met het initiatief en bereid zijn hiervoor de nodige tijd en ruimte te geven aan de betrokken medewerker(s)
  • De mate waarin het team multidisciplinair samengesteld is en zelf al een substantieel deel van de noodzakelijke kennis en expertise aan boord heeft om het idee in een PoC uit te werken
 • Stap 5

  De weerhouden teams gaan met de mentaliteit van een innovatieve start-up aan de slag om een werkend prototype te maken. Hiervoor kan elk team de nodige externe hulp inhuren voor een budget van maximaal €15.000. De Sandbox ondersteunt jullie bij de keuze van een goede partner hiervoor.

  De teams beslissen zelf wanneer ze dit doen volgens hun eigen agendaplanning en kunnen steeds terecht in de Sandbox-ruimte in het Herman Teirlinckgebouw om fysiek samen te werken.

  De PoC’s en innovatieve experimenten worden opgezet tussen mei en oktober 2022.

 • Stap 6

  De teams stellen de resultaten van hun experiment of PoC voor op de Sandbox Showcase, tijdens de Trefdag Digitaal Vlaanderen in november 2022.

Timing

8 december 2021

Webinar Sandbox Intrapreneurship

14 januari 2022

Laatste dag om jouw idee in te dienen

31 januari 2022

Communicatie winnende ideeën en publicatie op de Sandbox website

Februari 2022

Samenstellen van de teams

Maart – Mei 2022

Sandbox Bootcamps

19 mei 2022

Sandbox Vlaanderen Pitch – Selectie van de winnende teams

Mei – Oktober 2022

Ontwikkeling Innovatieproject

November 2022

Presentatie van Innovatieproject op de Sandbox Vlaanderen Showcase

Doel van het traject

Het intrapreneurshiptraject heeft als voornaamste doelstelling om de innovatiecultuur binnen de Vlaamse overheid duurzaam te bevorderen en zichtbaarheid te creëren voor nieuwe innovatieve ideeën.

Met het intrapreneurshiptraject willen we medewerkers van de Vlaamse overheid stimuleren om hun ondernemerschap in de verf te zetten. Door hen zelf ideeën te laten aanbrengen, willen we een dynamiek creëren waarbij ze kritisch nadenken over de bestaande werkprocessen en creatief over mogelijke innovaties om de werking en dienstverlening te verbeteren. We willen de medewerkers de nodige middelen en ondersteuning geven om deze ideeën ook zelf te gaan concretiseren, testen en realiseren.

Principes van het traject

Ondernemerschap promoten

Met het intrapreneurshiptraject willen we medewerkers van de Vlaamse overheid stimuleren om initiatief te nemen om innovatieve ideeën uit te werken. Daarom wordt in dit traject maximale vrijheid gegeven aan én verantwoordelijkheid gelegd bij de deelnemers.

Zo wordt verwacht dat de medewerkers zelf initiatief nemen om een multidisciplinair team rond hun idee samen te stellen. Daarnaast vragen we hen een geloofwaardig plan van aanpak op te maken over hoe het idee in een PoC uit te werken. Tenslotte vragen we ook om aan te geven hoe het budget ingezet zou om dit alles te realiseren.

De geloofwaardigheid van deze zaken vormen criteria voor de jury die uiteindelijk zal bepalen welke ideeën in een PoC uitgewerkt zullen worden.

Falen is een optie

In een innovatietraject is het van groot belang dat er van bij het begin duidelijkheid is over het feit dat het geen probleem is wanneer een idee uiteindelijk niet het gehoopte resultaat oplevert. Falen is met andere woorden een optie.

Wie kan deelnemen?

Alle medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen deelnemen aan het traject. Ze kunnen zowel een idee indienen als zich kandidaat stellen om mee een team te vormen rond één van de ideeën die weerhouden zijn na de preselectie.

Hoe kan je deelnemen?

De ideeën kunnen worden ingediend tot en met 14 januari 2022. Stuur een mail naar sandbox@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) met daarin volgende zaken duidelijk toegelicht:

 • Wat is jouw idee
 • Waarom dit idee?
 • Welk probleem kan dit idee oplossen?
 • Hoe kan dit idee de interne werking van de Vlaamse overheid verbeteren of voor een betere dienstverlening naar de burger of ondernemingen zorgen?
 • Hoe zou je dit idee in een Proof of Concept (PoC) kunnen testen?
 • Ben je je ervan bewust dat er tijdens het traject een substantiële tijdsinvestering wordt verwacht van jou?
 • Welke week tussen 28 februari en 13 mei 2022 kan je volledig vrijhouden om samen met je team je idee in een Design Sprint verder uit te werken?