Onze missie

Digitaal Vlaanderen is de digitale partner voor Vlaamse en lokale overheden. Wij realiseren digitale transformatieprojecten en begeleiden overheden bij elke stap van het proces.

We hebben eigen producten en platformen in huis, van loket en front office, ICT en beveiliging, tot data. Daarnaast bieden we oplossingen op maat aan. Samen vormen ze een totaalpakket waarmee we digitale transformatie in de praktijk brengen.

In de snel veranderende samenleving moeten overheden meer dan ooit wendbaar en weerbaar zijn. Steeds meer is er nood aan daadkracht, snelheid en oplossingen die verder gaan dan technologie. Voor die uitdagingen is Digitaal Vlaanderen de strategische partner. Samen werken wij vandaag aan de overheid van morgen.

Visie op de overheid van morgen

De wereld rondom ons verandert razendsnel, en digitalisering staat daarbij hoog op de agenda’s. Ook de overheid herdenkt volop haar rol. De vraag naar digitalisering maakt steeds meer plaats voor de nood aan digitale transformatie. De maatschappelijke uitdagingen vereisen een andere aanpak die de overheid meer wendbaar en weerbaar kan maken. De overheid moet sneller kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden en gebeurtenissen in de samenleving.

Digitale transformatie gaat over het herdenken van wat bestaat en het uitvinden van nieuwe modellen en platformen. Dat gaat over veel meer dan technologie. Hoe zorgen we voor een optimale gebruikersbeleving? Hoe kunnen we overheidsdienstverlening zo automatisch mogelijk laten verlopen? Hoe laten we de overheid meer datagedreven werken? Hoe kunnen we in een digitaal project “privacy by design” realiseren? Hoe betrekken we stakeholders, en hoe communiceren we over dit project? Hoe zorgen we ervoor dat we alle Vlamingen mee hebben? Om een digitale transformatie te doen slagen, heb je al deze disciplines nodig, in één gecoördineerde en geregiseerde totaalaanpak.

Daarom biedt Digitaal Vlaanderen een totaalpakket aan oplossingen aan en werken wij nauw samen met alle betrokken overheden en belanghebbenden. Door de mogelijkheden van technologie, de kracht van data, een uitgekiende zorg voor beveiliging en privacy, en een haarscherpe strategie te combineren maken we de overheid klaar voor de toekomst en voor haar nieuwe rol in de samenleving van morgen.

Onze Awards

Een award is een erkenning voor onze werking en de inspanning van onze medewerkers en partners. Onze meest recente awards vindt u voortaan hier.

Onze beleidsopdracht

Digitaal Vlaanderen heeft een dienstverlenende opdracht voor Vlaamse en lokale besturen. Daarnaast hebben wij ook een beleidsopdracht: we ontwikkelen, formuleren en monitoren het beleid rond de digitale strategie van de Vlaamse overheid.

In dat verband ondersteunt Digitaal Vlaanderen het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid bij de realisatie van de strategie. De radicale digitale transformatie van de Vlaamse overheid en de lokale overheden vormt immers één van de belangrijkste beleidsprioriteiten van de huidige Vlaamse Regering.

Verder verzamelt en interpreteert Digitaal Vlaanderen proactief informatie en goede praktijken en volgen we relevante technologische en beleidsmatige trends en ontwikkelingen op de voet. Doel is deze kennis en data aan te wenden voor het eigen beleidsvoorbereidende werk en voor het bepalen van de strategie rond programma’s en producten van het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Tot slot volgt Digitaal Vlaanderen ook de Europese wetgeving en de programma’s op inzake de digitale agenda en de digitale overheid. We monitoren de impact hiervan op de diensten van het agentschap Digitaal Vlaanderen en op de digitale dienstverlening van de Vlaamse overheden.

Terugblik op 2021

Download hier het jaarrapport 2021:

Organogram Digitaal Vlaanderen

Waarnemend Administrateur-generaal
Geets Frank

Afdeling Portfolio- en Account Management
onder leiding van Lynen Inge

Afdeling Digitale Strategie en Transformatie
onder leiding van Vanderstraete Tony

Afdeling Kanalenoplossingen
onder leiding van Van der Spiegel Goedele

Afdeling Dataoplossingen
onder leiding van De Vidts Björn

Afdeling ICT-diensten
onder leiding van De Smet Stefan

Dienst Projectoplossingen
onder leiding van De Gelder Gert

Afdeling HR
onder leiding van De Letter Wendy

Deel worden van Digitaal Vlaanderen?

Bij Digitaal Vlaanderen zijn we steeds op zoek naar nieuw talent om onze verschillende teams te versterken. Bekijk hier onze vacatures