Digitaal Vlaanderen organiseert op 24, 25 en 26 november 2021 de Trefdag Digitaal Vlaanderen 2021. Voor de organisatie hiervan zal Digitaal Vlaanderen bepaalde persoonsgegevens verwerken van diegenen die zich hiervoor hebben ingeschreven, waardoor de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. In deze privacyverklaring wordt de wijze waarop Digitaal Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, nader toegelicht.

Voor eventuele bijkomende informatie en vragen over de manier waarop Digitaal Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen, via privacy.digitaal@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen.

Welke gegevens verwerken we?

Inschrijvingsgegevens

Uw contactgegevens (naam en e-mailadres) worden gebruikt om uw inschrijving af te handelen, u te contacteren en te informeren over de Trefdag Digitaal Vlaanderen en om uw toegangsticket en toegangsbadge aan te maken en te bezorgen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en u kunt zich niet inschrijven zonder deze op te geven. Daarnaast kunt u vrijblijvend ook de naam van de organisatie waar u werkt en uw functietitel opgeven bij inschrijving, zodat dit ook op uw badge (incl. QR-code) staat. De verwerking van deze bijkomende gegevens berust op uw toestemming.

Deze gegevens worden door Digitaal Vlaanderen nog gedurende één jaar bewaard.

QR-code

Op elke toegangsbadge zal ook een QR-code staan dat fungeert als digitaal naamkaartje. Tijdens uw bezoek aan de Trefdag Digitaal Vlaanderen kan een standhouder, mits uw toestemming, uw badge scannen. Bovenstaande gegevens worden vervolgens ter beschikking gesteld van de standhouder. Op deze digitale manier kan de standhouder gegevens over bezoekers verzamelen.

Meer informatie met betrekking tot de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door de standhouders kunt u bij deze standhouders verkrijgen.

Aanwezigheidsattest

Indien u dit wenst, kunt u voor uw aanwezigheid op de Trefdag Digitaal Vlaanderen als landmeter-expert een aanwezigheidsattest verkrijgen. Hiervoor dient u bij uw inschrijving uw LAN-nummer te vermelden en aan te duiden dat u een aanwezigheidsattest wenst te verkrijgen. Indien u geen LAN-nummer doorgeeft, kan Digitaal Vlaanderen geen aanwezigheidsattest aanmaken. Uw aanwezigheidsattest zal bij het bij het verlaten van de zaal (na uitscannen) automatisch opgemaakt en verstuurd worden naar het opgegeven e-mailadres.

Welke gegevens delen we met derden?

Digitaal Vlaanderen deelt uw persoonsgegevens enkel met standhouders indien deze de QR-code op uw toegangsbadge met uw toestemming hebben gescand.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens, met name:

  • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;
  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • het recht om uw toestemming in te trekken en het recht om u te verzetten tegen een verwerking.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens door Digitaal Vlaanderen, kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen. Dit kan per e-mail naar privacy.digitaal@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Gelieve bij jouw verzoek een recto-verso kopie van jouw identiteitskaart te voegen, zodat u kan worden geïdentificeerd.

Waar kunt u een klacht indienen?

Als u het niet eens bent met de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw gegevens verwerkt, kunt u steeds de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen (privacy.digitaal@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)) hierover aanschrijven. Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ((opent in nieuw venster)).