Gedaan met laden. U bevindt zich op: Visie en wettelijk kader Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

Visie en wettelijk kader

Visie

Het GIPOD is het unieke uitwisselingsplatform dat als doel heeft:

  • Het minimaliseren van hinder algemeen en mobiliteitshinder specifiek ten gevolge van geplande innames op openbaar domein, onder meer door het faciliteren van afstemming tussen grondwerken en het vermijden van conflicten tussen geplande innames;
  • Een overzicht te bieden van de locatie en de initiatiefnemer van de geregistreerde innames op het openbaar domein;
  • De informatiestromen en administratieve processen gerelateerd aan innames op het openbaar domein, te optimaliseren en te vereenvoudigen;
  • Toegang geven tot informatie in GIPOD aan de diensten die het algemeen belang behartigen zodat zij hun dienstverlening kunnen verzekeren.
  • Het principe van unieke gegevensinzameling realiseren door het linken van data en systemen.

Het doel is ook, tegen lagere kosten, de uitrol van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid te vergemakkelijken en te stimuleren door een efficiƫntere aanleg van nieuwe fysieke infrastructuur.

Wettelijk kader

  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 4 april houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaams Gewest of kortweg het GIPOD-uitvoeringsbesluit(opent in nieuw venster) van 9 december 2016.

Sinds 1 januari 2022 is het gewijzigde GIPOD-decreet in voege, een overzicht van alle verplichtingen kan u terugvinden op deze pagina(opent in nieuw venster).