Context

Als Enterprise Architect Digitale Transformatie ben je de architect in projecten waarbij we onze klanten versterken in hun digitale transformatie. Onze klanten zijn de Vlaamse overheden en de lokale besturen. Hun digitale behoeften zijn gevarieerd. Het kan gaan over het mee uittekenen van hun digitale visie en strategie en deze vertalen naar een uitvoerbaar projectportfolio, het onderzoeken van hun noden en die van hun stakeholders, het uitbouwen van een ‘ecosysteem’ waarbij verschillende partijen samen aan één oplossing werken, mogelijke oplossingen in kaart brengen en deze toetsen op technische, financiële en juridische haalbaarheid, en/of de gepaste manier bepalen om de oplossing te realiseren. Op het einde wordt het project overgedragen naar de partij die de implementatie zal uitvoeren.

Als Enterprise Architect Digitale Transformatie geef je advies over de mogelijke architectuuroplossing(en) of maak je zelf een conceptuele architectuur op. Het hergebruik van de bouwstenen van de Vlaamse Overheid staat hierbij centraal binnen het kader van de Vlaamse digitale strategie. Per project maak je deel uit van een team met minstens een business analist en projectleider. Je werkt nauw samen met de business verantwoordelijke, en vaak ook de architect van de klant en maakt deel uit van het Enterprise Architecten team van Digitaal Vlaanderen.

Bij het uitvoeren van de projectwerkzaamheden streef je steeds naar tevreden klanten en tevreden teamgenoten, je polst hier ook geregeld naar. Pragmatische, werkbare oplossingen vinden gaat hierbij voor op het strikt toepassen van methodologische kaders.

Inleiding

Bij het agentschap Digitaal Vlaanderen gaan we op zoek naar een Enterprise Architect ter versterking van ons team Digitale Transformatieprojecten. Ben jij die klantgerichte en daadkrachtige Enterprise Architect en wil je je talent inzetten ten dienste van digitale transformatieprojecten bij de Vlaamse en lokale overheden? Dan ben jij misschien wel onze ideale kandidaat!

Criteria

Waar kom je terecht?

Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We willen de motor zijn voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen is een geëngageerde, klantgerichte businesspartner voor Vlaamse overheidsdiensten en lokale overheden. We bieden hen een voorsprong door digitale oplossingen aan te bieden die binnen een breed en schaalbaar ecosysteem te situeren zijn. Een intelligente en wendbare dienstverlening staat hierbij steeds centraal.

Als Enterprise Architect kom je terecht in de afdeling Digitale Strategie en Transformatie. Deze afdeling heeft een drievoudige opdracht. We begeleiden Vlaamse entiteiten en lokale besturen op maat om hun businessdoelstellingen scherp te stellen en om te zetten naar concrete digitale transformatieprojecten. Daarnaast zorgen we voor een uitvoerbare Vlaamse digitale strategie. En we faciliteren kennisuitwisseling met betrekking tot de verschillende domeinen (technisch, organisatorisch, juridisch, ...) die in een transformatieproject samenkomen.

Deze vacature situeert zich bij het team Digitale Transformatie. We vertrekken steeds vanuit de noden van de doelgroep van de entiteiten waarmee we samenwerken. We treden hierbij op als betrouwbare overheidspartner die dezelfde taal spreekt en dezelfde belangen dient, en werken hierbij volstrekt vendor- en technologieneutraal. Onze aanpak is coherent met en versterkt de overkoepelende digitale strategie van de Vlaamse overheid. We werken samen in gemengde teams met de mensen van de betrokken entiteiten, hun stakeholders en externe experten waar nodig. Door deze samenwerking verhogen we de digitale maturiteit bij de betrokken entiteiten. We kunnen terugvallen op in huis kennis van de gedeelde infrastructuur, componenten, standaarden, raamcontracten en platformen en diensten ‘as a service’ van de Vlaamse overheid. We begeleiden de betrokken entiteiten naar een optimale opstart van de projectrealisatie, door henzelf, in eigen huis, via één van onze ICT-partners of in een hybride vorm.

Onze kantoren liggen in Gent en Brussel. We komen minstens 1x/week fysiek samen, afwisselend te Gent en Brussel. Daarnaast wordt van je verwacht om, wanneer nodig, ook bij de klant langs te gaan.

Wat zal je moeten doen?

Je maakt een enterprise architectuur op voor de partijen met wie we samenwerken (onze ‘klanten’) en die hierin vaak weinig tot geen expertise hebben. Deze enterprise architectuur bevat zowel de business-, applicatie- als infrastructuurlagen, afhankelijk van de knel- of verbeterpunten in de bedrijfswerking van de betrokken Vlaamse entiteit of lokaal bestuur.

Je kan op basis van businessbehoeften verschillende alternatieven tot highlevel solution architectuur uittekenen en voorstellen. Je houdt hierbij rekening met timing, budget en herbruikbaarheid van bouwstenen in de solution.

Je bewaakt de inzetbaarheid van de bouwstenen van Digitaal Vlaanderen in de verschillende projecten bij de partijen met wie we samenwerken. Je kan de inzichten van de enterprise architectuuraanpak van Digitaal Vlaanderen meenemen naar projectenwerking bij klanten, maar kan omgekeerd ook ervaringen bij klanten terugkoppelen naar de eigen architectuur.

Je hanteert een holistische kijk op de uitdaging bij de klant en kan goed inschatten welke oplossing adequaat is. Je kan een sparringrol opnemen met de solutions architecten van de klant en kan hen ook coachen indien nodig. Je begrijpt dat enterprise architectuur een middel is, en geen doel op zich. Je prioriteert een pragmatische implementatie van enterprise architectuur op maat van de klant boven zuiver theoretische modellen uit een enterprise architectuur framework die geen meerwaarde voor de klant vormen.

Je hebt ervaring met ArchiMate® 3.1 en kan dit gebruiken voor het uittekenen van enterprise architectuur modellen.

Naar wie zijn wij op zoek?

Ben jij die klantgerichte en daadkrachtige enterprise architect en wil je je talent inzetten ten dienste van digitale transformatieprojecten bij de Vlaamse en lokale overheden ?

Werken voor Vlaanderen connect

Je wordt tewerkgesteld via Vlaanderen connect, de ICT strategische dienstverlener van de Vlaamse overheid. Bij Vlaanderen connect. word je voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan Digitaal Vlaanderen, hierbij ontvang je een contract van onbepaalde duur.

Werken voor Vlaanderen connect. betekent werken in een organisatie met boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten in het uitbouwen van een digitaal en slagkrachtig Vlaanderen.

Verder biedt werken voor Vlaanderen connect tal van voordelen. Je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

  • Een mobiliteitsbudget
  • Maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
  • Een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
  • Een groepsverzekering
  • Een opleidingsbudget
  • Mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder werken wij met flexibele werkuren en bieden wij ook de mogelijkheid tot thuiswerken.

Interesse?

Solliciteren kan door jouw CV en motivatiebrief te mailen naar vlaanderenconnect.@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)