Copernicus is de nieuwe naam van het Europees programma voor aardobservatie van de Europese Commissie, voorheen bekend onder de naam GMES (wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid). Copernicus heeft de intentie om operationele informatiediensten te leveren op de gebieden milieu en veiligheid. De Europese Unie heeft de algemene leiding over Copernicus en levert de eisen. Het European Space Agency ESA ontwikkelt de benodigde ruimtevaartcomponent.

GALILEO verschaft de Europese Unie een satellietnavigatiesysteem dat onafhankelijk is van het Amerikaanse GPS- en het Russische GLONASS-systeem. GALILEO vormt zo de Europese component van GNSS (Global Navigation Satellite System), het wereldwijde satellietnavigatiesysteem.

De complementaire technologieën GALILEO en Copernicus zullen belangrijke veranderingen teweegbrengen in ons dagelijks leven, gaande van veilig en efficiënt vervoer in al zijn facetten (luchtvaart, zeevaart, wegverkeer, spoorwegverkeer en zelfs voetgangersverkeer) tot het beheer van crisis- en noodsituaties, humanitaire hulp en sociale voorzieningen.

Bovendien betekenen deze projecten ook een belangrijke economische impuls voor diverse commerciële sectoren. Tevens zal Copernicus de Europese bijdrage zijn voor het mondiale actieplan voor een Global Earth Observation System of Systems (GEOSS).

Meer info rond Galileo ((opent in nieuw venster))

Meer info rond COPERNICUS ((opent in nieuw venster))

Meer info rond GEOSS ((opent in nieuw venster))

GNU of GMES Network of Users

Projectstatus : beëindigd - oktober 2007 / september 2010

GNU heeft tot doel ook de vraagzijde aan de hand van ervaringen, praktijkvoorbeelden en noden beter in kaart te brengen. GNU was een Europees project binnen het Europees Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek.

HELM of Harmonised European Land Monitoring

Projectstatus: lopend – januari 2011 / December 2013

HELM is een Europees project binnen het Zevende Kaderprogramma en de projectpartners zijn een netwerk van overheidsinstellingen betrokken in de aanmaak van land monitoring in Europa. Het project heeft de intentie om de Europese monitoring op Europees niveau te stimuleren en te optimaliseren en dit aan de hand van vijf opeenvolgende stappen:

  1. verhoging interesse via wederzijdse kennisverstrekking;
  2. uitwerken van een gemeenschappelijke visie en planning voor de toekomst;
  3. gezamenlijke acties;
  4. afstemmen van regionale en nationale systemen met betrekking tot verzameling, verwerking en interpretatie van de nodige (bron) data; en
  5. integratie en combinatie van de data over horizontale en verticale administratieve niveaus heen.

Meer info rond HELM ((opent in nieuw venster))