Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We willen de motor zijn voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen zal de krachten bundelen van Informatie Vlaanderen en de afdeling ICT van Het Facilitair Bedrijf. Deze samensmelting wordt een logische volgende stap voor een efficiënte digitale bediening van burgers, bedrijven en verenigingen. We zullen werken als one-stop-shop waar klantvriendelijkheid en vooruitstrevendheid centraal staan. Ons doel? Een voortrekkersrol opnemen in de samenleving. We zullen dagelijks verder bouwen aan een efficiënte, toekomstgerichte overheid.

Om dit te realiseren vertrekken we vanuit een ICT-regieorganisatie waarbij Het Facilitair Bedrijf (later dit jaar officieel deel van Digitaal Vlaanderen) een regierol zal opnemen voor een aantal cruciale ICT-domeinen zoals strategie, architectuur, informatieveiligheid, productmanagement, aankoop- en contractbeheer en klantenbeheer. De effectieve operationele uitvoering van de diensten wordt voornamelijk uitbesteed aan externe ICT-dienstverleners. Via het programma ICT-contracten 2022 loopt de procedure die moet leiden tot het sluiten van de nieuwe ICT-raamovereenkomsten met de externe ICT-dienstverleners tegen midden 2021.

Binnen deze raamcontracten situeert zich ook de “Service Integration And Management” (SIAM) rol die de afdeling opneemt samen met een externe leverancier (de Service Integrator). Deze SIAM coördineert de dienstverlening van de verschillende Service Providers.

Om gezamenlijk een zo optimaal mogelijke ICT-Dienstverlening te bekomen willen we in de toekomst steunen op een sterke praktijk op vlak van Enterprise Architectuur (EA), onder meer op vlak van

 • De EA ontwikkeling bij onze klanten
  • Het omzetten van business vraagstukken bij klanten, naar een geschikte to-be architectuur (business, applicatie, informatie, technologie) en oplossingsarchitectuur; Binnen de business architectuur worden onder meer de toekomstige value streams en business capabilities in kaart gebracht; Binnen de oplossingsarchitectuur plaatsen we
  • de diensten, bouwstenen en oplossingen die het agentschap en zijn partners aanbieden;
  • Deze business-IT dialoog heeft ook betrekking op de introductie van innovatieve technologische mogelijkheden en de vertaling ervan in verbeterde business diensten van de overheid, en de verdere vertaling in IT oplossingen, roadmaps, know-how, technologie refresh, enz… .als onderdeel van een IT strategie;
  • Ook is er aandacht voor procesoptimalisatie binnen IT, zoals op vlak van de processen voor softwareontwikkeling, en exploitatie.
  • Al deze elementen vormen een belangrijke bijdrage bij de definitie van de IT strategie van de entiteit.
  • Deze EA activiteiten gebeuren in hoofdzaak onder aansturing van de VO entiteiten, die daarvoor beroep kunnen doen op de diensten van de Service Providers van C2022, op advies van de afdeling ICT, en op andere diensten in wording, zoals de Architect-as-a-service diensten.
  • Deze dienstverlening wordt aangestuurd vanuit de afdeling ICT via de SIAM rol. Hierin situeren zich ook de Enterprise Architectuur governance processen en overlegfora die de dienstverlening van de verschillende Service Providers richting VO-entiteiten aanstuurt, coördineert en integreert op vlak van enterprise architectuur en oplossingsarchitectuur;
 • De Strategy-to-Porfolio (S2P) processen
  • Het capteren van de vraag van klanten naar verbeteringen en aanvullingen van het gamma van diensten, bouwstenen en oplossingen van de afdeling ICT en het toekomstige agentschap Digitaal Vlaanderen; De Enterprise Architectuur praktijk brengt de business context (value streams, business capabilities) en hun relatie met de services/producten in kaart, en brengt de vereisten inzake nieuwe of verbeterde diensten en oplossingen in kaart, in relatie tot elkaar en tot de business context;
  • Deze vraag naar nieuwe of verbeterde services/producten wordt op basis van die informatie geprioriteerd en vertaald in beslissingen inzake service portfolio, product roadmap, investeringen en projecten;
  • Enterprise architectuur zorgt ook voor de governance op de product ontwikkeling, zodat die in lijn is met het beleid, en zodat de product realisatie beantwoordt aan de oorspronkelijke business vereisten;
  • Enterprise Architectuur levert op die manier een belangrijke bijdrage in de strategy-to-portfolio (S2P) processen die het agentschap zal toepassen bij het in kaart brengen van de vraag van klantzijde, en bij de beslissingen inzake visie en roadmap van de service portfolio van de ICT-diensten;

Rol binnen de organisatie

Functie beschrijving

De (Junior) Enterprise Architect heeft o.a. de volgende verantwoordelijkheden:

 • Het beheer van de EA informatie m.b.t. de strategy-to-porfolio processen, en inzake de governance processen en overlegfora;
 • Het mee opvolgen en begeleiden van de architectuurontwikkeling bij VO entiteiten, en het mee uitvoeren van de governance daarrond;
 • Het mee opvolgen en uitvoeren van de governance op de product ontwikkeling;

Daarvoor werkt de junior enterprise architect nauw samen met de lead architect en met

 • alle belanghebbenden van de afdeling en het agentschap Digitaal Vlaanderen: o.m. de architecten, product managers, management, CISO, …
 • de ICT-verantwoordelijken, architecten, projectleiders van de entiteiten van de Vlaamse overheid
 • de architecten, projectleiders en het management van de service providers
 • de architecten en het management van de service integrator.

Criteria

Het werkterrein is veelzijdig en breed. De gewenste kennis en ervaring situeert zich dan ook vooral op een breed gamma van expertise domeinen; We verwachten dus in de eerste plaats dat de kandidaat een brede interesse heeft en zich snel kan inwerken in nieuwe materies, eerder dan een materie expert met jaren ervaring die gefocust is op één domein;

Het werk als enterprise architect vergt veel conceptueel denkwerk. We verwachten dat de kandidaat sterk is in conceptueel en abstract denken, met een scherpe analytische blik, eerder dan een medewerker die liever hands-on werk levert en gericht is op implementatie; Desalniettemin is een praktijkervaring gewenst en is ook het conceptuele werk gericht op haalbare, realistische en concrete oplossingen;

Op vlak van ervaring stellen we de positie open voor kandidaten met een beperktere ervaring, die het potentieel en de motivatie hebben om door te groeien naar de rol van senior enterprise architect.

De minimale vereiste is dat de enterprise architect beschikt over

 • Een basiskennis van alle prioritaire domeinen
 • Minstens een goede kennis en ervaring in 4 prioritaire domeinen
 • Minstens een ervaring van 2 jaar kan voorleggen op vlak van architecturale governance en/of adviesverlening binnen de prioritaire domeinen

Een diepere kennis of meer ervaring in prioritaire domeinen is een pluspunt, en dat geldt ook voor kennis en ervaring op secundaire domeinen;

Prioritaire domeinen zijn

 • Netwerken: WAN en WLAN diensten
 • Netwerkbeveiliging: platformen en diensten op vlak van NGFW, CASB, SWG, aDDOS, …
 • Datacenter, public cloud IAAS/PAAS producten en diensten: AWS en Azure IAAS/PAAS producten en diensten, beste praktijken, …
 • Beveiliging; diensten, modellen en platformen op vlak van authenticatie, autorisatie, access management, certificaatbeheer, IPS/IDS, enz..
 • Applicatie integratie: diensten, platformen, integratiepatronen en beste praktijken
 • Werkplekken: beheerplatformen, Office365, Azure AD, beveiliging van eindgebruikertoestellen

Secundaire domeinen zijn:

 • Beveiliging; frameworks zoals ISO27001, security management; Identity management;
 • Applicatie architectuur: modellen en beste praktijken
 • Applicatie ontwikkeling en de processen, tools, modellen, beste praktijken, frameworks en standaarden die daarbij toegepast worden;
 • Enterprise applicaties en applicatieplatformen zoals CRM, ITSM;
 • Analytische systemen en de tools, architectuur, modellen, platformen die daarbij gebruikt worden;
 • Enterprise architectuur ontwikkeling: business analyse; informatie architectuur, Archimate, TOGAF framework, IT strategie ontwikkeling;

De kandidaat is daarnaast ook vertrouwd met

 • projectbeheer van IT projecten
 • service management, ITIL

De kandidaat

 • beschikt over uitmuntende communicatie vaardigheden (geschreven en gesproken). De kandidaat is dan ook in staat om nota’s en teksten op te stellen voor verschillende doelgroepen, van management, domein architecten, tot technische designers;
 • kan zelfstandig beslissingen nemen en correct de prioriteiten leggen.
 • is een echte multi-tasker die taken kan combineren binnen verschillende projecten met verschillende technische omgevingen.
 • is bereid de kennis in meerdere domeinen te verdiepen.
 • is boven alles een resultaat gedreven medewerker die oplossingsgericht werkt

Werken voor Vlaanderen connect

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan Het agentschap.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget, afhankelijk van het functieniveau
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitaisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Je werkt in Brussel, op wandelafstand van het station Brussel Noord.

Interesse?

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.