Context

Ben je een gepassioneerde ICT architect? Wil je meewerken aan het uittekenen van de architectuur en de veiligheid van de digitale werkplek binnen de Vlaamse overheid, en heb je ervaring met het uitwerken van een werkplek-architectuur voor een volledige organisatie? Dan kom jij misschien ons team van experten voor de digitale werkplek bij het Agentschap Digitaal Vlaanderen vervoegen. Wij zijn een dynamische omgeving die de digitale werkplek voor de moderne Vlaamse ambtenaar mee vorm helpt geven.

De missie van het Team Werkplekdiensten is om alle werknemers van de Vlaamse overheid te voorzien van de nodige middelen waaraan een moderne digitale werkplek moet voldoen in samenspraak met onze interne klanten en een dienstverlener die zorgt voor de uitvoering. Als team zorgen we ervoor dat de digitale werkplek up to date blijft en waar nodig bijgestuurd wordt. Om deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een ICT architect voor de werkplek.

Digitaal Vlaanderen maakt een digitale overheid vanzelfsprekend. Onze informatie-oplossingen helpen om de dienstverlening van overheden in Vlaanderen eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken, op zo’n manier dat burgers, bedrijven en verenigingen hun zaken met de overheid het liefst digitaal willen regelen. Ons DNA is doen. Ervaring uit de praktijk maakt dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We dragen hiermee bij aan het creëren van een optimale werkomgeving voor onze medewerkers zodat deze dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Als ICT architect werkplek kom je terecht in het team dat instaat voor de ontwikkeling, beheer en opvolging van de werkplekdiensten voor de Vlaamse ambtenaren .

Het team werkplekdiensten staat o.a. in voor het verzamelen van de noden bij onze klanten om die dan om te zetten naar diensten die door onze klanten kunnen afgenomen worden. De ICT -architect werkplek ontwikkelt samen met andere belanghebbenden van de afdeling ICT zoals productmanagers, programmamanagers, domein specifieke technische architecten en onze ICT-dienstverlener de gepaste architectuur die voldoet aan de noden, behoeften en vereisten van de moderne digitale werkplek.

Doel

Als ICT architect werkplek bij Digitaal Vlaanderen werk je mee aan de visie en de uitbouw van de moderne digitale werkplek bij de Vlaamse overheid. Je legt de architecturale basis waarop verder gebouwd kan worden en zorgt ervoor dat deze in lijn is met de verschillende richtlijnen en principes (o.a. veiligheid).

Daarnaast ondersteun je de productmanagers voor de werkplekdiensten bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, het bijsturen van bestaande diensten die door Digitaal Vlaanderen aangeboden worden vanuit een centraal aanbod naar de verschillende Vlaamse entiteiten.

Je gaat de interactie aan met je collega’s, de programmamanagers en de domeinspecifieke technische architecten om hun noden en aandachtspunten te identificeren en deze te verwerken in de architectuur.

Je volgt actief de marktontwikkelingen en nieuwste technologieën mbt de digitale werkplek op en doet voorstellen tot optimalisatie van de bestaande omgeving. Je formuleert en adviseert op strategisch niveau een visie m.b.t. nieuwe technologieën die zich op het gebied van de werkplek aanbieden.

Bij de uitvoering van je opdracht werk je nauw samen met productmanagers, veiligheidsverantwoordelijken, klanten, andere teams binnen Digitaal Vlaanderen en met een externe ICT-dienstverlener.

Jouw indicatief takenpakket bestaat o.a. uit:

Architectuur

 • Ontwerpen en uittekenen van de architectuur voor de digitale werkplek van de Vlaamse overheid vertrekkend van de noden van de klanten;
 • Documenteren van de werkplekarchitectuur;
 • Uitwerken en lanceren van projecten om de uitgewerkte architectuur te implementeren;
 • Toezien op de ICT-dienstverlener op een goede implementatie van de afgesproken oplossingen;
 • Meewerken aan de ontwikkeling van een governance structuur;
 • Adviseren en beantwoorden van technologische vragen van klanten in samenspraak met de productmanager;
 • Afstemmen met andere rollen binnen Digitaal Vlaanderen zoals Security Officer en andere architecten;
 • Opvolgen van marktontwikkelingen en onderzoeken van toepasbaarheid van nieuwe technologieën;
 • Meewerken aan een strategie en visie voor de verdere uitbouw van de digitale werkplek.
 • Bepalen van een architecturale roadmap voor de digitale werkplek.
 • Opvolgen van de Governance Board en vertalen naar eventuele oplossingen

Technische projectomkadering

 • Verantwoordelijkheid opnemen m.b.t. alle architecturale/technische aspecten
  • Uitwerken van de architectuur vereisten voor een nieuwe dienst of component
  • Uitschrijven opdrachten, validatie van offertes en technische oplossingen.
  • Ondersteuning bij/opvolging van de realisatie van projecten, bv. review van deliverables.
  • Validatie bij de oplevering van projecten.
  • Ondersteuning bij de uitwerking en optimalisatie van operation & support taken

Communicatie en overleg:

 • Plegen van communicatie en overleg met alle betrokken partijen met als doel een draagvlak te creëren en de adoptie van het architecturaal kader te faciliteren en katalyseren;
 • Adviseren en beantwoorden van technische vragen van management, externe partners, …
 • Meewerken aan de uitbouw van kennisbeheer;
 • De organisatie vertegenwoordigen op fora;

Criteria

Diploma

Vanuit je opleiding en/of professionele ervaring beschik je over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een master. Aanvullend beschik je over minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie in een relevante sector.

Vaktechnische competenties

Je hebt een IT-gedreven mindset.

Je hebt diepgaande kennis van en aantoonbare ervaring met:

 • cloudtechnologiëen;
 • de volledige Microsoft omgeving gebaseerd op Microsoft 365;
 • implementeren van security maatregelen voor een Microsoft cloudomgeving;
 • opzet en gebruik van Azure infrastructuur;
 • kennis ivm de Microsoft Teams met telefonieoplossing en call centers (o.a .Anywhere365);
 • opzetten van AD en Azure AD structuren;
 • kennis GDPR en kan dit toepassen op de digitale werkplek;

Het is een pluspunt als je:

 • de technische kennis bezit van de digitale werkplek zoals deze momenteel is geïmplementeerd bij de Vlaamse Overheid;
 • kennis bezit van de oplossingen die door onze dienstverlener wordt aangeboden;
 • kennis en/of ervaring hebt van de werking van de Vlaamse Overheid;
Persoonsgebonden competenties
 • Je neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan. Je kan je advies objectief afwegen tegenover het algemeen belang;
 • Je bent een teamspeler en gericht op samenwerking en het creëren van een draagvlak;
 • Je bent open-minded en kan out-of-the-box denken;
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders. Zo ga je kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleer je hiertoe concrete voorstellen en onderneem je hiertoe eveneens acties;
 • Je kan de architectuur duidelijk en inzichtelijk documenteren;
 • Je bewaakt de voortgang in tijd en de kwaliteit van het eigen werk;
 • Je maakt verhelderende analyses van complexe vraagstukken. Zo herformuleer je bijvoorbeeld complexe vraagstukken naar hanteerbare vragen. Je ziet ook trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een IT-gedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • die bereid zijn hun kennis verder uit te breiden naar een hoger niveau;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal in Brussel tewerkgesteld worden.

Interesse?

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@kb.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.