De observatie van de Belgische kustduinen maakt deel uit van het Europees programma voor kustbeheer (Integrated Coastal Zone Management). Voor de federale en gewestelijke verantwoordelijken wordt een driejaarlijkse monitoring van de kustvegetatie uitgevoerd. De duinen vormen immers een zeer belangrijke eerste beschermingsgordel voor het land en de agglomeraties in het hinterland.

Binnen het kader van het onderzoeksprogramma inzake aardobservatie van het Federaal Wetenschapsbeleid (STEREO), mede in opdracht van Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK, Afdeling Kust) hebben de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de organisatie en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan de hand van hyperspectrale sensoren een vegetatiekartering voor de duingebieden uitgevoerd.

Op basis van een groot aantal referentiegegevens op het terrein en hyperspectrale gegevens identificeerde het project een twintigtal vegetatieklassen voor helmduinen, mosduinen, grasland, struweel, bosgebieden en enkele niet-vegetatieklassen.