Gedaan met laden. U bevindt zich op: Grootschalige winterluchtopnamen Afgeleide producten

Grootschalige winterluchtopnamen

Omschrijving

De vluchten die aan de basis liggen van dit product worden in het wintervliegseizoen uitgevoerd. Dit vliegseizoen loopt meestal van 15 november tot 15 april van het daaropvolgende jaar, maar hier kan afhankelijk van de weersomstandigheden van afgeweken worden. In deze periode is het bladerdek beperkt zodat een zicht op het onderliggende terrein slechts minimaal verhinderd wordt.

Nauwkeurigheid

De luchtopnamen worden ingewonnen met een grondresolutie beter dan 10cm (afhankelijk van de datasetreeks). Met behulp van de externe oriëntatieparameters kunnen goed zichtbare terreinobjecten in 3D gekarteerd worden met een absolute nauwkeurigheid van 10cm RMSE.

De grootschalige orthofotomozaïeken die hiervan worden afgeleid, hebben een grootschalige resolutie die varieert tussen 10 en 20cm. Hierdoor kan nog meer detail in het terrein waargenomen worden dan mogelijk is met de middenschalige orthofotomozaïeken. De geometrische nauwkeurigheid laat toe metingen op het terrein uit te voeren met een absolute fout die nergens groter is dan 60cm. In de meeste gevallen is die afwijking zelfs beter dan 30cm.

Meestal zijn dit werkdocumenten die in het kader van een specifiek project zijn aangemaakt, maar later ook opengesteld werden voor verder gebruik. Hierdoor zijn deze orthofotomozaïeken niet altijd in dezelfde mate afgewerkt zoals de middenschalige orthofotomozaïeken. Dit betekent dat lokaal vervormingen in het beeld kunnen voorkomen, zodat bijvoorbeeld een huis of een brug niet ‘recht’ weergegeven wordt.

Historiek

De oudste grootschalige orthofotomozaïeken werden aangemaakt in het kader van ruilverkavelingsprojecten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en geven een beperkt geografisch gebied weer. Van deze datasets zijn geen individuele luchtopnamen beschikbaar.

De meeste grootschalige orthofotomozaïeken daterend tussen 2000 en 2012 werden gemaakt op het niveau van een gemeente. Deze producten vormden mee de basis voor de aanmaak van het GRB.

In het kader van de inwinning van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II werd van 2013 tot en met 2015 een nieuwe, gebiedsdekkende grootschalige orthofotomozaïek voor Vlaanderen, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gerealiseerd.

Tyne Cot Cemetery, 2010

Distributie orthofotomozaïeken

Alle orthofotomozaïeken worden gratis als open data aangeboden.

Geopunt

De grootschalige orthofotomozaïek 2013-2015 op basis van winteropnamen kan door iedereen via Geopunt(opent in nieuw venster) geraadpleegd worden.

Overdrachtsdienst

De producten kunnen fysiek afgehaald worden via de downloadapplicatie(opent in nieuw venster).

De producten worden verdeeld als RGB 24-bit bestanden (8 bit per kleurkanaal: Rood Groen en Blauw) en opgeslagen in het MrSid-formaat (Multi-resolution Seamless Image Database) met compressiefactor 20 of in het JPEG2000-formaat (Joint Photographic Experts Group, versie 2000) met een kwaliteitsfactor 20. Elk rasterbestand wordt vergezeld van een ASCII-bestand met extensie ‘sdw’, respectievelijk ‘jpw’ met de georeferentie van het beeld. De beelden zijn in het Belgische Lambert 72 (BEREF2003)-coördinatenstelsel beschikbaar.

Aan de downloadpakketten van de grootschalige orthofotomozaïek 2013-2015 wordt een vliegdagcontour toegevoegd die van ieder deel van dat product de precieze opnamedatum weergeeft.

De overige grootschalige orthofotomozaïeken worden onderscheiden door een versienummer dat in het bestand contouren grootschalige orthofotomozaïeken terug te vinden is. Dit bestand geeft een geografisch overzicht van die gebieden waar een grootschalige orthofotomozaïek beschikbaar is, samen met metadata over de afzonderlijke orthofotomozaïeken, waaronder het versienummer, de opnamedata en de geometrische nauwkeurigheid (waar gekend).

Raadpleegdienst

De grootschalige orthofotomozaïek 2013-2015 is rechtstreeks vanuit je eigen GIS-omgeving aan te spreken met behulp van de WMS-raadpleegdienst ‘Orthofotomozaïek, grootschalig, winteropnamen’(opent in nieuw venster)

Zoekdienst

De technische kenmerken van ieder beschikbaar product kan je raadplegen via het Metadatacenter op Geopunt(opent in nieuw venster) door het trefwoord ‘orthofotomozaïek’ in te geven.

Technische informatie

Meer informatie over de verschillen tussen de reeksen grootschalige orthofotomozaïeken kun je nalezen in de dataspecificaties grootschalige orthofotomozaïeken(PDF bestand opent in nieuw venster).

Voor de DHMV II dataset kan je terecht in de afzonderlijke technische fiche(PDF bestand opent in nieuw venster).