Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen. Eveneens zorgen wij ervoor dat de overheid een meer data gedreven beleid kan voeren. Een slagkrachtige, efficiënte overheid van de toekomst, daar werken we samen aan.

Ons DNA is dan ook doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

De Vlaamse Regering wenst Vlaanderen te positioneren als Slimme Regio en als voortrekker op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie en artificiële intelligentie. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-economie en laten toe om vlot verbanden te leggen. Koppelingen tussen data zorgen ervoor dat overheden en ondernemingen in ‘real-time’ kunnen kruisen om een antwoord te bieden op uitdagingen zoals mobiliteit, milieu en veiligheid.

Binnen diverse afdelingen van Digitaal Vlaanderen zijn we op zoek naar business analisten die ruim inzetbaar zijn. Wij zoeken naar experten op het vlak van procesverbetering en business process reengineering. Als business analist sta je op het kruispunt tussen de business en ICT of andere ondersteunende diensten en tracht je de vertaalslag te maken naar heldere en coherente businessprocessen, die dan op hun beurt doorvertaling vinden naar oa ICT.

De bijlage onderaan deze vacature zorgt alvast voor een verduidelijking van de diverse afdelingen waarbinnen we een business analist zoeken en geeft waar nodig nog extra competenties mee die een extra troef zijn binnen deze afdeling.

Doel

Als business analist sta je in voor het in kaart brengen, documenteren en vertalen van de werking en behoeften van de business, door middel van voornamelijk procesanalyse en business cases. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen, al dan niet met behulp van ICT. Deze functie vormt de brug tussen business en ICT en vormt de basis voor het uitwerken van (ICT-)oplossingen op maat.

Jouw takenpakket zal bestaan uit:

 • Het voorbereiden van business-analyses (stakeholder, behoeften, procesanalyses, …)
  • Faciliteren van business werkgroepen en het consolideren van de resultaten in een concrete oplossing voor alle stakeholders.
  • De analyses inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren om er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.
 • Analyse & aanbeveling
  • Opmaken van analyses en aanbevelingen om oplossingen op maat van de business te kunnen voorstellen, in lijn met de (ICT) strategie.
  • Uitvoeren van stakeholderanalyses, behoefteanalyses en procesanalyses voor doorontwikkelings- of innovatieprojecten of als onderdeel van business case oefeningen binnen het programma.
  • Aligneren van de analyse met de bestaande ICT-architectuur en ICT-oplossingen
  • Waken over de samenhang met bestaande businessarchitectuur
  • Bijdragen tot optimaliseren van productieprocessen
 • Projectbegeleiding
  • Leiden van of deelnemen aan (deel)projecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.
  • Opstellen, beheren en valideren van de backlog.
  • Werken in een AGILE context.
   • Actieve deelname aan SCRUM meetings
   • Begeleiden van backlog refinement sessies
   • Valideren van ontwikkelde user stories
   • Rapporteren over en evalueren van de voortgang
 • Kennismanagement en kwaliteitsbewaking
 • Inventariseren en onderhouden van de nodige kennis teneinde altijd te beschikken over degelijke en bruikbare analyses en gegevens en de correcte en coherente toepassing ervan te verzekeren.
 • Communicatie en overleg: Plegen van communicatie en overleg met alle mogelijke betrokken partijen met als doel een draagvlak te creëren en actief de afstand tussen IT en business te overbruggen (bv. begeleiden van business werkgroepen).
 • Kennis mbt het vakgebied: Bijhouden van trends en ontwikkelingen en zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied teneinde via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren, in lijn met zowel de (ICT) strategie als de evolutie van het vakgebied.

Criteria

Ervaring

We zijn op zoek naar een analist met de nodige ervaring, een teamspeler met een sterk analytisch en synthetisch vermogen. Daarnaast beschik je over de nodige communicatievaardigheden om een ontwikkelingsteam van de correcte informatie te voorzien zodat de juiste resultaten en oplossingen worden opgeleverd.

Diploma

Vanuit je opleiding en/of professionele ervaring beschik je over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een master. Aanvullend beschik je over minstens 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie in een relevante sector.

Vaktechnische competenties
 • Business Process Analysis: je hebt werkervaring op vlak van:
  • het definiëren van (niet-)functionele vereisten
  • het analyseren van bedrijfsprocessen
 • Business Process Improvement: je hebt werkervaring op vlak van:
  • procesverbetering en re-engineering
 • Program and Project Management: je hebt ervaring met
  • opdrachten met een diversiteit aan stakeholders, doelgroepen en hun (soms tegengestelde) behoeften
  • het uitwerken van business cases
 • Application Development and Management: je hebt ervaring met het faciliteren van werkgroepen en overlegmomenten met stakeholders.
 • Je hebt:
  • ervaring met het in de praktijk brengen van AGILE/SCRUM principes
  • ervaring in uitwerken van een product backlog tot de gewenste granulariteit
  • ervaring in maken van schematische voorstellingen tijdens meetings en discussies
  • ervaring in lezen en begrijpen van datamodellen
  • ervaring met EA voor procesmodellering
  • ervaring in werken met geodata, GIS software en SQL-bevragingen
  • affiniteit met de technische kant van ICT-projecten

Persoonsgebonden competenties

 • Je communiceert zowel vlot mondeling als schriftelijk en hanteert een stijl aangepast aan de situatie en het doelpubliek.
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken bij het benaderen van problemen. Je vormt hierbij een geïntegreerd oordeel waarbij je inspeelt op de vaak complexe wensen en behoeften van de betrokkenen.
 • Je trekt logische conclusies op basis van beschikbare gegevens en weegt alternatieven tegen elkaar af. Je komt tot een synthese van de verzamelde informatie.
 • Je plaats operationele taken en problemen in een ruim perspectief of kader.
 • Je neemt steeds jouw verantwoordelijkheid en handelt in het belang van de klanten en gebruikers en van Digitaal Vlaanderen.
 • Je bent een betrokken, polyvalent en gemotiveerd project-teamspeler die ook in staat is zelfstandig te werken. Je streeft in samenwerking met het team, naar kwaliteit en toegevoegde waarde.
 • Je coördineert het eigen werk en dat van anderen: stelt de nodige doelen en prioriteiten en bepaalt de nodige acties om op een efficiënte wijze de doelstellingen te behalen.
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders. Zo ga je kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleer je hiertoe concrete voorstellen en onderneem je hiertoe eveneens acties.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT-functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een data gedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect. met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect. is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect. zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect. biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief

Bij Vlaanderen connect. is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect. nog verschillende andere voordelen: Je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect. bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Wij zijn momenteel op zoek naar Business Analisten voor beide vestigingen.

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Janice Verdegem via vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Procedure

Jouw ingezonden CV en motivatie worden beoordeeld door de vacatureverantwoordelijke(n) bij het lid waarvoor we deze vacature invullen. De kandidaten die weerhouden worden op basis van de CVscreening worden uitgenodigd voor één of meerdere jurygesprek(ken). Na het jurygesprek volgt eventueel nog een assessment dat afgenomen wordt door onze externe partner Ascento.

Bij klachten of opmerking over onze selectieprocedure vragen we contact op te nemen met Jan Stoffels, Algemeen Beheerder van Vlaanderen connect. via jan.stoffels@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)