Om in te spelen op een steeds sneller evoluerende technische evolutie op het vlak van inwinning, verwerking en openstellen van geografische informatie heeft Digitaal Vlaanderen een demonstratieproject van de Vlaamse Regering uitgevoerd.

Dit project was gefinancierd door IWT-Vlaanderen en had als doel het opstarten van innovatieve informatiediensten die gebaseerd zijn op Zeer Hoge Resolutie (ZHR) beelden en de technologie voor geografische informatiesystemen.