Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen. Eveneens zorgen wij ervoor dat de overheid een meer data gedreven beleid kan voeren. Een slagkrachtige, efficiënte overheid van de toekomst, daar werken we samen aan.

Ons DNA is doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Als Functioneel analist expert kom je terecht in het programma Authentieke Gegevensbronnen binnen de afdeling gegevens- en dienstenintegratie.

Een belangrijke opdracht van het programma bestaat uit het beheren, actueel houden en publiceren van het stelsel van basisregisters, de basiskaart Vlaanderen en gestandaardiseerde metadata. Naast het beheren, actueel houden en publiceren van deze databronnen dringt de modernisering van een aantal onderliggende, verouderde (legacy) data-beheerssystemen zich op.

Het Gebouwen/Adressenregister verzamelt alle basisinformatie over gebouwen resp. adressen op het Vlaamse grondgebied in één register. Dit register wordt hét basisregister voor gebouw- en adresinformatie in Vlaanderen en vormt de centrale koppelstandaard in het netwerk van gebouw- en adres gerelateerde gegevensbronnen.

Doel

Als functioneel analist expert sta je in voor het opmaken, implementeren en opvolgen van een functionele analyse en ontwerp voor een concrete ICT-gerelateerde toepassing op basis van een uitgewerkte businessanalyse. Je maakt een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling van wat als oplossing gevraagd wordt en hoe dit functioneel vertaald kan worden in een ICT-ontwerp. Je doet dit in overeenstemming met de standaarden, architectuurkeuzes en specificaties van bestaande applicaties.

Indicatief takenpakket

 • In kader van het opmaken van een functionele analyse, het verzamelen en integreren van informatie uit verschillende omgevingen:
  • Business analyses op een correcte manier interpreteren
  • Doorvertalen van behoeftendefinities naar functionele requirements en registratie en beheer in de product backlog
  • Contacteren van en informatie verzamelen bij alle mogelijke betrokkenen
  • Valideren, categoriseren en prioriteren van bugs i.s.m. de product owner
  • Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten (analyse)
  • Aligneren van de analyse met de bestaande ICT-architectuur en ICT-oplossingen
 • Opmaken van het meest geschikte functionele ontwerp voor een ICT-oplossing, teneinde een ICT-oplossing te kunnen bouwen die functioneel beantwoordt aan alle vereisten vanuit de business, dit in samenspraak met de systeemarchitecten:
  • Functionele ontwerpen (User Stories, …) en stroomschema’s opmaken voor de ‘to be’- situatie
  • Voorbereiden van input voor en verwerken van informatie uit Sprintplannings- en - reviewmeetings (Agile / Scrum).
  • Documentatie aanmaken voor het uitbouwen van ICT-oplossingen op maat
  • Waken over de samenhang met bestaande businessarchitectuur
  • Rapporteren over de voortgang van de analyses en processen
  • Signaleren van knelpunten
  • Opgemaakte designs voorstellen en kaderen binnen een concreet ICT-project

Als belangrijkste resultaten ben je verantwoordelijk voor:

 • Een adequate en goed gedocumenteerde analyse die, rekening houdend met alle aandachtspunten, een correcte en gedetailleerde weergave geeft van de implementatie van het te realiseren project.
 • Een adequate documentatie van de effectief opgeleverde functionaliteiten binnen de ICT-oplossing.

Criteria

Diploma

Vanuit je opleiding en/of professionele ervaring beschik je over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een master. Aanvullend beschik je over minstens 3 jaar ervaring en een gelijkaardige functie in een relevante sector.

Vaktechnische competenties

Je hebt:

 • ervaring met het uitwerken van functionele analyses met use case scenario’s en/of user stories
 • ervaring met het in de praktijk brengen van AGILE/SCRUM principes
 • ervaring in uitwerken van een product backlog tot de gewenste granulariteit
 • ervaring in maken van schematische voorstellingen tijdens meetings en discussies
 • ervaring in lezen en begrijpen van datamodellen
 • ervaring met EA voor procesmodellering
 • ervaring in werken in een event based architectuur

Het is een pluspunt als je:

 • kennis hebt van de werking van de Vlaamse Overheid
 • ervaring hebt in werken met geografische data
Persoonsgebonden competenties
 • Je ziet de kern van een probleem. Je kan gemakkelijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Je analyseert problemen op een systematische en gestructureerde manier.
 • Je bent analytisch en kan business behoeften vertalen naar functionele requirements.
 • Ook wanneer er een verhoogde druk is blijf je kwaliteitsvol werk leveren. Je combineert kwaliteit en kwantiteit. Zo ben je onder andere nauwkeurig in de documentatie van de analyse.
 • Je plant en organiseert je werk efficiënt en effectief. Je controleert de voortgang van je werk en stuurt bij waar nodig; Je rapporteert transparant over je behaalde resultaten.
 • Je bent een teamspeler en gericht op samenwerking, je kan vlot samenwerken in een multidisciplinair team.
 • Je bent proactief, zelfstandig, resultaatgericht, betrouwbaar.
 • Je hebt oog voor detail en kwaliteit.
 • Je bent spontaan en communicatief.
 • Je kan functioneren in een complexe omgeving waarin prioriteiten & scope kunnen veranderen.
 • Je hebt ervaring in een gelijkaardige functie en een relevante sector.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT-functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect., met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect. is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect. zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect. biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect. is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect. nog verschillende andere voordelen. Je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect. bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal hoofdzakelijk uitgevoerd worden in Gent.

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Janice Verdegem via vlaanderenconnect.@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect.@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.

Procedure

Jouw ingezonden CV en motivatie worden beoordeeld door de vacatureverantwoordelijke(n) bij het lid waarvoor we deze vacature invullen. De kandidaten die weerhouden worden op basis van de CV-screening worden uitgenodigd voor één of meerdere jurygesprek(ken). Na het jurygesprek volgt eventueel nog een assessment dat afgenomen wordt door onze externe partner Ascento.

Bij klachten of opmerking over onze selectieprocedure vragen we contact op te nemen met Jan Stoffels, Algemeen Beheerder van Vlaanderen connect. via jan.stoffels@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)