Gepland onderhoud

42 diensten

 • CovidSafeBe Android Certificate App

  Operationeel

  CovidSafeBe Android Scanning App

  Operationeel

  CovidSafeBE IOS Certificate App

  Operationeel

  CovidSafeBe IOS Scanning App

  Operationeel

  GET healthAttestations - Production

  Verminderde prestaties

  GET healthAttestations/*/document - Production

  Verminderde prestaties

  GET healthAttestations/*/metadata - Production

  Verminderde prestaties

  healthattestations-domain-service-dienst

  Operationeel

  POST healthAttestations/*/generateDocument - Production

  Operationeel

  POST healthAttestations/*/recreate - Production

  Operationeel

  POST healthAttestations/*/sendDocumentRequest - Production

  Operationeel

  POST healthAttestations/sendDocumentRequest - Production

  Operationeel
 • soczek-geefdossierhandicapdienst-03-00

  Operationeel

  SocZek.GeefAttestWerkloosheid-01.00

  Operationeel

  SocZek.GeefHandicap-02.00 (DGPH)

  Operationeel

  SocZek.GeefHandicap-02.00 (K&G)

  Operationeel

  SocZek.GeefHandicap-02.00 (VSB)

  Operationeel

  SocZek.GeefLeefbedragen-02.00

  Operationeel

  SocZek.GeefLeefloonperiodes-02.00

  Operationeel

  SocZek.GeefMutatiePensioenrechten-02.00

  Operationeel

  SocZek.GeefPensioen-02.00

  Operationeel

  SocZek.GeefPensioenRechten-02.00

  Operationeel

  SocZek.GeefSociaalStatuut-03.00

  Operationeel

  SocZek.GeefSociaalStatuutVoorLijst-02.00

  Operationeel

  SocZek.GeefStatuutRVV-02.00

  Operationeel

  SocZek.GeefVervangingsinkomenUitWerkloosheid-02.00

  Operationeel

  SocZek.GeefVolledigDossierHandicap-03.00

  Operationeel

  SocZek.GeefWerkzoekende-02.00

  Onderhoud

  SocZek.PubliceerArbeidsongeschiktheidDienst-02.00

  Operationeel

  SocZek.PubliceerAttestWerkloosheidDienst-02.00

  Operationeel

  SocZek.PubliceerInschrijvingWerkzoekendeDienst-02.00

  Operationeel

  SocZek.PubliceerMutatieAttestArbeidsongeval-02.00

  Operationeel

  SocZek.PubliceerMutatieAttestBeroepsziekte-02.00

  Operationeel

  SocZek.PubliceerMutatieAttestEindeWachttijdJongeWerkzoekende-02.00

  Operationeel

  SocZek.PubliceerMutatieHandicap-02.00

  Operationeel

  SocZek.PubliceerMutatiePensioenRechtenDienst-02.00

  Operationeel

  SocZek.PubliceerMutatiesNotificatiesLeefloonperiodes-02.01

  Operationeel

  SocZek.PubliceerMutatieSocialeStatuten-02.00

  Operationeel

  SocZek.PubliceerTijdelijkeWerkloosheidDienst-02.00

  Operationeel

  SocZek.RegistreerAanvraagHandicap-02.00

  Operationeel