Gedaan met laden. U bevindt zich op: Middenschalige winterluchtopnamen Afgeleide producten

Middenschalige winterluchtopnamen

Omschrijving

Dit is de standaard productenreeks die door Digitaal Vlaanderen ter beschikking wordt gesteld. De vluchten die aan de basis liggen van dit product worden in het wintervliegseizoen uitgevoerd. Dit vliegseizoen loopt meestal van 15 november tot 15 april van het daaropvolgende jaar, maar hier kan afhankelijk van de weersomstandigheden van afgeweken worden. In deze periode is het bladerdek beperkt zodat een zicht op het onderliggende terrein slechts minimaal verhinderd wordt.

De luchtopnamen worden ingewonnen met een grondresolutie van 17cm. Met behulp van de externe oriëntatieparameters kunnen goed zichtbare terreinobjecten in 3D gekarteerd worden met een absolute nauwkeurigheid van 15cm RMSE.

De orthofotomozaïeken worden aangeboden met een middenschalige resolutie van 25cm waardoor de meeste details in het terrein zichtbaar zijn. De geometrische nauwkeurigheid laat toe metingen op het terrein uit te voeren met een absolute fout die nergens groter is dan 1m. Deze middenschalige orthofotomozaïeken worden als een echte kleurenmozaïek (RGB) ter beschikking gesteld.

Koninklijke Villa, Oostende, 2013

Distributie orthofotomozaïeken

Alle orthofotomozaïeken worden via verschillende distributiekanalen gratis als open data aangeboden.

Geopunt

De meest recente versie van de middenschalige orthofotomozaïek op basis van winteropnamen kan door iedereen als achtergrondlaag in Geopunt(opent in nieuw venster) geraadpleegd worden. Andere datasets kunnen als afzonderlijke kaartlagen toegevoegd worden.

Overdrachtsdienst

De producten kunnen fysiek afgehaald worden via de downloadapplicatie(opent in nieuw venster). Standaard worden alle datasetreeksen versneden volgens 1/16e NGI-kaartbladen. Vanaf de datasetreeks 2013 worden eveneens versnijdingen volgens gemeentegrens, met een buffer van 500m, aangeboden.

De producten van de datasetreeksen tot en met 2011 worden verdeeld als RGB 24-bit bestanden (8 bit per kleurkanaal: Rood Groen en Blauw) en opgeslagen in het MrSid-formaat (Multi-resolution Seamless Image Database) met een compressiefactor 20. Elk beeld wordt geleverd in MrSID formaat (*.sid) met het georeferentiebestand “sdw”. De beelden zijn in het Belgische Lambert 72 (BEREF2003)coördinatenstelsel beschikbaar.

De producten van de datasetreeksen vanaf 2012 worden verdeeld als RGB 24-bit bestanden (8 bit per kleurkanaal: Rood Groen en Blauw) en opgeslagen in het JPEG2000-formaat (Joint Photographic Experts Group, versie 2000) met een kwaliteitsfactor 20. Deze versnijdingen hebben een gelijkaardig datavolume als de MrSID-versies. Elk beeld wordt geleverd in jpeg2000-formaat (*.jp2) met het georeferentiebestand “jw2”. De beelden zijn in het Belgische Lambert 72 (BEREF2003)coördinatenstelsel beschikbaar.

Aanvullend wordt in de downloadpakketten een vliegdagcontour toegevoegd die van ieder deel van het corresponderende product de precieze opnamedatum weergeeft.

Raadpleegdienst

Alle producten van deze datasetreeks zijn rechtstreeks vanuit je eigen GIS-omgeving aan te spreken met behulp van de WMS-raadpleegdienst ‘Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen’(opent in nieuw venster).

Een compilatie van de meest recente orthofotomozaïek van Vlaanderen kan je aanspreken met behulp van de WMS-raadpleegdienst ‘Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen’(opent in nieuw venster).

Voor professioneel gebruik wordt eveneens een compilatie van de meest recente tussentijdse orthofotowerkbestanden aangeboden via de WMS-raadpleegdienst ‘Orthofotowerkbestand’(opent in nieuw venster).

Zoekdienst

De technische kenmerken van ieder beschikbaar product kan je raadplegen via het Metadatacenter op Geopunt(opent in nieuw venster) door het trefwoord ‘orthofotomozaïek’ in te geven.