Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen bundelt de krachten van Informatie Vlaanderen en de afdeling ICT van Het Facilitair Bedrijf. Deze samensmelting is een logische volgende stap voor een efficiënte digitale bediening van burgers, bedrijven en verenigingen. Ons doel? Een voortrekkersrol opnemen in de samenleving. We zetten onze schouders onder projecten met een grote maatschappelijke impact en bouwen dagelijks verder aan een slimme, toekomstgerichte overheid.

Ons DNA is dan ook doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Als Product Owner kom je terecht in het programma Authentieke Gegevensbronnen binnen de afdeling gegevens- en dienstenintegratie. Een belangrijke opdracht van het programma bestaat uit het beheren, actueel houden en publiceren van het stelsel van basisregisters, de basiskaart Vlaanderen en gestandaardiseerde metadata. Hierin kom je terecht in het team van FLEPOS (Flemish Positionering Service).

FLEPOS is een dienstverlening die oorspronkelijk opgericht werd in functie van de aanmaak en het bijhouden van de basiskaart Vlaanderen en maakt het mogelijk om real-time tot op centimeterniveau uw locatie te bepalen via satellietnavigatietechnologie.

De toepassingen zijn velerlei en kennen een enorme groei: naast de klassieke topografische toepassingen wordt FLEPOS gebruikt in de precisielandbouw, de machinesturing, maritieme sector, drones, …

Samen met je direct leidinggevende verzorg je verschillende taken van de FLEPOS-dienstverlening. Het FLEPOS-team doet hierbij beroep op zowel interne als externe dienstverlening. Je zet je technische en organisatorische kennis in bij het samenwerken met die verschillende dienstverleners en voor de ondersteuning van de klanten.

Het productmanagement is heel divers en houdt o.a. het dagdagelijks beheer van de dienstverlening in, focus op het beheer van de referentiestations (met eventuele interventies ter plekke), de goede werking van de beheersoftware, de web interface, de netwerkconnecties, de klantenondersteuning en communicatie naar de gebruikers. Daarnaast behelst je takenpakket het uitvoeren van kwaliteitscontroles en monitoring en rapportering.

Doel

Als Product Owner FLEPOS ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de end-to-end product life cycle (zowel de productontwikkeling als de exploitatie). Je verdiept je en begrijpt voor een specifiek product de exacte vraag, knelpunten, bestaande noden, opportuniteiten en informatiebehoeften van klanten, stakeholders en eindgebruikers.

Je bent verantwoordelijk om zicht te houden op de waarde van het product (inhoudelijk, technisch en functioneel) en detecteert nieuwe productkansen voor de betrokken organisatie en haar partners. Je werkt samen met een externe dienstverlener die gedeeltelijk het beheer van FLEPOS behartigt.

Als Product Owner leer je alle aspecten van het product en help je mee aan het onderhoud, verbeteringen en de dienstverlening van FLEPOS.

Je rapporteert regelmatig de voortgang aan de programmamanager of de productfamilie Owner waar van toepassing, signaleert pro-actief opportuniteiten om de werking te verbeteren en werkt actief mee aan optimalisatieprojecten.

Daarnaast werk je ook mee aan het opzetten van testen (bv. Verstoring van de GNSS-signalen) en communiceert in jouw opdracht adequaat met alle interne en externe betrokkenen.

Verder waak je erover dat de uitgaven binnen de afgesproken budgetgrenzen blijven door de forecast van de middelenbehoefte af te toetsen met het voorziene budget en stuur je bij waar nodig.

Binnen de functie bouw je tevens kennis op in domeinen gerelateerd aan specifieke toepassingen, nieuwe evoluties in satellietnavigatie, juridische aspecten (open data), etc.

Je krijgt een specifieke opleiding in de beheersoftware van FLEPOS en referentieontvangers en kan je verder je expertise opbouwen op vlak van geodetische referentiesystemen en coördinatentransformaties.

Criteria

Gewenst minimaal opleidingsniveaus
 • Diploma van Master of Science in de geomatica en de landmeetkunde uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Diploma basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool na tenminste 4 jaar studie, optie landmeter
Ervaring
 • Je hebt bij voorkeur al ervaring als Product Owner of Product Owner-by-proxy en hebt ervaring met het nemen van een end-to-end verantwoordelijkheid op productniveau, het uitwerken en mee laten evolueren van inhoudelijke visies en inzichten, het opbouwen/onderhouden van het stakeholdersnetwerk.
 • Het definiëren van eisen, analyseren van bedrijfsprocessen, procesverbetering en re-engineering zijn voor jou niet ongekend.
 • Je hebt ervaring met complexere opdrachten, met een diversiteit aan stakeholders, doelgroepen en hun (soms tegengestelde) behoeften.
 • Ook het leiden van werkgroepen en het leiden van diverse projecten schrikken jou niet af.
Technische competenties
 • Je bent analytisch en benadert een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. Je analyse draagt bij aan een heldere doorstroming en implementatie.
 • Je legt verbanden en trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens om beslissingen te faciliteren en oplossingen uit te denken.
 • Je communiceert met verschillende doelgroepen op een professionele, eerlijke en open manier.
 • Je bent klantgericht, staat open voor (nieuwe) behoeften van de belanghebbenden en je kan hierop creatief anticiperen.
Aanvullende technische competenties
 • Je hebt een goede kennis van topografie en GPS-toestellen en de nodige praktijkervaring;
 • Kennis van de werking van FLEPOS/ RTK-netwerken is een plus;
 • Een goede ICT kennis (netwerken, ) is een plus;
 • Je beschikt over een rijbewijs B;
 • Kennis van Engels gezien er samengewerkt wordt met internationale partners;
 • Je hebt ervaring met het succesvol projectmatig werken.
Persoonsgebonden competenties
 • Je handelt in het belang van de organisatie en bent een betrouwbare partner voor collega’s, stakeholders en opdrachtgevers.
 • Je bent een echte teamplayer en stimuleert de samenwerking binnen de entiteit, werkgroepen en/of projectgroepen. Je kan een team richting geven door een heldere communicatie en analyse.
 • Je bent polyvalent om bij te springen bij taken die strikt genomen niet tot jouw takenpakket behoren en werkt gericht en actief om de vastgelegde doelstellingen te behalen.
 • Je bent ondernemend, flexibel, en sterk analytisch ingesteld. Leren op de werkvloer is voor jou een evidentie.
 • Je bezit de nodige skills om onderhandelingen en afspraken met derden gunstig en vlot te laten verlopen. Je hebt een verbindende doch heldere communicatie en bent in staat hoofzaken en bijzaken van elkaar te onderscheiden en hiernaar te handelen.
 • Je kan je moeiteloos verplaatsen in het standpunt van de andere partij en mee zorgen voor de optimale dienstverlening aan alle andere Vlaamse agentschappen en lokale besturen is je op het lijf geschreven.

Werken voor Vlaanderen Connect.

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een data gedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Informatie Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal hoofdzakelijk tewerk gesteld worden in Gent. Indien noodzakelijk zijn er verplaatsingen voor interventies voor onderhoud en beheer van referentiestations gelegen in Vlaanderen.

Interesse?

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.