Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen. Eveneens zorgen wij ervoor dat de overheid een meer data gedreven beleid kan voeren. Een slagkrachtige, efficiënte overheid van de toekomst, daar werken we samen aan.

Ons DNA is dan ook doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

De Vlaamse Regering wenst Vlaanderen te positioneren als Slimme Regio en als voortrekker op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie en artificiële intelligentie. ‘Slimme data’ vormen de onderbouw van de data-economie en laten toe om vlot verbanden te leggen. Koppelingen tussen data zorgen ervoor dat overheden en ondernemingen in ‘real-time’ kunnen kruisen om een antwoord te bieden op uitdagingen zoals mobiliteit, milieu en veiligheid.

Binnen de afdeling Informatieportaal voor Professionals (IP-PRO) zijn we op zoek naar een gedreven Product Owner Expert die ruim inzetbaar is en die verantwoordelijk is voor één of meerdere business cases of de voorbereiding van projecten en de realisatie van trajecten die uit deze cases volgen.

Informatieportaal voor Professionals (IP-PRO) is een integrerend programma binnen Digitaal Vlaanderen met de volgende focus: het stroomlijnen van online informatiediensten voor professionele doelgroepen (zoals entiteiten van de Vlaamse overheid, lokale besturen, bouwsector, nutssector, vastgoedsector en andere).

Specifiek voor dit programma is dat persoonsgebonden gegevens kunnen gekoppeld worden aan geografische of andere informatie, voor professioneel gebruik. Het programma omvat verschillende producten (Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP), Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD), Geopunt, MAGDA Online, het Vlaams Open Data Portaal, de Downloadcatalogus en GeoSecure), met uiteenlopende databronnen, voor uiteenlopende doelgroepen, met verschillende beveiligingsbehoeften. Daarnaast werken we binnen het programma ook aan Business Cases. We ondersteunen hierbij partners bij (de voorbereiding van) hun digitaliseringstrajecten, steeds vertrekkend vanuit de behoeften van de verschillende stakeholders. We zijn op zoek naar een gedreven Product Owner Expert die verantwoordelijk is voor één of meerdere business cases of de voorbereiding van projecten en de realisatie van trajecten die uit deze cases volgen.

Doel

Als Product Owner Expert ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van business case en/of de end-to-end product life cycle (zowel de productontwikkeling als de exploitatie).

Je verdiept je en begrijpt voor een specifiek product de exacte vraag, knelpunten, bestaande noden, opportuniteiten en informatiebehoeften van klanten, stakeholders en eindgebruikers.

Je bent verantwoordelijk om zicht te houden op de waarde van het product (inhoudelijk, technisch en functioneel) en detecteert nieuwe productkansen voor de betrokken organisatie en haar partners. Het betreft producten met beperktere complexiteit, beperktere afhankelijkheden en interacties, beperktere zichtbaarheid, beperktere risico’s, potentiële gevolgschade en impact.

Als Product Owner Expert rapporteer je regelmatig de voortgang aan de programmamanager of de productfamilie owner waar van toepassing, signaleert pro-actief opportuniteiten om de werking te verbeteren en werkt actief mee aan optimalisatieprojecten.

Verder waak je erover dat de uitgaven binnen de afgesproken budgetgrenzen blijven door de forecast van de middelenbehoefte af te toetsen met het voorziene budget en stuurt bij waar nodig.

Indicatief takenpakket

 • Uitvoeren van complexere stakeholderanalyses, behoefteanalyses en procesanalyses i.h.k.v. business case oefeningen, doorontwikkelings- of innovatieprojecten
 • Faciliteren van business werkgroepen en het consolideren van de resultaten in een concrete oplossing voor alle stakeholders
 • Opstellen van verschillende projectscenario’s, met kosten/baten, aandachtspunten en risico’s
 • Ondersteuning van de programmawerking in de opbouw en verbetering van het proces omtrent de opmaak van business cases en business analyses
 • Opleveren van een geconsolideerd business case document en rapportering naar de stuurgroep

Criteria

Ervaring
 • Je hebt een aantoonbare ervaring als Product Owner of Product Owner-by-proxy en hebt ervaring met het nemen van een end-to-end verantwoordelijkheid op productniveau, het uitwerken en mee laten evolueren van inhoudelijke visies en inzichten, het opbouwen/onderhouden van het stakeholdersnetwerk.
 • Het definiëren van eisen, analyseren van bedrijfsprocessen, procesverbetering en reengineering zijn voor jou niet ongekend.
 • Je hebt ervaring met complexere opdrachten, met een diversiteit aan stakeholders, doelgroepen en hun (soms tegengestelde) behoeften.
 • Ook het leiden van werkgroepen en het leiden van diverse projecten schrikken jou niet af.
Diploma

Gewenst minimaal opleidingsniveau: Hoger onderwijs van het korte type, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting.

Vaktechnische competenties
 • Je bent analytisch en benadert een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. Je analyse draagt bij aan een heldere doorstroming en implementatie.
 • Je legt verbanden en trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens om beslissingen te faciliteren en oplossingen uit te denken.
 • Je communiceert met verschillende doelgroepen op een professionele, eerlijke en open manier.
 • Je bent klantgericht, staat open voor (nieuwe) behoeften van de belanghebbenden en je kan hierop creatief anticiperen.
Persoonsgebonden competenties
 • Je handelt in het belang van de organisatie en bent een betrouwbare partner voor collega’s, stakeholders en opdrachtgevers.
 • Je bent een echte teamplayer en stimuleert de samenwerking binnen de entiteit, werkgroepen en/of projectgroepen. Je kan een team richting geven door een heldere communicatie en analyse.
 • Je bent polyvalent om bij te springen bij taken die strikt genomen niet tot jouw takenpakket behoren waar dat nodig is.
 • Je werkt gericht en actief om de vastgelegde doelstellingen te behalen. Je bent ondernemend, flexibel en wat een ander een probleem noemt, zie jij als uitdaging.
 • Je bent sterk analytisch ingesteld en leren op de werkvloer is voor jou een evidentie
 • Je bezit de nodige skills om onderhandelingen en afspraken met derden gunstig en vlot te laten verlopen. Je hebt een verbindende doch heldere communicatie.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT-functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten dienste kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een data gedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect. met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect. is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect. zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect. biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect. is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect. nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect. bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Wij zijn momenteel op zoek naar Product Owners voor beide vestigingen.

Interesse?

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.