Context

De missie van Digitaal Vlaanderen is om alle digitale informatie te organiseren en bruikbaar te maken om samen de dienstverlening van de overheid voortdurend te verbeteren.

Digitaal Vlaanderen maakt een digitale overheid vanzelfsprekend. Onze informatie-oplossingen helpen om de dienstverlening van overheden in Vlaanderen eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken. Op zo’n manier dat burgers en bedrijven en verenigingen hun zaken met de overheid het liefst digitaal willen regelen.

Ons DNA is doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Eveneens zorgen wij ervoor dat de overheid een meer datagedreven beleid kan voeren. Een slagkrachtige, efficiënte overheid van de toekomst, daar werken we samen aan.

Digitaal Vlaanderen investeert daarom in een geïntegreerd stelsel van kwalitatieve Basisregisters, die hergebruik van data stimuleren en dubbele registratie vermijden. Deze registers vormen een stelsel van onderling verbonden authentieke gegevensbronnen. Ze vormen het fundament voor een vlotte gegevensuitwisseling- en integratie binnen en buiten de overheid. Tot het stelsel van Basisregisters behoren Gebouwen- en Adressenregister, Wegenregister en Organisatieregister.

Het Gebouwen/Adressenregister verzamelt alle basisinformatie over gebouwen resp. adressen op het Vlaamse grondgebied in één register. Dit register wordt hét basisregister voor gebouw- en adresinformatie in Vlaanderen en vormt de centrale koppelstandaard in het netwerk van gebouwen adresgerelateerde gegevensbronnen.

Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie. 

In het kader van de evolutie naar een volwaardig Stelsel van Basisregisters, moet ook de integratie van een aantal Basisregisters (GR/AR en WR) met Basiskaart Vlaanderen worden gerealiseerd.

Digitaal Vlaanderen bestaat uit vijf afdelingen: afdeling gegevens- en dienstenintegratie, afdeling informatiekanalen, afdeling ITSS, afdeling ondersteunende diensten en de staf van de administrateurgeneraal. Als business analist kom je terecht in de afdeling gegevens- en dienstenintegratie in het programma Authentieke Gegevensbronnen en meer specifiek het team Basisregisters.

Doel

In kaart brengen, documenteren en vertalen van de werking en behoeften van de business, door middel van voornamelijk procesanalyse en business cases, voor het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen, al dan niet met behulp van ICT. Deze functie vormt de brug tussen business en ICT en vormt de basis voor het uitwerken van (ICT-)oplossingen op maat.

Indicatief takenpakket

 • Het in kaart brengen, documenteren en vertalen van de werking en behoeften van de business, door middel van proces- en business analyses, voor het realiseren van de integratie van Basiskaart Vlaanderen met de basisregisters Gebouwen- en Adressenregister en Wegenregister.
 • Je analyseert, structureert en vertaalt de requirements van de business, vertegenwoordigd door de product owner / eindgebruiker. Je vertaalt deze naar het ontwikkelteam, pragmatisch gebruik makend van je kennis van best practices.
 • Je onderneemt acties om de requirements te registreren, te valideren en te beheren in een product backlog.
 • In dialoog met het IT-architectuurteam en het SCRUM developmentteam, verduidelijk je de requirements en je ondersteunt hen bij de technische vertaling.
 • Je vormt een pro-actieve tandem met de producteigenaar(s) door het adequaat delen van inhoudelijke richtingen en inzichten en het prioriteren van de requirements met het oog op het realiseren van de lange termijn doelstellingen.
 • Je begeleidt de implementatie van de gevalideerde IT-oplossing en de nieuwe werkwijze in de business- en IT-omgeving.
 • Je past verschillende analyse technieken toe in de workshops die je zelfstandig faciliteert: procesanalyse in BPMN, stakeholderanalyse, impactanalyse business / IT, SWOT-analyse, requirements-analyse in UML, impact mappig, co-creatie…
 • Je voert de nodige informatie-analyses uit om te resulteren in informatiestromen, aangepaste conceptuele en logische datamodellen en eventueel een functioneel GUImodel.
 • Je handelt binnen de bestaande strategische visie en richtlijnen. De bestaande architectuurmodellen pas je aan waar nodig vanuit verschillende perspectieven (processen, informatie, applicatie,…) tot op een analytisch niveau. Je verzamelt hiervoor zelfstandig de nodige informatie onder vorm van interviews, workshops, … met de business en IT experten.
 • Je verleent medewerking aan het opstellen van business cases en projectplannen i.s.m. de projectmanager en de belanghebbenden.
 • Je communiceert de essentiële informatie rond (het operationeel beheer van) het project of domein, die noodzakelijk is voor de beslissingen van de product owner, het management en de Stuurgroep(en).
 • Je voert de opdracht uit volgens de aIV-richtlijnen.

Als belangrijkste resultaten ben je verantwoordelijk voor:

Een adequate en goed gedocumenteerde business analyse die, rekening houdend met alle aandachtspunten, een correcte en gedetailleerde weergave geeft van de implementatie van het te realiseren project.

Criteria

Diploma

Vanuit je opleiding en/of professionele ervaring beschik je over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een master. Aanvullend beschik je over minstens 3 jaar ervaring en een gelijkaardige functie in een relevante sector.

Vaktechnische competenties

Je hebt ervaring met:

 • het uitvoeren van business analyses vanuit volgende perspectieven: visie en business rules, stakeholders, processen, informatie, requirements (business/functioneel), SWOT, impact business/IT, ontwikkeling voorkeursscenario’s
 • praktische methodieken voor het plannen, organiseren en faciliteren van cocreatieworkshops met stakeholders en gebruikers in een AGILE context: inventarisatie en analyse van behoeften/requirements, impact mapping, aggregatie van informatie tot een niveau
 • het in co-creatie uitvoeren van business analyses in teamverband in een AGILE / SCRUMomgeving

Je hebt kennis van:

 • web/restful services (uitwerken van een datamodel en dataflows)
 • volgende (data)modelleertechnieken: Archimate, BPMN, UML
 • UML diagrammen: use case, activity, sequence en class
 • de volgende tools: EA Sparx, MS Visio, Jira, AGILE project management, Confluence

Het is een pluspunt als je:

 • kennis hebt van de werking van de Vlaamse Overheid
 • ervaring hebt met gebruik van geografische data, GIS-toepassingen en geografische datamodellen
 • kennis hebt van de producten van Digitaal Vlaanderen
Persoonsgebonden competenties
 • Je bent pro-actief, zelfstandig, resultaatgericht, betrouwbaar.
 • Je hebt oog voor detail en kwaliteit.
 • Je bent spontaan en communicatief.
 • Je rapporteert transparant over je behaalde resultaten.
 • Je streeft in samenwerking met het bestaande team naar toegevoegde waarde en kwaliteit.
 • Je bent sterk klant- en resultaatgericht.
 • Je bent een constructieve teamspeler die streeft naar toegevoegde waarde.
 • Je bent in staat om vanuit het detail ook oog te hebben voor het globaal projectdoel.
 • Je kan functioneren in een complexe omgeving waarin prioriteiten & scope kunnen veranderen.
 • Je hebt ervaring in een gelijkaardige functie en een relevante sector.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal hoofdzakelijk tewerk gesteld worden in XXX .

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Liesbeth Vanhaverbeke via vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.