Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen bundelt de krachten van Informatie Vlaanderen en de afdeling ICT van Het Facilitair Bedrijf. Deze samensmelting is een logische volgende stap voor een efficiënte digitale bediening van burgers, bedrijven en verenigingen. Ons doel? Een voortrekkersrol opnemen in de samenleving. We zetten onze schouders onder projecten met een grote maatschappelijke impact en bouwen dagelijks verder aan een slimme, toekomstgerichte overheid.

Ons DNA is dan ook doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Als business analist komt je terecht in de afdeling gegevens- en dienstenintegratie in het programma Informatieportaal voor Professionals.

IP-PRO is een integrerend programma binnen Informatie Vlaanderen met de volgende focus: het stroomlijnen van online informatiediensten voor professionele doelgroepen (zoals entiteiten van de Vlaamse overheid, lokale besturen, bouwsector, nutssector, vastgoedsector en andere).

Specifiek voor dit programma is dat persoonsgebonden gegevens kunnen gekoppeld worden aan geografische of andere informatie, voor professioneel gebruik. Het programma omvat verschillende producten, met uiteenlopende databronnen, voor uiteenlopende doelgroepen, met verschillende beveiligingsbehoeften.

De huidige producten binnen IPPRO zijn: het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP), het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD), het Vastgoedinformatieplatform, de Datavindplaats, Geopunt, MAGDA Online, het Vlaams Open Data Portaal, de Downloadcatalogus en GeoSecure.

Binnen het programma “Informatieportaal voor professionals” (IP-PRO) zijn we op zoek naar een business analist om in hoofdzaak het team VastgoedInformatiePlatform bij de opstart te versterken met specifieke focus op de geo-community als brug naar de vernieuwing van Geopunt in 2022.

Als business analist VastgoedInformatiePlatform ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Opstellen, beheren en valideren van de product backlog.
 • Faciliteren van business werkgroepen en het consolideren van de resultaten in een concrete oplossing voor alle stakeholders.
 • Opstellen van verschillende ontwikkelscenario’s, met kosten/baten, aandachtspunten en risico’s.
 • Uitwerken van kwalitatieve functionele analyses en non-functional requirements.
 • Organiseren en uitvoeren van gebruikerstesten.

Bijkomend zullen volgende taken worden gevraagd binnen de context van het IP-PRO programma.

 • Uitvoeren van stakeholderanalyses, behoefteanalyses en procesanalyses als onderdeel van business case oefeningen of andere doorontwikkelings- of innovatieprojecten binnen het programma.

Doel

Als business analist vorm je de brug tussen de business enerzijds, met de product owner en stakeholders, en het projectteam anderzijds, waarbij je de business behoeften vertaalt naar concrete oplossingen en specificaties. Op basis van je kennis van best practices, hanteer je een pragmatische aanpak vertrekkende vanuit de gestelde noden en behoeften.

Je doet dit in overeenstemming met de standaarden, architectuurkeuzes en specificaties van bestaande applicaties.

Criteria

Ervaring

We zijn op zoek naar een analist met minimum 5 jaar ervaring, een teamspeler met een sterk analytisch en synthetisch vermogen. Daarnaast beschik je over de nodige communicatievaardigheden om een ontwikkelingsteam van de juiste informatie te voorzien zodat de juiste resultaten en oplossingen worden opgeleverd. Bovendien is ook een gevorderde kennis van de nodige business analysetechnieken en aantoonbare ervaring in AGILE ontwikkelprojecten noodzakelijk voor deze functie.

Diploma

Vanuit je opleiding en/of professionele ervaring beschik je over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een master.

Technische competenties
 • Ervaring in het uitvoeren van business/functionele analyses in teamverband.
 • Werkervaring op vlak van:
  • het definiëren van (niet-)functionele vereisten
  • het analyseren van bedrijfsprocessen
 • Ervaring met het in de praktijk brengen van AGILE/SCRUM principes.
 • Ervaring met het faciliteren van business werkgroepen en het consolideren van de resultaten in een concrete oplossing voor alle stakeholders.
 • Ervaring in maken van schematische voorstellingen tijdens meetings en discussies.
 • Ervaring in uitwerken van een product backlog tot de gewenste granulariteit.
 • Ervaring met complexere opdrachten, met een diversiteit aan stakeholders, doelgroepen en hun (soms tegengestelde) behoeften.
 • Affiniteit met de technische kant van ICT-projecten.

Het is een pluspunt als je:

 • Ervaring hebt met het werken in een geo-context.
 • Kennis hebt van de werking van de Vlaamse Overheid.
Persoonsgebonden competenties
 • We zijn op zoek naar een teamspeler met een sterk analytisch en synthetisch vermogen.
 • Je bent pro-actief en kan zelfstandig en resultaatgericht werken.
 • Je kan informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen. Je maakt gebruik van een verzorgde interactie. Zo pas je bijvoorbeeld je communicatiewijze aan naargelang de behoeften of het doelpubliek en stimuleer je communicatie in twee richtingen.
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken. Je benadert een probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten en je detecteert onderliggende problemen.
 • Je plaatst operationele taken en problemen in een ruimer perspectief of kader.
 • Ook wanneer er een verhoogde druk is blijf je kwaliteitsvol werk leveren. Je combineert kwaliteit en kwantiteit. Zo ben je onder andere nauwkeurig in de documentatie van de analyse.
 • Je plant en organiseert je werk efficiënt en effectief. Je controleert de voortgang van je werk en stuurt bij waar nodig.
 • Je neemt initiatief om structurele problemen binnen je takendomein op te lossen. Je stelt uit eigen beweging acties voor.
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders. Zo ga je kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleer je hiertoe concrete voorstellen en onderneem je hiertoe eveneens acties.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid voor je werk. Je accepteert de doelen, waarden en normen van Digitaal Vlaanderen en je stelt overeenstemmend gedrag.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een data gedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.
 • Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.
 • Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal hoofdzakelijk tewerk gesteld worden in Gent.

Interesse?

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.