Context

Ben je een gepassioneerde ICT architect expert? Wil je meewerken aan de realisatie van één van de meest ambitieuze digitaliseringsprojecten binnen de Vlaamse overheid? Ben je enthousiast over Digital Twins, Fast en slow moving data, Contextbrokers, Linked en/of Open Data, Event Streams, en IoT? Wil je werken in een dynamische omgeving die het informatieknooppunt van Vlaanderen uitbouwt? Dan kom jij misschien ons team van experten bij Agentschap Digitaal Vlaanderen vervoegen.

De missie van Digitaal Vlaanderen is om alle digitale informatie te organiseren en bruikbaar te maken om samen de dienstverlening van de overheid voortdurend te verbeteren.

Digitaal Vlaanderen maakt een digitale overheid vanzelfsprekend. Onze informatie-oplossingen helpen om de dienstverlening van overheden in Vlaanderen eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken, op zo’n manier dat burgers, bedrijven en verenigingen hun zaken met de overheid het liefst digitaal willen regelen.

Ons DNA is doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

De Vlaamse Regering wenst Vlaanderen te positioneren als Slimme Regio en als voortrekker op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie en artificiële intelligentie. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-economie en laten toe om vlot verbanden te leggen. Koppelingen tussen data zorgen ervoor dat overheden en ondernemingen in ‘real-time’ kunnen kruisen om een antwoord te bieden op uitdagingen zoals mobiliteit, milieu en veiligheid.

Als ICT-architect expert komt je terecht in het programma Authentieke Gegevensbronnen binnen de afdeling gegevens- en dienstenintegratie.

Voor het relance project rond een gedecentraliseerde Sensor Data Space met Linked Data Event Streams zijn we op zoek naar een gedreven ICT solution architect.

De Vlaamse Sensor Data Space is een open platform waar real-time gegevens kostefficiënt, schaalbaar, veilig en duurzaam kunnen gedeeld worden, overheen diverse domeinen (mobiliteit, klimaat, lucht- en waterkwaliteit, …), overheen bestuursniveaus ( intra- en interbestuurlijk) en overheen verschillende sectoren (publiek, privaat, academia). Daarmee wil dit platform de Vlaamse data-economie versterken door deze gegevens vlot herbruikbaar te maken.

Het projectvoorstel zet bij de uitbouw van de sensor data space in op 4 pijlers om dit te realiseren: een publicatiestraat van open source bouwblokken, een ecosysteemwerking, open standaarden en een open governance model.

Een eerste belangrijke opdracht van de ICT Solution Architect is het vormgeven en beheren van de functionele en technische architectuur om sensor data uit te wisselen, in samenspraak met de externe partners.

Een tweede opdracht omvat het opstellen en bewaken van een technologieplan voor de realisatie van het platform, in samenspraak met de academische partners, toeleveranciers en collega’s van het datanutsbedrijf en aangepast aan de noden van de verschillende use cases.

Een derde opdracht bestaat uit het technisch opvolgen van de ontwikkeling van het platform en haar componenten en van het onboarden van partners en datastromen.

Doel

Als ICT solution architect voor de Sensor Data Space sta je in voor de ontwikkeling, implementatie, opvolging, bewaking, evaluatie en continue bijsturing van de ICT-architectuur van de Sensor Data Space. Je vertaalt business behoeften en noden van aansluitende partners adequaat in een performante en coherente ICT-oplossing. Je houdt rekening met het feit dat de architectuur wordt opgezet als een open architectuur binnen een ecosysteem werking. Deze oplossing wordt gevormd door een conglomeraat van open source bouwblokken. Samen vormen zij een generiek publicatieraamwerk voor Linked Data Event Streams (LDES datastromen). Dit concept is een schaalbaar model en vraagt een zorgvuldige governance om de interoperabiliteit te laten werken.

De ICT solution architect neemt de rol op van bouwmeester. Hij/zij werkt een governance framework uit voor zowel de open source componenten als de gerealiseerde en nog op te zetten LDES datastromen die over het platform (zullen) lopen.

Als ICT solution architect maak je deel uit van het Sensor Data Space kernteam dat wordt aangestuurd door een productowner in nauwe samenwerking met een projectcoördinator. Het kernteam bestaat daarnaast uit een business analist en diverse experten uit het vakgebied rond Smart Data, IoT en LDES fragmentaties…

Het kernteam werkt nauw samen met het programma en andere productteams binnen het agentschap.

Als ICT solution architect werk je pro actief samen met het veld van kennis- en onderzoeksinstituten en bedrijven.

Jouw indicatief takenpakket bestaat uit:

Architectuurontwerp – richtlijnen en standaarden

 • Ontwerpen van toekomstige Smart data architectuur, rekening houdend met:
  • de business architectuur van het programma Authentieke Gegevensbronnen, van het datanutsbedrijf en van partners binnen het ecosysteem.
  • architecturale requirements van databronnen, (de) centrale beheerders & afnemers van data en datadiensten.
  • technologische evoluties.
  • een context van slow & fast moving data, al dan niet privacy gevoelig.
  • toenemende datastromen, datavolumes
 • Implementeren van de toekomstige Smart data architectuur:
  • uitwerking van een architecturale roadmap.
  • waken over de implementatie ervan op het vlak van infrastructuur- en softwarecomponenten, databases en middleware-lagen.
 • Ontwerpen en implementeren van (Smart data) architectuurrichtlijnen en –standaarden, binnen het architecturaal kader van het Programma Authentieke Gegevensbronnen, Digitaal Vlaanderen, het Stuurorgaan voor Vlaams ICT- en informatiebeleid , interfederale (ICEG), Europese (SEMIC, ISA²) en internationale (W3C, OCG, ISO …) kaders.
  • Verantwoordelijk voor de uitwerking, de verspreiding en het actueel houden van architectuurrichtlijnen, principes & standaarden.
  • Beschrijven van de belangrijkste ontwerpbeslissingen en waken over de implementatie ervan.
 • Ontwerp en opzet van een governance framework voor de open source data componenten SDP, gerealiseerde en te realiseren LDES datastromen

Communicatie en overleg:

 • (Pro actief) samenwerken met het veld van kennis- en onderzoeksinstituten en bedrijven.
 • Verdere uitbouw van de relatie met leveranciers en afnemers van onze data, datadiensten en bouwblokken.
 • Plegen van communicatie en overleg met alle betrokken partijen (intern en extern) met als doel een draagvlak te creëren en de adoptie van het architecturaal kader te faciliteren en katalyseren.
 • Adviseren en beantwoorden van technische vragen van management, externe partners, …
 • Bijhouden van trends en ontwikkelingen (zowel technisch als architecturaal) in het vakgebied om een performante en coherente ICT architectuur na te streven die in lijn liggen met zowel de (ICT) strategie als de evolutie van het vakgebied.
 • De organisatie vertegenwoordigen op diverse fora

Analyse en aanbeveling:

 • Proactief en reactief analyseren van business noden en behoeften, vanuit een ICT-architecturaal standpunt om deze adequaat te vertalen naar een performante en coherente ICT-oplossing.
 • Adviseren bij product (overschrijdende) technische keuzes binnen het development proces m.b.t. coding & testing, deployment & infastructure, operation & support, datamanagement en interfacing.
 • Detectie van en het maken van aanbevelingen m.b.t.
  • te generaliseren/generieke componenten,
  • ‘buy’ of ‘build’ opties,
 • Analyseren van de fit tussen oplossing en requirements.
 • Oplijsten van mogelijke alternatieven en afweging van de pro’s en con’s.
 • Uitvoeren van GAP analyses, risico-analyses en impactanalyses van technische keuzes op bestaande systemen en infrastructuur.

Technische projectomkadering

 • Verantwoordelijkheid opnemen m.b.t. alle architecturale/technische aspecten in de levenscyclus van een data gedreven ICT oplossing.
  • Uitwerken van de vereisten voor een nieuwe dienst of component t.e.m. (adviesverlening bij) specificatie van de technische vereisten.
  • Uitschrijven opdrachten, validatie van offertes en technische oplossingen.
  • Ondersteuning bij/opvolging van de realisatie van projecten, bv. review van deliverables.
  • Validatie bij de oplevering van projecten.
  • Ondersteuning bij de uitwerking en optimalisatie van operation & support taken

Criteria

Diploma

Vanuit je opleiding en/of professionele ervaring beschik je over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een master. Aanvullend beschik je over minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie in een relevante sector.

Vaktechnische competenties

Ervaring met de verschillende lagen van de technische architectuur, dit omvat:

 • Data management:
  • Data governance
  • Data modelling
  • Data architecture
  • Data quality management
  • Integratie mechanismen
  • Business services en workflow functionaliteiten
 • Infrastructuur:
  • Cloudification (AWS, Azure, e.a.)
  • Virtualisatie
  • Failover mechanismen en oplossingen voor hoge beschikbaarheid
  • Container-, microservice- & infrastructuur-componenten (Kubernetes, Docker ,… ).
 • Ervaring en/of kennis van volgende ontwerpmodellen/methodieken:
  • Kennis en ervaring met designpatronen
  • Security (authenticatie/autorisatie)
  • Advanced deployment technologieën, CI/CD technologieën
  • Monitoring technologieën
  • Dashboard technologieën
  • Servicemanagement / API management

Het is een pluspunt als je:

 • Kennis en/of ervaring hebt met fast moving data/ IoT sensor data en bijhorende building blocks en standaarden (OSLO, Linked Data , Digital Twin, NGSI…),
 • Kennis en/of ervaring hebt met technische maatregelen ter bescherming van de informatieveiligheid en de privacy;
 • Kennis en/of ervaring hebt van de werking van de Vlaamse Overheid.
Persoonsgebonden competenties
 • Je neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan. Je kan je advies objectief afwegen tegenover het algemeen belang;
 • Je bent een teamspeler en gericht op samenwerking en het creëren van een draagvlak;
 • Je bent open-minded en kan out-of-the-box denken;
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders. Zo ga je kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleer je hiertoe concrete voorstellen en onderneem je hiertoe eveneens acties;
 • Je kan de architectuur duidelijk en inzichtelijk documenteren;
 • Je bewaakt de voortgang in tijd en de kwaliteit van het eigen werk;
 • Je maakt verhelderende analyses van complexe vraagstukken. Zo herformuleer je bijvoorbeeld complexe vraagstukken naar hanteerbare vragen. Je ziek ook trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal zowel in Brussel als Gent tewerkgesteld worden.

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Sofie Demesmaeker via vlaanderenconnect@kb.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@kb.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.