Gedaan met laden. U bevindt zich op: Middenschalige zomerluchtopnamen Afgeleide producten

Middenschalige zomerluchtopnamen

Omschrijving

De vluchten die aan de basis liggen van dit product worden in het zomervliegseizoen uitgevoerd. Dit vliegseizoen loopt meestal van 15 mei tot 15 september in één bepaald jaar, maar hier kan afhankelijk van de weersomstandigheden van afgeweken worden. In deze periode zijn de omstandigheden ideaal om met behulp van de spectrale waarden een vegetatieclassificatie uit te voeren.

De luchtopnamen worden ingewonnen met een grondresolutie van 40cm en registeren reflectiewaarden in het blauwe, groene, rode en nabij-infrarode deel van het spectrum. Met behulp van de externe oriëntatieparameters kunnen goed zichtbare terreinobjecten in 3D gekarteerd worden met een absolute nauwkeurigheid van 40cm RMSE.

De middenschalige orthofotomozaïeken die van zomeropnamen worden afgeleid, lijken sterk op de middenschalige orthofotomozaïeken die op basis van winteropnamen worden aangemaakt, maar verschillen op volgende punten:

  • de ruimtelijke resolutie bedraagt 40cm in plaats van 25cm;
  • van de luchtopnamen worden drie versies van de orthofotomozaïeken afgeleid:
    • echte kleuren orthofotomozaïek (RGB);
    • kleur-infrarood orthofotomozaïek (CIR);
    • panchromatische orthofotomozaïek (PAN) (grijswaarden).

Specifiek laat de kleur-infrarood orthofotomozaïek (CIR) een nauwkeurige en gedetailleerde studie van het landgebruik toe, zoals bijvoorbeeld voor vegetatiekartering of het opsporen en identificeren van kleine landschapselementen. De panchromatische orthofotomozaïek is eerder geschikt als neutrale achtergrondlaag bij de weergave van thematische bestanden in een webapplicatie.

Maasmechelen, 2012, links: kleur, midden: kleur-infrarood, rechts: panchromatisch

Distributie