Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Een slagkrachtige, efficiënte overheid van de toekomst, die veiligheid voorop stelt, daar maken we samen werk van. Ons DNA is dan ook doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in beveiliging maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

We zorgen ervoor dat de digitale dialoog zowel in de front- als back-office toepassingen op een veilige en transparante manier verlopen. Laagdrempelige en transparante communicatie met onze burgers, ondernemers en medewerkers van lokale, vlaamse en federale overheden staat voorop.

De Vlaamse Regering wenst de klant steeds meer centraal te stellen en een uiterst klantvriendelijke dienstverlening te realiseren die op elk ogenblik en vanop elke plek toegankelijk is. Vanuit Digitaal Vlaanderen, meer bepaald vanuit de centrale Veiligheidsdiensten, zorgen we ervoor dat achterliggende systemen en processen maximaal beschermd worden.

We innoveren en verbeteren onze dienstverlening continu, zodat zowel front-office als back-office toepassingen kunnen genieten van maximale bescherming door onze centrale en herbruikbare veiligheidsdiensten. Zowel technologische vernieuwingen, uitbreidingen in onze service-portfolio als verbeteringen inzake continuïteit, beschikbaarheid en API- en data-gedreven overheid zijn de drivers om de matureit en dienstverlening blijvend te verbeteren.

Binnen de cel applicatie- en platformdiensten, voor de afdeling ICT, zijn we op zoek naar een gedreven Product Owner met een passie voor veiligheid en dienstverlening, ruim inzetbaar en verantwoordelijk voor meerdere veiligheidsdiensten in onze service portfolio.

De service-portfolio van de veiligheidsdiensten is zeer uitgebreid, waarbij we zowel onze interne klanten vanuit Digitaal Vlaanderen ondersteunen als alle Vlaamse en lokale overheden en ondernemingen die in opdracht van de Vlaamse Overheid werken.

We zorgen voor de vertaalslag van het Vo Informatieveiligheidsbeleid naar generieke veiligheidsdiensten en ontzorgen onze klanten van A tot Z voor integratie en beveiliging van hun digitale toepassingen.

Ons programma omvat verschillende producten zoals Toegangs- en Gebruikersbeheer (ACM/IDM) (sterke authenticatie en autorisatie van gebruikers), Geprivilegieerd Toegangsbeheer (beheer en opvolging van beheerderstoegangen), Certificatenbeheer (beveiligde gegevensuitwisseling), Sleutelbeheer (KMSaaS, versleutelen van gegevens i.k.v. beveiligde gegevensuitwisseling), API Beveiliging (REST- en SOAP-webservices), met uiteenlopende standaard beveiligingsprotocollen, voor uiteenlopende doelgroepen, met verschillende beveiligingsbehoeften.

Daarnaast werken we binnen het programma ook actief aan stakeholder management waarbij we de behoeften van de verschillende doelgroepen capteren en uitwerken in business cases en vertalen naar een roadmap. We ondersteunen hierbij partners bij (de voorbereiding van) hun digitaliseringstrajecten, steeds vertrekkend vanuit hun behoeften. We zijn op zoek naar een gedreven Product Owner die verantwoordelijk is voor meerdere veiligheidsdiensten, in samenwerking met onze expertiseteams en bestaande Product Owners en Proxy Product Owners. Je volgt de markt van veiligheidsdiensten op de voet, zodat we onze bestaande producten blijvend verbeteren en onze service portfolio verder uitbreiden met generieke veiligheidsdiensten ten behoeve van onze interne en externe klanten.

Doel

Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering en opvolging van de roadmap, uitwerking van business cases en end-to-end product life cycle management (zowel de productontwikkeling als de exploitatie). Je verdiept je en begrijpt voor specifieke veiligheidsdiensten de exacte vraag, knelpunten, bestaande noden, opportuniteiten en informatiebehoeften van klanten, stakeholders en eindgebruikers.

Je bent verantwoordelijk om zicht te houden op de waarde van het product (inhoudelijk, technisch en functioneel) en detecteert nieuwe productkansen voor de betrokken organisatie en haar partners. Je rapporteert regelmatig de voortgang aan de Programmamanager en werkt nauw samen met de bestaande Product Owners en expertiseteams. Je signaleert proactief opportuniteiten om de werking te verbeteren en werkt actief mee aan optimalisatieprojecten. Verder waak je erover dat de uitgaven binnen de afgesproken budgetgrenzen blijven door de forecast van de middelenbehoefte af te toetsen met het voorziene budget en stuurt bij waar nodig.

Binnen de veiligheidsdiensten werken we op een agile manier, waarbij we zowel roadmap als backlog via sprintplanningen opvolgen en bijsturen waar nodig. Je zorgt proactief voor opvolging en bijsturing van de roadmap in samenspraak met het programmamanagement. Program en project dashboard worden actief door jou opgevolgd zodat we scope, tijd en budget net als risico’s actief blijven opvolgen en bewaken.

Indicatief takenpakket
 • Proactief opvolgen en beheren van de product roadmap m.b.t. veiligheidsdiensten die aan jou toegewezen zijn waarbij je zowel technologische als functionele innovaties opvolgt
 • Uitvoeren van complexere stakeholderanalyses, behoefteanalyses en procesanalyses i.k.v. business case oefeningen, doorontwikkelings- of innovatieprojecten;
 • Faciliteren van business werkgroepen en het consolideren van de resultaten in een concrete oplossing voor alle stakeholders;
 • Opstellen van verschillende projectscenario’s, met kosten/baten, aandachtspunten en risico’s;
 • Ondersteuning van de programmawerking in de opbouw en verbetering van het proces omtrent de opmaak van business cases en business analyses
 • Opleveren van een geconsolideerd business case document en rapportering naar de stuurgroep
 • Rapportering aan de stuurgroep over de product roadmap (scope, tijd, budget, risico’s)
 • Actief samenwerken en opvolgen van de roadmap via agile werking in nauwe samenwerking met programmamanagement, bestaande Product Owners en service delivery management
 • Monitoren en opvolgen van verbeterinitiatieven en optimaal inrichten van veiligheid gerelateerde ICT-Dienstverlening (organisatorisch).
 • Communiceren over bestaande behoeften, mogelijke blinde vlekken en verbeteringsmogelijkheden
 • Bijwonen van verschillende overlegfora (management, klantenforum, project, onboarding, etc.)
 • In het kader van ICT-projecten toezien op de aspecten inzake informatieveiligheid om de risico’s inzake informatieveiligheid tot een minimum te beperken.

Kennis m.b.t. het vakgebied
 • Bijhouden van ontwikkelingen en tendensen binnen het ‘cybersecurity’ gebeuren
 • Onderzoeken en toepasbaarheid evalueren in het technische vakgebied om een correct en performant veiligheidsbeleid na te streven en verder uit te bouwen.
 • Onderzoeken van toepasbaarheid van nieuwe methoden en technologieën.
 • Actief kennis delen en communiceren over onze dienstverlening.
 • De organisatie vertegenwoordigen op diverse fora rond beveiliging.
 • Een actieve bijdrage leveren aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en het verhogen van de kwaliteit en maturiteit inzake beveiliging bij onze brede doelgroep

Ervaring

 • Je hebt een aantoonbare ervaring als Product Owner of Product Owner-by-proxy en hebt ervaring met het nemen van een end-to-end verantwoordelijkheid op productniveau, het uitwerken en mee laten evolueren van inhoudelijke visies en inzichten, het opbouwen/onderhouden van het stakeholdersnetwerk.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen ‘cybersecurity’ en je bent bereid om je inhoudelijke kennis verder op te bouwen
 • Het definiëren van eisen, analyseren van bedrijfsprocessen, procesverbetering en re-engineering zijn voor jou niet ongekend.
 • Je hebt ervaring met complexere opdrachten, met een diversiteit aan stakeholders, doelgroepen en hun (soms tegengestelde) behoeften.
 • Het leiden van werkgroepen en het leiden van diverse projecten schrikken jou niet af

Criteria

Diploma

Gewenst minimaal opleidingsniveau (niet vereist) : Hoger onderwijs van het korte type , bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting.

Ervaring
 • Minimaal 1 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
 • Minimaal 1 jaar ervaring in een relevante sector
Vaktechnische competenties
 • Een sterke interesse en kennis in informatieveiligheid en ICT security.
 • Opleiding in een programma- en projectmethodologie.
 • Je bent analytisch en benadert een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. Je analyse draagt bij aan een heldere doorstroming en implementatie.
 • Je legt verbanden en trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens om beslissingen te faciliteren en oplossingen uit te denken.
 • Je communiceert met verschillende doelgroepen op een professionele, eerlijke en open manier.
 • Je bent klantgericht, staat open voor (nieuwe) behoeften van de belanghebbenden en je kan hierop creatief anticiperen.
 • Domeinen waarbinnen de vaktechnische competenties zich situeren/
  • Technische en organisatorische maatregelen binnen veiligheid- en risicomanagement
  • Business intelligence & data management
  • Business process analyse & Process verbeteringen
  • Architecture management
  • Infrastructure & operations
  • Vendor management
Persoonsgebonden competenties
 • Je bent leergierig, klantgericht en neemt eigenaarschap en verantwoordelijkheid op
 • Je handelt in het belang van de organisatie en bent een betrouwbare partner voor collega’s, stakeholders en opdrachtgevers.
 • Je bent een echte teamplayer en stimuleert de samenwerking binnen de entiteit, werkgroepen en/of projectgroepen. Je kan een team richting geven door een heldere communicatie en analyse.
 • Je werkt gericht en actief om de vastgelegde doelstellingen te behalen. Je bent ondernemend, flexibel en polyvalent om bij te springen bij taken die strikt genomen niet tot jouw takenpakket behoren.
 • Je bent sterk analytisch ingesteld en leren op de werkvloer is voor jou een evidentie
 • Je bent leergierig, gemotiveerd en gedreven om voortdurend je productkennis, kennis van je klantenbestand en je competenties te verbeteren
 • Je bezit de nodige skills om onderhandelingen en afspraken met derden gunstig en vlot te laten verlopen. Je hebt een verbindende doch heldere communicatie.
 • Je werkt gestructureerd, weet duidelijk prioriteiten te stellen en signaleert voortijdig uitdagingen die op je pad komen

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een data gedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Informatie Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal hoofdzakelijk tewerk gesteld worden in Brussel.

Interesse?

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.