Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen. Eveneens zorgen wij ervoor dat de overheid een meer data gedreven beleid kan voeren. Een slagkrachtige, efficiënte overheid van de toekomst, daar werken we samen aan.

Ons DNA is doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

De Vlaamse Regering wenst Vlaanderen te positioneren als Slimme Regio en als voortrekker op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie en artificiële intelligentie. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-economie en laten toe om vlot verbanden te leggen. Koppelingen tussen data zorgen ervoor dat overheden en ondernemingen in ‘real-time’ kunnen kruisen om een antwoord te bieden op uitdagingen zoals mobiliteit, milieu en veiligheid.

Als ICT-Solution Architect Expert komt je terecht in het programma Authentieke Gegevensbronnen binnen de afdeling gegevens- en dienstenintegratie. Een eerste belangrijke opdracht van het programma bestaat uit het beheren, actueel houden en publiceren van het stelsel van basisregisters, de basiskaart Vlaanderen en gestandaardiseerde metadata.

Naast het beheren, actueel houden en publiceren van deze databronnen dringt de modernisering van een aantal onderliggende, verouderde (legacy) data-beheerssystemen zich op.

Een tweede belangrijke opdracht van het programma bestaat uit de ontwikkeling van gedragen (data)standaarden en het aanbieden van de nodige begeleiding om deze te implementeren voor eigen en externe data en -diensten. Deze (data)standaarden zorgen ervoor dat data interoperabel zijn en evolueren naar ‘slimme data’.

Een derde belangrijke opdracht van het programma bestaat erin bestaande databronnen te laten evolueren naar slimme data. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-economie en laten toe om vlot verbanden te kunnen leggen, zoals bijvoorbeeld tussen objecten op het terrein en sensoren in kader van de uitbouw van een ‘digital twin’ van Vlaanderen. Digitaal Vlaanderen bouwt in samenwerking met Europese partners, de private sector en de academische wereld aan diverse future proof oplossingen om dit te realiseren.

Doel

Als ICT-Solution Architect Expert voor het programma Authentieke gegevensbronnen sta je in voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de ICT-architectuur van het programma en dit vanuit de algemene organisatie- en ICT-strategie. Je vertaalt business behoeften vanuit de organisatie adequaat in performante en coherente ICT-oplossingen.

Als ICT-Solution Architect Expert maak je deel uit van het overkoepelend programmabureau. Dit programmabureau bestaat uit de programma manager, een programma coördinator, een Service Delivery Manager, twee product owner experten met expertise in smart data en smart city projecten en twee relatiebeheerders.

Het programmabureau werkt nauw samen met de product- en projectteams binnen het programma.

De ICT-Solution Architect Expert Authentieke Gegevensbronnen stemt af met zijn/haar collega’s binnen het programma en binnen de andere programma’s van Digitaal Vlaanderen.

De ICT-Solution Architect Expert Authentieke Gegevensbronnen werkt proactief samen met het veld van kennis- en onderzoeksinstituten en bedrijven.

Indicatief takenpakket

Architectuurontwerp – richtlijnen en standaarden
 • Ontwerpen van toekomstige Smart data architectuur, rekening houdend met:
  • de business architectuur van het programma
  • architecturale requirements van databronnen, (de) centrale beheerders & afnemers
  • technologische evoluties
  • hybride datacenter/cloud strategie van de organisatie
  • een context van slow & fast moving data, al dan niet privacy gevoelig
  • toenemende datastromen, datavolumes
 • Migreren naar en implementeren van de toekomstige Smart data architectuur:
  • uitwerking van een architecturale roadmap
  • waken over de implementatie ervan op het vlak van infrastructuuren softwarecomponenten, databases en middleware-lagen
  • binnen de context van de nieuwe Smart data architectuur:
   • ontwikkelen van nieuwe business-functies & producten
   • vernieuwen van bestaande business-functies & producten
   • integratie en adoptie van bestaande business-functies & producten
 • Ontwerpen en implementeren van (Smart data) architectuurrichtlijnen en –standaarden, binnen het architecturaal kader van het Programma Authentieke Gegevensbronnen, Digitaal Vlaanderen, het Stuurorgaan voor Vlaams ICT- en informatiebeleid, interfederale (ICEG), Europese (SEMIC, ISA²) en internationale (W3C, OCG, ISO …) kaders.
  • verantwoordelijk voor de uitwerking, de verspreiding en het actueel houden van architectuurrichtlijnen, principes & standaarden
  • beschrijven van de belangrijkste ontwerpbeslissingen en waken over de implementatie ervan
Communicatie en overleg
 • (Proactief) samenwerken met het veld van kennis- en onderzoeksinstituten en bedrijven.
 • Plegen van communicatie en overleg met alle betrokken partijen (intern en extern) met als doel een draagvlak te creëren en de adoptie van het architecturaal kader te faciliteren en katalyseren.
 • Adviseren en beantwoorden van technische vragen van (managers en medewerkers van) de opdrachtgever.
 • Bijhouden van trends en ontwikkelingen (zowel technisch als architecturaal) in het vakgebied om een performante en coherente ICT-architectuur na te streven die in lijn liggen met zowel de (ICT-) strategie als de evolutie van het vakgebied.
 • Opvolgen van marktontwikkelingen.
 • Onderzoeken van toepasbaarheid van nieuwe technologieën.
 • Meewerken aan de uitbouw van kennisbeheer.
 • Studiewerk verrichten om de recentste evoluties op het werkveld en de werkmethoden te kennen.
 • De organisatie te vertegenwoordigen op diverse fora
Analyse en aanbeveling
 • Proactief en reactief analyseren van business noden en behoeften en hun verwachte kwaliteiten, vanuit een ICT-architecturaal standpunt om deze adequaat te vertalen naar een performante en coherente ICT-oplossing.
 • Adviseren bij product (overschrijdende) technische keuzes binnen het development proces m.b.t. coding & testing, deployment & infastructure, operation & support, datamanagement en interfacing.
 • Detectie van en het maken van aanbevelingen m.b.t.
  • te generaliseren/generieke componenten,
  • ‘buy’ of ‘build’ opties,
 • Analyseren van de fit tussen oplossing en requirements.
 • Oplijsten van mogelijke alternatieven en afweging van de pro’s en con’s.
 • Uitvoeren van GAP analyses, risico-analyses en impactanalyses van technische keuzes op bestaande systemen en infrastructuur.
Technische projectomkadering
 • Verantwoordelijkheid opnemen m.b.t. alle architecturale/technische aspecten in de levenscyclus van een IT-product.
  • Uitwerken van de vereisten voor een nieuwe dienst of component t.e.m. (adviesverlening bij) specificatie van de technische vereisten.
  • Uitschrijven opdrachten, validatie van offertes en technische oplossingen.
  • Ondersteuning bij/opvolging van de realisatie van projecten, bv. review van deliverables.
  • Validatie bij de oplevering van projecten.
  • Ondersteuning bij de uitwerking en optimalisatie van operation & support taken

Criteria

Diploma

Vanuit je opleiding en/of professionele ervaring beschik je over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een master. Aanvullend beschik je over minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie in een relevante sector.

Vaktechnische competenties

Ervaring met de verschillende lagen van de technische architectuur, dit omvat:

 • Applicatieve componenten
  • .NET (C#), .NET Core
  • ASP.NET MVC, ASP.NET Core
  • Entity Framework (Core)
  • SQL server
  • RESTful web services
  • WCF (Windows Communication Foundation)
  • ASP.NET Web API
  • SQL Spatial Library
  • Geodata: GML, Geo.ISON, e.d.
  • GIS webservices (WMS, WMTS, WFS)
  • OpenLayers
  • NodeJS - Javascript frameworks (AngularJS, jQuery, Vue.js)
  • Elasticsearch
  • Redis
  • UML
  • Algemene kennis semantisch web (vb. RDF, LDF, JSONLD)
 • Data
  • Master data management
  • Data consistentie, uitwisseling en opslag technieken
  • Beheer van dynamiek/levenscyclus van registerobjecten (vastgelegd in semantisch coherent model)
  • Conceptueel, logische en fysische datamodellen
  • Kennis van datamanagement oplossingen, RDBMS, NOSQL-databases, events stores
  • Kennis van (semantische) data standaarden (NGSI, OSLO2 ((opent in nieuw venster)))
  • Fast moving / sensor data
 • Infrastructuur
  • Cloudification (AWS, Azure)
  • Virtualisatie
  • Failover mechanismen en oplossingen voor hoge beschikbaarheid
  • Loadbalancing/clustering kennen en kunnen toepassen
  • Container, microservice & infrastructuur componenten (Kubernetes, Docker, …)
  • IOT and digital twin platforms en bijhorende building blocks en standaarden (NGSI).
 • Ervaring en/of kennis van volgende ontwerpmodellen/methodieken:
  • Kennis en ervaring met design patronen, vb mediator of broker topology pattern, CQRS, model driven design, Event Sourcing
  • Security (authenticatie/autorisatie)
  • Advanced deployment technologieën, CI/CD technologieën
  • Monitoring technologieën (Datadog, Spatineo, Application Insights, …)
  • Dashboard technologieën
  • Servicemanagement / API management

Het is een pluspunt als je:

 • Kennis en of ervaring hebt met fast moving data/sensor data,
 • Kennis en of ervaring hebt met de werking van authentieke (federale) gegevensbronnen zoals KSZ, Rijksregister, Kruispuntbank Ondernemingen, …
 • Kennis en/of ervaring hebt met technische maatregelen ter bescherming van de informatieveiligheid en de privacy;
 • Kennis en/of ervaring hebt van de werking van de Vlaamse Overheid
Persoonsgebonden competenties
 • Je neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan. Je kan je advies objectief afwegen tegenover het algemeen belang
 • Je bent een teamspeler en gericht op samenwerking en het creëren van een draagvlak
 • Je bent open-minded en kan out-of-the-box denken
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders. Zo ga je kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleer je hiertoe concrete voorstellen en onderneem je hiertoe eveneens acties
 • Je kan de architectuur duidelijk en inzichtelijk documenteren
 • Je bewaakt de voortgang in tijd en de kwaliteit van het eigen werk
 • Je maakt verhelderende analyses van complexe vraagstukken. Zo herformuleer je bijvoorbeeld complexe vraagstukken naar hanteerbare vragen. Je ziek ook trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten.

  Werken voor Vlaanderen connect.

  Boeiende en uitdagende IT-functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

  Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid. Je werkt voor Vlaanderen connect. met een contract voor onbepaalde duur.

  Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

  Vlaanderen connect. is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

  Vlaanderen connect. zoekt profielen die:

  • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
  • flexibel zijn
  • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
  • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
  • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

  Aanbod

  Vlaanderen connect. biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

  • een mobiliteitsbudget
  • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
  • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
  • een groepsverzekering
  • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief

  Bij Vlaanderen connect. is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

  Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect. nog verschillende andere voordelen. Je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect. bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

  Plaats van tewerkstelling

  Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal zowel in Brussel als Gent uitgevoerd worden.

  Interesse?

  Voor meer informatie contacteer Sofie Demesmaeker via vlaanderenconnect.@kb.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

  Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect.@kb.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

  Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.