Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen. Eveneens zorgen wij ervoor dat de overheid een meer data gedreven beleid kan voeren. Een slagkrachtige, efficiënte overheid van de toekomst, daar werken we samen aan.

De afdeling ICT van Digitaal Vlaanderen wil meerwaarde aan onze klanten bieden via gemeenschappelijke & facilitaire ICT-diensten om zo bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel.

Deze gemeenschappelijke ICT-diensten bieden we aan voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid alsook voor de lokale besturen en bestaan uit een breed gamma van ICT-diensten waaronder een geïntegreerd geheel van werkplek-, datacenter-, cloud - en netwerkdiensten en bijbehorende projecten. Daarnaast bieden we o.a. ook technische ondersteuning via ICT-profielen, vaste en mobiele telefoniediensten alsook gemeenschappelijke platformen. Meer informatie is te vinden op: https://overheid.vlaanderen.be/ict ((opent in nieuw venster)) .

We bieden diensten aan nodig voor de inrichting, ondersteuning en beheer van de ICT-werkplek, zowel op kantoor, als op het thuisadres of op een mobiele locatie. Daarnaast leveren we diensten die nodig zijn om bedrijfstoepassingen, inclusief de vereiste onderliggende platformen, infrastructuur en computerzalen, beschikbaar en toegankelijk te houden met het gepaste niveau van beschikbaarheid, performantie en veiligheid. Hierbij ligt de focus op ingerichte dienstenpakketten die maximaal in een ‘as a service’-businessmodel aangeboden worden.

Om deze diensten in te richten maken we naast de inzet van het eigen personeel in grote mate gebruik van verschillende externe dienstverleners via de raamcontracten van Digitaal Vlaanderen. Deze raamcontracten vertegenwoordigen een uitgave van meer dan 200 miljoen euro per jaar en behoren tot de grootste ICT-contracten in België.

Heel wat entiteiten hebben hun eerste stappen gezet op vlak van het gebruik van public cloud diensten en hanteren een cloud first visie om nieuwe systemen te ontwikkelen als cloud native toepassing op basis van cloud producten. Er wordt dan ook voorzien dat de toepassing van cloud diensten nu snel zal toenemen.

Digitaal Vlaanderen heeft een aantal bouwstenen (diensten) ontwikkeld op vlak van beveiliging, zoals VO Toegangsbeheer (access control management), Identity management, priviliged access management, encryptie, key management, netwerk seggregatie, forward proxies, …. die binnen de AWS-cloudomgeving geïntegreerd werden.

Rol binnen de organisatie

De prioriteiten binnen Digitaal Vlaanderen zijn gefocust op vijf domeinen en bijhorende programma’s. Deze hebben betrekking op werkplekdiensten, cloud platformen, “proces en data”, facility en sourcing. De Cloud Architect werkt op het domein van de cloud platformen.

Een eerste opdracht van de Cloud Architect bestaat erin om de klanten te ondersteunen bij het realiseren van cloud toepassingen. Hierbij wordt de Cloud Architect ingezet om de klantzijde te ondersteunen bij het opmaken van bestekken, het evalueren van offertes en leveranciers, het nazien van architecturale ontwerpen, en bij de aansturing van de externe dienstverleners. Het betreft telkens korte opdrachten die betrekking hebben op architecturale governance.

Het gebruik van cloud diensten staat ook in functie van het realiseren van nieuwe ICT-toepassingen die gebruik maken van de innovatieve technologie die cloud diensten leveren, zoals op vlak van nonrelational datamanagement, big datamanagement en processing, analytics, machine learning, AI, stream processing, IoT toepassingen, mobile backend toepassingen, containers, CI/CD, micro-service architectuur, enz… De Cloud Architect is de rol bij uitstek om de opportuniteiten hiervan bij klantzijde te helpen identificeren en ontwikkelen. Hij legt daarvoor contacten bij de ICT-architecten en verantwoordelijken bij klantzijde en helpt hen bij het conceptualiseren van nieuwe toepassingen en diensten.

De architecturale ondersteuning leidt tot het opbouwen van een set van bouwstenen, referentie architecturen, beste praktijken, guidelines, enz… op vlak van het ontwerp van cloud native toepassingen en het toepassen van cloud producten, zowel bij nieuwbouw als bij migratie van bestaande toepassingen. Zo zijn er bv een aantal referentie architecturen die betrekking hebben op het toepassen van de eerdergenoemde Digitaal Vlaanderen beveiligingsbouwstenen binnen de cloud omgeving.

De Cloud Architect ondersteunt de klantzijde bij het toepassen van deze bouwstenen, referentie architecturen enz…. binnen de klantenprojecten, en capteert ook de nieuwe vereisten en inzichten die leiden tot een verdere evolutie en uitbouw ervan; De Cloud Architect identificeert en ontwikkelt de opportuniteit om nieuwe bouwstenen, referentie architecturen enz…. te ontwikkelen in cocreatie met de klanten.

De Cloud Architect ontwikkelt de roadmap om de bouwstenen verder te ontwikkelen, samen met de programma manager van het traject “cloud platformen”. De projectmatige ontwikkelingen die veel effort vergen worden uitbesteed, en ook bij deze opdrachten zal de Cloud Architect de governance rol op zich nemen.

De Cloud Architect speelt een sleutelrol bij het uitdragen van de expertise over cloud producten en de bouwstenen binnen de VO. Er wordt een community werking voorzien waar over deze onderwerpen gecommuniceerd wordt zodat een kennisoverdracht plaats vindt naar de enterprise architecten, projectleiders en andere betrokkenen binnen de VO.

De Cloud Architect zal expertise over de bouwstenen, referentie architecturen … ook uitdragen naar partners zoals de integratoren en adviesverleners zodat die de capaciteit opbouwen om deze bouwstenen, referentie architecturen, enz…. toe te passen binnen de projecten die zij realiseren voor VO klanten. De Cloud Architect zal ook een governance uitvoeren op de architectuur voorstellen die de gemeenschappelijke ICT-dienstverlener formuleert, zowel in offertefase als in projectmodus.

De globale bedrijfsarchitectuur over alle domeinen wordt bewaakt door de Architectuur Board (ARB). De Cloud Architect is lid van het ARB vanuit het domein van de cloud platformen. Voor domein overkoepelende aspecten werkt hij samen met de Digitaal Vlaanderen enterprise architect, zodat ontwikkelingen in lijn zijn met de Digitaal Vlaanderen enterprise architectuur.

Voor de uitvoering werk je nauw samen met alle belanghebbenden

 • bij klantzijde ICT: o.m. programmamanagers, domein specifieke technische architecten, ICTverantwoordelijken van de Vlaamse overheid en Agentschap Digitaal Vlaanderen
 • bij de partners integratoren: o.m. enterprise en solution architecten, technical designers
 • bij de partners adviesverleners: o.m. architecten, consultants, …
 • bij Digitaal Vlaanderen: o.m. programmamanagers, enterprise architect, domein specifieke technische architecten, CSO, de stafleden ICT, …

Verantwoordelijkheden

Als Cloud Architect ben je verantwoordelijk voor:

 • Bij klantzijde ondersteunen bij het opmaken van bestekken, het evalueren van offertes en leveranciers, het nazien van architecturale ontwerpen, en bij de aansturing van de externe dienstverleners (governance rol)
 • Opportuniteiten op vlak van innovatie obv cloud diensten bij klantzijde helpen identificeren en ontwikkelen (adviserende rol)
 • Het opbouwen van een set van bouwstenen, referentie architecturen, beste praktijken, guidelines, enz …
 • De klantzijde ondersteunen bij het toepassen van de bouwstenen, referentie architecturen enz…. binnen de klantenprojecten
 • Nieuwe vereisten en inzichten capteren die leiden tot een verdere evolutie en uitbouw van de bouwstenen
 • De evolutie van de cloud diensten op te volgen
 • De Cloud Architect identificeert en ontwikkelt de opportuniteit om nieuwe bouwstenen, referentie architecturen enz…. te ontwikkelen in co-creatie met de klanten.
 • De Cloud Architect ontwikkelt de roadmap om de bouwstenen verder te ontwikkelen, samen met de programma manager
 • De Cloud Architect levert expertise over cloud producten en de bouwstenen binnen de VO en participeert hiervoor aan de community werking
 • De Cloud Architect zal expertise over de bouwstenen uitdragen naar partners ifv de opbouw van hun capabilities en reviseert architectuur voorstellen die de gemeenschappelijke ICTdienstverlener formuleert
 • De Cloud Architect participeert aan de activiteiten van de ARB

Criteria

Voor het uitvoeren van deze job moet je beschikken over een diepgaande kennis op vlak van AWScloud producten en cloud referentie architecturen. Je hebt daarbij deze cloud producten in de praktijk toegepast als architect of chief designer.

Je hebt een certificaat van “AWS certified solution architect – Associate” (minimum) of “AWS certified solution architect – Professional” (voorkeur)

Je hebt minstens 3 jaar aantoonbare hands-on ervaring met het ontwerpen van hoog beschikbare, kosten efficiënte, fault-tolerante, schaalbare gedistribueerde systemen op AWS. Je hebt daarbij kennis verworven op vlak van:

 • containerontwikkeling en onderliggende platformen zoals ECS, EKS en Fargate
 • CI/CD ontwikkeling en testing op AWS
 • AWS RDS, AWS DynamoDB, Elasticache
 • AWS Elasticsearch, AWS Athena
 • het AWS Well-architected framework

Je beschikt over kennis en ervaring op vlak van één of meerdere gespecialiseerde domeinen:

 • gebruik van AWS Sagemaker
 • big data toepassingen (data-organisatie en analytics) zoals AWS Redhat, EMR, Glue
 • streaming analytics op basis van AWS Kinesis
 • AI zoals op vlak van voice, image op basis van AWS Polly, Rekognition, Translate, Lex, Comprehend, e.a.
 • beveiliging op vlak van netwerken (VPC), security groups, AWS GuardDuty, IAM, KMS

Je beschikt daarnaast ook over een brede achtergrond, met kennis en ervaring op vlak van:

 • projectbeheer van IT projecten zoals op vlak van projectorganisatie, planning, wijzigingsbeheer, risicobeheer, configuratie beheer, …
 • projecten voor bouw van software op maat: analyse, architecturaal en technisch ontwerp, ontwikkeling, testing
 • ICT-beveiliging
 • projecten voor systeemintegratie
 • selectie van platformen en pakket software
 • operationeel beheer van IT systemen, en de organisatie en beste praktijken die daarbij toegepast worden

We verwachten dat de kandidaat snel kan doorgroeien naar een senior niveau om een actieve rol te spelen op vlak van adviesverlening, coaching, introductie van nieuwe praktijken in de ICT-ontwikkeling, …

Je beschikt over goede communicatievaardigheden (geschreven en gesproken) en weet de interne klanten te overtuigen van je voorgestelde oplossing. Zeer goede kennis van het Nederlands is noodzakelijk. Je kan zelfstandig beslissingen nemen en schat correct in waar je prioriteiten liggen. Je bent een echte multitasker die tegelijkertijd in verschillende projecten met verschillende technische omgevingen kan werken. Je bent bereid om voortdurend nieuwe zaken aan te leren en je te verdiepen in nieuwe technologieën. Boven alles ben je een resultaat gedreven persoon – je komt met concrete oplossingen voor de interne klanten van Digitaal Vlaanderen.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT-functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect. met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan ABB.

Vlaanderen connect. is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect. zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect. biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief

Bij Vlaanderen connect. is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte geniet je bij Vlaanderen connect. nog van verschillende andere voordelen. Je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect. bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Je werkt in Brussel, op wandelafstand van het station Brussel Noord.

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Elisa Vanderveken via vlaanderenconnect.@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect.@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Procedure

Jouw ingezonden CV en motivatie worden beoordeeld door de vacatureverantwoordelijke(n) bij het lid waarvoor we deze vacature invullen. De kandidaten die weerhouden worden op basis van de CV-screening worden uitgenodigd voor een jurygesprek. Na het jurygesprek volgt eventueel nog een assessment dat afgenomen wordt door onze externe partner Ascento. Als laatste stap van de selectieprocedure wordt de aanwerving van de kandidaat die als beste uit de procedure naar voor komt, voorgelegd aan onze Raad van Bestuur. Deze dient steeds elke aanwerving bij Vlaanderen connect. goed te keuren.

Gezien deze laatste stap ook integraal deel uitmaakt van de selectieprocedureprocedure kunnen de resultaten van het assessment (indien van toepassing) ook voorgelegd worden aan de leden van de Raad van Bestuur.

Bij klachten of opmerking over onze selectieprocedure vragen we contact op te nemen met Stephane Coppens, Algemeen Beheerder van Vlaanderen connect. via stephane.coppens@kb.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)