Als Projectleider Digitale Transformatieprojecten leid je projecten waarbij we onze klanten versterken in hun digitale transformatie. Onze klanten zijn de Vlaamse overheden en de lokale besturen. Hun digitale behoeften zijn gevarieerd. Het kan gaan over het uittekenen van hun digitale visie en strategie en deze vertalen naar een uitvoerbaar projectportfolio, het onderzoeken van hun noden en die van hun stakeholders, het uitbouwen van een ‘ecosysteem’, mogelijke oplossingen in kaart brengen en deze toetsen op technische, financiële en juridische haalbaarheid, en/of de gepaste manier bepalen om de oplossing te realiseren. Op het einde wordt het project overgedragen naar de partij die de implementatie zal uitvoeren.

Als Projectleider vorm je de brug tussen de business met haar externe en interne stakeholders en het projectteam. Je hanteert een pragmatische aanpak vertrekkende vanuit de gestelde noden en (burger) behoeften en in co-creatie met de betrokken stakeholders.

Je rapporteert aan de Stuurgroep (Directie) over de planning en voortgang van jouw project met aandacht voor tijd, geld, kwaliteit en beheersing van issues en risico’s. Dit doe je in samenwerking met jouw projectteam dat bv. kan bestaan uit een business analist, een architect.

Je streeft hierbij steeds naar tevreden klanten en tevreden teamgenoten, en polst hier ook geregeld naar.

Inleiding

Bij het agentschap Digitaal Vlaanderen gaan we op zoek naar een Projectleider expert ter versterking van ons team Digitale Transformatieprojecten. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je als Projectleider je schouders wil zetten onder de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen, dan ben jij misschien wel onze ideale kandidaat!

Waar kom je terecht?

Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We willen de motor zijn voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen is een geëngageerde, klantgerichte businesspartner voor Vlaamse overheidsdiensten en lokale overheden. We bieden hen een voorsprong door digitale oplossingen aan te bieden die binnen een breed en schaalbaar ecosysteem te situeren zijn. Een intelligente en wendbare dienstverlening staat hierbij steeds centraal.

Als Projectleider kom je terecht in de afdeling Digitale Strategie en Transformatie. Deze afdeling heeft een drievoudige opdracht. We begeleiden Vlaamse entiteiten en lokale besturen op maat om hun businessdoelstellingen scherp te stellen en om te zetten naar concrete digitale transformatieprojecten. Daarnaast zorgen we voor een uitvoerbare Vlaamse digitale strategie. En we faciliteren kennisuitwisseling met betrekking tot de verschillende domeinen (technisch, organisatorisch, juridisch, ...) die in een transformatieproject samenkomen.

Deze vacature situeert zich bij het team Digitale Transformatie. We vertrekken steeds vanuit de noden van de doelgroep van de entiteiten waarmee we samenwerken. We treden hierbij op als betrouwbare overheidspartner die dezelfde taal spreekt en dezelfde belangen dient, en werken hierbij volstrekt vendor- en technologieneutraal. Onze aanpak is coherent met en versterkt de overkoepelende digitale strategie van de Vlaamse overheid. We werken samen in gemengde teams met de mensen van de betrokken entiteiten, hun stakeholders en externe experten waar nodig. Door deze samenwerking verhogen we de digitale maturiteit bij de betrokken entiteiten. We kunnen terugvallen op in huis kennis van de gedeelde infrastructuur, componenten, standaarden, raamcontracten en platformen en diensten ‘as a service’ van de Vlaamse overheid. We begeleiden de betrokken entiteiten naar een optimale opstart van de projectrealisatie, door henzelf, in eigen huis, via één van onze ICT-partners of in een hybride vorm.

Onze kantoren liggen in Gent of Brussel. We komen minstens 1x/week fysiek samen, afwisselend te Gent en Brussel. Daarnaast wordt van je verwacht om, wanneer nodig, ook bij de klant langs te gaan.

Wat zal je moeten doen?

 • Je kan de vraag van de klant en zijn probleem helder in kaart brengen waaruit de behoefte kan ontstaan om het vastgestelde probleem verder in detail te analyseren en een eventuele oplossing op haalbaarheid af te toetsen.
 • Je begeleidt de klant en stuurt het projectteam functioneel aan in een traject dat moet leiden tot het al of niet aantonen van de haalbaarheid van een mogelijke oplossing. Dit houdt onder meer in: het bewaken van de vooruitgang, het actief monitoren van de omgeving waarin de oplossing tot stand moet komen en het geven van bijsturing waar nodig.
 • Je rapporteert ivm status (incl. risico’s, budget, prioriteiten, team, aanpassingen, taken, planning, etc.) naar stuurgroep en projectteams.
 • Je kan meerdere trajecten tegelijk overzien, en de inhoudelijke verbanden tussen de diverse trajecten sturen en optimaliseren.
 • Je stimuleert en coördineert de samenwerking binnen en buiten Digitaal Vlaanderen.
 • Je gaat actief op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten door onze rol en aanbod op een integere en neutrale manier aan andere entiteiten van de Vlaamse overheid of lokale besturen te presenteren.

Naar wie zijn wij op zoek?

Een klantgerichte en daadkrachtige teamspeler die de Vlaamse en lokale overheden wil leiden en begeleiden in hun digitale transformatieprojecten.

Werken via Vlaanderen connect

Je wordt tewerkgesteld via Vlaanderen connect, de ICT strategische dienstverlener van de Vlaamse overheid. Bij Vlaanderen connect. word je voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan Digitaal Vlaanderen, hierbij ontvang je een contract van onbepaalde duur.

Werken voor Vlaanderen connect. betekent werken in een organisatie met boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten in het uitbouwen van een digitaal en slagkrachtig Vlaanderen.

Verder biedt werken voor Vlaanderen connect tal van voordelen. Je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Wat kunnen wij jou bieden?

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • Een mobiliteitsbudget
 • Maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • Een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • Een groepsverzekering
 • Een opleidingsbudget
 • Mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder werken wij met flexibele werkuren en bieden wij ook de mogelijkheid tot thuiswerken.

Interesse?

Solliciteren kan door jouw CV en motivatiebrief te mailen naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)