Digitaal Vlaanderen is als geassocieerde partner van Federale Diensten van de Gouverneur van West-Vlaanderen betrokken in het Interreg project ALARM. Dit oa vanuit de samenwerking met Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

Digitaal Vlaanderen stelt expertise ter beschikking voor aanmaak en ontsluiten van (open) data via oa webdiensten.

ALARM FWV is een project voor de verbetering van de grensoverschrijdende hulpverlening en het beheer van grensoverschrijdende risico’s door middel van operationele rampoefeningen. Het is een vervolg van het project APPORT (Aide à la Préparation des Plan Opérationnels de Risques Transfrontaliers ((opent in nieuw venster)).

Het project ALARM wordt ondergebracht bij objectief 6 van as 3 van het INTERREG V-A samenwerkingsprogramma tussen België en Frankrijk.

Het project loopt tot 2020 en brengt 26 partners samen, waarvan er 13 geassocieerde partners zijn. Onder deze partners zijn er niet alleen institutionele partners en risicobeheerders, maar ook gedeconcentreerde staatsdiensten, intercommunales en verenigingen.

Meer info is te vinden op http://www.interreg-alarm.eu/ ((opent in nieuw venster)).