De vacature in het kort

Bestudeer en analyseer je graag data-standaarden? Ben je gedreven in het opstellen van datamodellen? Heb je ervaring met semantiek en modelleertechnieken? En wil je werken in een dynamische omgeving die het informatieknooppunt van Vlaanderen uitbouwt? Dan kom jij misschien als Data Architect ons Agentschap vervoegen!

Vanuit het Agentschap Digitaal Vlaanderen willen we versterkt inzetten op semantische informatiestandaarden en willen we de Vlaamse enterprise architectuur afstemmen op het Europese Interoperability Framework. Het opzetten van standaarden zorgt namelijk voor een eenvoudige uitwisseling van kwaliteitsvolle gegevens en is de basis van een data-driven overheid.

Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen. Eveneens zorgen wij ervoor dat de overheid een meer data gedreven beleid kan voeren. Een slagkrachtige, efficiënte overheid van de toekomst, daar werken we samen aan.

Ons DNA is doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

De Vlaamse Regering wenst Vlaanderen te positioneren als Slimme Regio en als voortrekker op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie en artificiële intelligentie. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-economie en laten toe om vlot verbanden te leggen. Koppelingen tussen data zorgen ervoor dat overheden en ondernemingen in ‘real-time’ kunnen kruisen om een antwoord te bieden op uitdagingen zoals mobiliteit, milieu en veiligheid.

Als ICT-Data Architect OSLO komt je terecht in het programma Authentieke Gegevensbronnen binnen de afdeling gegevens- en dienstenintegratie.
Met het product OSLO zet Digitaal Vlaanderen versterkt in op semantische informatiestandaarden in lijn met het Europese Interoperability Framework.

Doel

Overheden op lokaal, Vlaams, interfederaal en Europees niveau moeten in het kader van hun dienstverlening vaak samenwerken. In praktijk moeten bijgevolg heel wat gegevens uitgewisseld worden tussen de verschillende administraties. Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende systemen, zijn mogelijks niet in hetzelfde technische formaat beschikbaar, en volgen niet noodzakelijk dezelfde semantiek. Zonder het maken van afspraken, wordt kwaliteitsvolle gegevensuitwisseling onmogelijk. Deze afspraken dienen zo breed mogelijk verankerd te worden en leiden waar relevant tot een standaard met een vrijwillig toe te passen, ‘pas toe of leg uit’ of verplicht karakter, om zo nodeloze kosten voor gegevensuitwisseling te besparen.

Om dit proces te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te automatiseren, is OSLO, Open Standaarden voor Linkende Organisaties er. Dit initiatief van de Vlaamse Overheid wil het delen van data en gegevens vlotter doen verlopen, door betekenissen vast te leggen van concepten, woorden en definities (waardoor semantische discussies vermeden worden) en hoe deze te structureren in eigen databases of softwarepakketten. Op die manier ontstaan er kwaliteitsvolle up-to-date data en wordt er vermeden dat er lokale schaduwdatabanken ontstaan.

Als ICT-Data Architect OSLO zorg je ondermeer voor de ontwikkeling van gedragen (data)standaarden en het aanbieden van de nodige begeleiding om deze te implementeren voor eigen en externe data en -diensten. Deze (data)standaarden zorgen ervoor dat data interoperabel zijn en evolueren naar ‘slimme data’.

Jouw indicatief takenpakket bestaat uit:

 • Uitwerken van een initiële draft van een OSLO Standaard
  • Sneuvelversie opstellen obv projectdocumentatie, wireframes, procesbeschrijvingen …
  • Opstellen van een actielijst met vragen, eventuele problemen en voorstel tot oplossing
 • Organiseren van de werkgroepen in verschillende iteraties
 • Voorbereiden van de agenda obv initiële draft
 • Toelichten van de use cases
  • Bespreken van draft specificaties en openstaande issues
  • Opstellen actie- en discussiepunten
  • Toetsen van definitieve specificaties aan de use cases
 • Ontwikkelen van een domeinmodel
  • Uitwerken en documenteren van een (draft) domeinmodel
  • Opstellen van een UML klassediagram
  • Opstellen en harmoniseren van dataspecificatie in de vorm van een vocabularium
  • Opstellen van een applicatieprofiel
 • Organiseren van een publieke review
 • Publiceren van het model als “kandidaat-standaard”
 • Verwerken van ontvangen feedback
 • Finaliseren en publiceren standaard
 • Voorbereiding van validatie door de werkgroep
 • Publiceren in mens- en machine leesbaar formaat
 • Publiceren van herbruikbare elementen (JSON-LD)
 • Publiceren conformiteits testsuite

Criteria

Diploma

Vanuit je opleiding en/of professionele ervaring beschik je over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een bachelor. Aanvullend heb je minimaal 3 jaar actieve ervaring in semantische standaardisatiewerkgroepen (INSPIRE, OSLO, EIRA, ISA).

Vaktechnische competenties:

 • Je hebt een diepgaande kennis van minstens 3 van de volgende 4 architectuurdomeinen:
 • ISA kernvocabularium, OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties), EIRA
 • (European Interoperability Reference Architecture) en INSPIRE
 • Je hebt doorgedreven ervaring met het actief begeleiden van technische of thematische werkgroepen
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van datamodellen
 • Je bent vertrouwd met het proces en de methodologie van ISA om tot ‘semantic agreements’ te komen
 • Je hebt kennis van (Data)modelleertechnieken (ERD, …) en functionele analysetechnieken (BPMN, UML, ...) voor het structureren en analyseren van processen, informatie en business- en IT-behoeften (user stories, productbacklogs, …)
 • Kennis van het functioneel domein E-government is een pluspunt
 • Kennis van de Strategische Bouwstenen van Vlaanderen Radicaal Digitaal (zie website https://overheid.vlaanderen.be/bouwstenen-vlaanderen-radicaal-digitaal ((opent in nieuw venster))) is een pluspunt

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie
 • Zelfontwikkeling: Je functioneren blijft verbeteren door te leren en mee te groeien met veranderingen
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is
 • Coachen: Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria
 • Richting geven: Je motiveert en stuurt anderen aan zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren
 • Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers

Werken voor Vlaanderen connect

Boeiende en uitdagende IT-functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect. met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect. is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect. zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect. biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect. is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect. nog verschillende andere voordelen: Je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect. bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. De plaats van tewerkstelling situeert zich op beide sites.

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Janice Verdegem via vlaanderenconnect.@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect.@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Procedure

Jouw ingezonden CV en motivatie worden beoordeeld door de vacatureverantwoordelijke(n) bij het lid waarvoor we deze vacature invullen. De kandidaten die weerhouden worden op basis van de CV-screening worden uitgenodigd voor één of meerdere jurygesprek(ken). Na het jurygesprek volgt eventueel nog een assessment dat afgenomen wordt door onze externe partner Ascento.

Bij klachten of opmerking over onze selectieprocedure vragen we contact op te nemen met Jan Stoffels, Algemeen Beheerder van Vlaanderen connect. via jan.stoffels@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)