Gedaan met laden. U bevindt zich op: Historiek en wettelijk kader Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP)

Historiek en wettelijk kader

Historiek

Langs de 64.000 kilometer openbare weg in Vlaanderen ligt ruim 600.000 kilometer aan kabels en leidingen of omgerekend 9 meter kabels en leidingen per meter weg. Dit is het logische gevolg van het feit dat de meeste woningen voorzien zijn van verschillende nutsvoorzieningen zoals telefoon, elektriciteit, teledistributie, water en aardgas.

Geregeld doen er zich ongevallen voor waarbij grondwerken schade veroorzaken aan ondergrondse kabels en leidingen. Gelukkig zijn de gevolgen van deze ongevallen niet altijd zo dramatisch als bij de gasramp in Gellingen maar er is altijd een impact op de veiligheid van de werknemers die de graafwerken uitvoeren. Daarnaast is er bijna altijd overlast voor de omwonenden en de nabijgelegen bedrijven: stroomonderbrekingen, internetuitval, watertekort, kapotte rioleringen, ontruiming van woningen en bedrijven... Indirect kan er ook milieuschade optreden. Het herstellen van de aangerichte schade heeft vanzelfsprekend ook een financiële impact op de gemeenschap.

Het is dus belangrijk om graafschade te voorkomen. Daarom werd KLIP in het leven geroepen.

 • Als je vóór 2007 graafwerken wilde uitvoeren, moest je als planaanvrager:

  1. bij de gemeente(s) de contactinformatie opvragen van de kabel- en leidingbeheerders (KLB’s) aanwezig in die gemeente(s);
  2. alle KLB’s individueel aanschrijven;
  3. de ontvangen antwoorden en bijhorende kaarten onder allerlei vormen zelf verzamelen.

  Aangezien elke planaanvrager afzonderlijk de kabel- en leidingbeheerders aan moest schrijven, kregen de KLB’s deze aanvragen onder allerlei vormen binnen, waardoor het antwoordproces en de opvolging ervan moeilijk geautomatiseerd kon worden.

 • Sinds 2007 maakt KLIP het mogelijk via één elektronische aanvraag de kabel- en leidinginformatie (liggingsplannen, voorzorgsmaatregelen, …) op te vragen bij de beheerders die op de plaats van de geplande werken actief zijn. Het gebruik van KLIP bij grondwerken in Vlaanderen is verplicht sinds 1 september 2009. Hiermee werd alvast een einde gemaakt aan de vorige omslachtige en minder rechtszekere planaanvraagprocedure.

  1. De kabel- en leidingbeheerders duiden in KLIP de zone aan waarbinnen ze kabels en/of leidingen in beheer hebben.
  2. Een planaanvrager surft naar KLIP en duidt de zone van de geplande grondwerken aan.
  3. KLIP vergelijkt de planaanvraagzone met de KLB-zones en stuurt de planaanvraag door naar de betrokken KLB’s.
  4. Indien de KLB in de gevraagde zone kabels of leidingen beheert, stuurt deze de informatie daarover rechtstreeks naar de planaanvrager, zonder tussenkomst van het KLIP.
  5. De aanvrager ontvangt de antwoorden en bijhorende kaarten onder allerlei vormen (papier, CD-ROM, PDF, ...).
 • In deze digitale fase zorgt KLIP niet alleen voor een uniforme planaanvraag, maar ook voor een centrale planafhandeling.

  1. De kabel- en leidingbeheerders duiden in KLIP de zone aan waarbinnen ze kabels en/of leidingen in beheer hebben.
  2. Een planaanvrager surft naar KLIP en duidt de zone van de geplande grondwerken aan.
  3. KLIP vergelijkt de planaanvraagzone met de KLB-zones en stuurt de planaanvraag door naar de betrokken KLB’s.
  4. Indien er kabels of leidingen in zijn beheer aanwezig zijn, stuurt de KLB zijn plandata in IMKL-formaat(opent in nieuw venster) door naar KLIP.
  5. KLIP bundelt de aangeleverde IMKL-plandata tot één uniform digitaal plan met het GRB als achtergrond.
  6. De planaanvrager kan het geïntegreerde digitale plan raadplegen via het KLIP-portaal of een bestand downloaden voor offline gebruik in de KLIP-app voor Android, iOS en Windows(opent in nieuw venster)
  7. De grondwerken kunnen starten.

  Deze aanpak biedt de volgende bijkomende voordelen:

  • Je moet niet langer zelf opvolgen welke kabel- en leidingbeheerders al hebben geantwoord. KLIP doet dit voor jou.
  • Je moet niet langer zelf afzonderlijke plannen integreren tot één plan. KLIP verzamelt de antwoorden in één geïntegreerd digitaal plan dat je sneller en eenvoudiger kan interpreteren.
  • Heel wat professionele planaanvragers (zoals o.a. studiebureaus) tekenden vroeger de plannen over voor verder gebruik in de eigen toepassingen, wat een tijdrovend en foutgevoelig proces was. Nu kan je plandata in IMKL-vectorformaat(opent in nieuw venster) downloaden, waarna je deze in je eigen werkomgevingen kan inlezen.
  • Je ontvangt de plannen sneller. De maximale standaardtermijn voor het ter beschikking krijgen van het plan werd meer dan gehalveerd (7 werkdagen i.p.v. 15 werkdagen). In de praktijk krijg je de plannen vaak zelfs binnen één dag.
  • Sinds 2018 is er ook een KLIP-app voor Android, iOS en Windows(opent in nieuw venster) waarmee je je plannen offline op je laptop of tablet kan bekijken.