Context

Digitaal Vlaanderen is op zoek naar een gedreven programmamanager Expert voor de dienst projectopleidingen.

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We willen de motor zijn voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen. We werken als one-stop-shop waar klantvriendelijkheid en vooruitstrevendheid centraal staan. Ons doel? Een voortrekkersrol opnemen in de samenleving en dagelijks verder bouwen aan een efficiënte, toekomstgerichte overheid.

Digitaal Vlaanderen bestaat uit zes afdelingen: data-oplossingen, kanalen-oplossingen, IT-oplossingen, portfolio- en accountmanagement, digitale strategie en transformatie en de dienst projectoplossingen.

Als programmamanager expert kom je terecht in de dienst projectoplossingen, hier ligt de focust vooral op de uitvoering van strategische, complexe programma- en product overschrijdende projecten, die vaak snel moeten opgeleverd worden. Deze afdeling bestaat uit een beperkt kernteam die instaat voor de inrichting van de projecten en deze end-to-end in beheer neemt, inclusief de budgetten. Het omvat zowel de ontwikkeling als juridische aspecten, communicatie, helpdesk,…. en hiervoor zowel inhoudelijk als op vlak van methodiek afstemt met de project managers binnen de verschillende productafdelingen.

Doel

Als programmamanager expert ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een programmaplan, het realiseren van de gedefinieerde programmadoelen, opleveren van gedefinieerde producten en het behalen van de gewenste resultaten door uitvoering van projecten.

Belangrijke resultaten zijn interpretatie en operationalisering van wetgeving en beleid, de monitoring van grootschalige aanbiedingsprojecten, realisatie & implementatie richtlijnen Privacy & Security, beheer en een goede communicatie met de markt. Daarnaast is een belangrijke taak het actief managen van interne en externe stakeholders in de rollen van facilitator en gesprekspartner. De programmamanager expert rapporteert aan de Stuurgroep (directie) over de planning en voortgang van het programma in fases met aandacht voor tijd, budget, kwaliteit en beheersing van issues en (gezamenlijke) risico’s.

Criteria

Ervaring - Diploma

We zijn op zoek naar een Programmamanager Expert met heel wat relevante ervaring en met een technische/engineering achtergrond die vanuit opleiding en/of professionele ervaring beschikt over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een master.

Vaktechnische competenties

 • Minimaal 15 jaar ervaring in infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten
  • waarvan minimaal 10 jaar ervaring in het leiden van grote en complexe programma’s
  • waarvan minimaal 8 jaar ervaring in het leiden van Programma’s m.b.t. infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten
 • Je hebt een aantoonbare technische ervaring binnen projectontwikkeling
 • Je kan binnen de gestelde problematieken en uitdagingen de aanpak en strategie van het programma (of programma’s) uitwerken
 • Je staat in voor de uitvoering van het programma, het bewaken van de vooruitgang, het actief monitoren van omgeving (actoren en factoren) en geeft bijsturing waar nodig
 • De nodige bijsturingen en aanpassingen afstemmen met stakeholders en stuurgroep
 • Rapportering ivm status (incl. risico’s, budget, prioriteiten, team, aanpassingen, taken, planning, etc.) naar stuurgroep en projectteams
 • Je hebt de capaciteit om meerdere individuele projecten te overzien, en de inhoudelijke verbanden tussen de diverse projecten te sturen en te optimaliseren
 • Je hebt een aantoonbare ervaring van ITIL.
 • Een zeer goede kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie (bijv. Prince-2), en van programmamanagement methodologie (bijv. MSP).

Persoonsgebonden competenties

 • Je handelt in het belang van de organisatie en draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie. Je wekt vertrouwen in je objectiviteit en integriteit en bent een betrouwbare partner voor collega’s, stakeholders en opdrachtgevers.
 • Je bent resultaatgericht, perfectionistisch met veel zin voor detail en kwaliteit, en stelt de nodige doelen en prioriteiten binnen de bepaling van acties, tijd en middelen zodat deze op een efficiënte manier bereikt kunnen worden en bewaakt hierin de vooruitgang.
 • Je hebt ruime ervaring in het proactief werken op zeer autonome basis maar ook in teamverband en met andere betrokkenen die actief bijdragen tot jouw opdrachten, je stimuleert de samenwerking binnen de entiteit, werkgroepen en/of projectgroepen. Je geeft vorm aan de organisatie en de samenwerking door een heldere communicatie en je kan een team richting geven, delegeert de uitvoering van taken en neemt leiding waar nodig.
 • Je bent een generalistisch, analytisch en conceptuele denker met de nodige stressbestendigheid en een heel sterke conflictbeheersing.

Werken voor Vlaanderen connect

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Informatie Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal hoofdzakelijk tewerk gesteld worden in Brussel .

Interesse?

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.