Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toetredingsovereenkomst Mijn Burgerprofiel

Toetredingsovereenkomst

Over deze overeenkomst

Om juridisch correct te werken is het belangrijk om voor elke integratie met Mijn Burgerprofiel de Toetredingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. De Toetredingsovereenkomst bestaat uit 2 delen:

  • Een Pdf-document(PDF bestand opent in nieuw venster) vooraf getekend door Digitaal Vlaanderen voor uw eigen dossier. U hoeft deze niet te ondertekenen.
  • Een gepersonaliseerd Word-document dat u tijdens het aansluitproces ontvangt via mail. Deze bestaat uit drie bijlages. Hierin zijn uw bestaande en lopende aansluiting(en) aangevinkt. Dit document kunt u eventueel aanpassen, vervolgens ondertekenen en ons terugbezorgen. Bekijk een voorbeeld(PDF bestand opent in nieuw venster) van een volledige toetredingsovereenkomst met gepersonaliseerde bijlages.

Ondertekenen kan door de leidend ambtenaar in uw organisatie. Voor lokale besturen is dit de algemeen directeur. Voor Vlaamse overheidsdiensten is dit de administrateur-generaal of secretaris-generaal.

De Toetredingsovereenkomst geldt standaard voor onbepaalde duur. Mocht u dit document liever voor bepaalde duur zien, duid dan zelf de geldigheidsperiode aan.

Tip: Heeft u plannen om in de toekomst extra aansluitingen op te zetten, vink dan gerust alle gewenste applicatiecomponenten al aan. Zo hoeft u de Toetredingsovereenkomst niet telkens opnieuw te laten ondertekenen.

Waarom een Toetredingsovereenkomst

De Toetredingsovereenkomst bevat de algemene voorwaarden om de samenwerking met Digitaal Vlaanderen formeel te maken. Om de administratie hiervoor zo eenvoudig mogelijk te houden, nemen we zelf het initiatief om u met deze overeenkomst een overzicht van onze rechten en plichten te geven, inclusief de bepalingen om de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) na te leven.

Eenzijdige wijziging

Wanneer er een inhoudelijke aanpassing aan de Toetredingsovereenkomst nodig is, brengen we u daarvan 30 dagen van tevoren op de hoogte. Bij een nieuwe versie van de Toetredingsovereenkomst neemt Digitaal Vlaanderen ook zelf het initiatief om u het meest recente document ter goedkeuring te bezorgen.