De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen bundelt de krachten van Informatie Vlaanderen en de afdeling ICT van Het Facilitair Bedrijf. Deze samensmelting is een logische volgende stap voor een efficiënte digitale bediening van burgers, bedrijven en verenigingen. Ons doel? Een voortrekkersrol opnemen in de samenleving. We zetten onze schouders onder projecten met een grote maatschappelijke impact en bouwen dagelijks verder aan een slimme, toekomstgerichte overheid.

Ons DNA is dan ook doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Context

Ben jij een kei in coördineren en faciliteren? Hou je van variatie? Heb jij graag een helikopterview maar duik jij even graag in de details?

Voor de coördinatie van het programma Authentieke Gegevensbronnen is Digitaal Vlaanderen op zoek naar een gedreven projectleider die snel op de bal speelt, uitdagingen niet uit de weg gaat en graag in team werkt.

Een eerste belangrijke opdracht van het programma Authentieke Gegevensbronnen bestaat uit het beheren, actueel houden en publiceren van het stelsel van basisregisters, de basiskaart Vlaanderen (GRB) en gestandaardiseerde metadata.

Een tweede belangrijke opdracht van het programma bestaat uit de ontwikkeling van gedragen (data) standaarden en het aanbieden van de nodige begeleiding om deze te implementeren voor eigen en externe data en -diensten. Deze (data)standaarden zorgen ervoor dat data interoperabel zijn en evolueren naar ‘slimme data’.

Een derde belangrijke opdracht van het programma bestaat erin bestaande databronnen te laten evolueren naar slimme data. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-economie en laten toe om vlot verbanden te kunnen leggen, zoals bijvoorbeeld tussen objecten op het terrein en sensoren in kader van de uitbouw van een ‘digital twin’ van Vlaanderen. Digitaal Vlaanderen bouwt in samenwerking met Europese partners, de private sector en de academische wereld aan diverse toekomstgerichte oplossingen om dit te realiseren.

Om bovenstaande dienstverlening te faciliteren, te organiseren en coördineren beschikt het programma over een programmabureau.

Doel

Als projectleider binnen het programmabureau Authentieke gegevensbronnen sta je mee aan de wieg van smart data & smart city projecten, EU projecten en andere nieuwe ICT initiatieven binnen het programma.

Je ondersteunt het programma bij het ontzorgen, faciliteren, coördineren en continu optimaliseren van de programmawerking. Je werkt mee aan de uitbouw en de implementatie van programma brede referentiekaders op vlak van financieel management, service management, stakeholdermanagement, portfoliomanagement en risicomanagement.

Je organiseert, optimaliseert en bewaakt de governance, het overlegmodel en de informatiedoorstroom binnen het programma.

Indicatief takenpakket

 • Je verdiept je in de programmadoelstellingen en zorgt ervoor dat scope-tijd-budget inzichtelijk zijn zodat de programmamanager, het management en het programmabureau inhoudelijke beslissingen kunnen nemen.
 • Je ondersteunt het programma bij het uitwerken van de programmadoelen, de organisatie, de aanpak en de planning en ook in de opzet en het beheer van een productportfolio met als doel het overzichtelijk brengen van het geheel aan projecten, diensten en doelstellingen.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het financieel management van het programma. Naast o.a. het beheer en rapportage omtrent inkomsten en uitgaven en het werven en opvolgen van resources, werk je mee aan de opmaak van de programmabegroting, de opzet van duurzame financieringsvormen en het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten.
 • Over bovenstaande, rapporteer je aan de programmamanager en het management, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je werkt mee aan de uitrol en opvolging van de juiste werkprocessen die bijdragen tot een efficiënte en effectieve programmawerking.
 • Je faciliteert het overleg en beslissingsstructuren binnen het programma.
 • Je heb (experten) kennis van de business (of bent bereid je snel in te werken) en van projectmanagement.
 • Bij nieuwe initiatieven definieer je de projectaanpak en maak je een planning op. Je zorgt voor een duidelijke leidraad en projectaanpak in functie van de projectuitvoering.
 • Je bent in staat (technische) oplossingsvoorstellen te challengen en de technische en business projectmedewerkers tot een consensus laten komen.

Criteria

Ervaring

We zijn op zoek naar een Projectleider met minimum 3 jaar ervaring. Een teamspeler die zelfstandig kan werken en een pro actieve rol opneemt in de dagelijkse werking en groei van het programma.

Diploma

Gewenst minimaal opleidingsniveau: Hoger onderwijs van het lange type (master).

Vaktechnische competenties
 • Ervaring/kennis met portfolio beheer
 • Ervaring/kennis met financieel beheer van ICT projecten
 • Ervaring/kennis met projectmanagement tools en projectbeheeromgevingen, bv. confluence, JIRA, TFS, Confluence …
 • Analyseren van de gestelde noden, problemen of behoeften ikv een concrete klantvraag aan het programma om een concreet en doelgericht project met bijhorend projectplan te kunnen afbakenen en opstellen.
 • Definiëren en plannen van ICT projecten teneinde een duidelijke leidraad en projectaanpak te hebben voor de uitvoering van projecten binnen het programma.
 • Rapporteren over de voortgang en de resultaten van ICT projecten binnen het programma en zorgen voor de kwaliteitsbewaking van tussentijdse resultaten en de operationele werkzaamheden.
 • Informeren en sensibiliseren van alle actoren en regelmatig overleggen met de projectpartners met als doel een draagvlak te creëren.
Persoonsgebonden competenties
 • Je bent een teamplayer.
 • Je bent ondernemend, flexibel en wat een ander een probleem noemt, zie jij als uitdaging.
 • Je bent sterk analytisch ingesteld en leren op de werkvloer is voor jou een evidentie.
 • Je bent in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en hiernaar te handelen.
 • Je handelt in het belang van de organisatie. Je draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie. Je blijft dan ook consequent handelen ook in lastige of onzekere situaties. Je wekt vertrouwen in je objectiviteit en integriteit.
 • Je overtuigt anderen door zowel inhoud als aanpak. Je argumenteert authentiek en genuanceerd. Je toont begrip voor meningen en standpunten van anderen en reageert constructief.
 • Je trekt logische conclusies op basis van beschikbare gegevens en weegt alternatieven tegen elkaar af. Je kan je advies objectief afwegen tegenover het algemeen belang.
 • Je bewaakt de voortgang in tijd en kwaliteit van het eigen werk en dat van anderen. Zo controleer je op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces. Je anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang.
 • Je hebt ruime ervaring in het proactief werken op zeer autonome basis maar ook in teamverband en met andere betrokkenen die actief bijdragen tot jouw opdrachten.
 • Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel.

Interesse?

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.