Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt aan deze nood. We zijn de motor voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen bundelt de krachten van Informatie Vlaanderen en de afdeling ICT van Het Facilitair Bedrijf. Deze samensmelting is een logische volgende stap voor een efficiënte digitale bediening van burgers, bedrijven en verenigingen. Ons doel? Een voortrekkersrol opnemen in de samenleving. We zetten onze schouders onder projecten met een grote maatschappelijke impact en bouwen dagelijks verder aan een slimme, toekomstgerichte overheid.

Ons DNA is dan ook doen. Ervaring uit de praktijk en expertise in data maken dat we steeds de beste oplossing realiseren voor onze klanten. We bieden een optimale werkomgeving voor onze medewerkers die dezelfde passie delen voor oplossingen met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Binnen onze afdeling informatiekanalen zijn we op zoek naar een relatiebeheerder. Als relatiebeheerder komt je terecht in het programma MijnBurgerprofiel-Webplatform (MBPWP).

Mijn Burgerprofiel is opgezet als een online profielpagina waar burgers hun persoonlijke gegevens terugvinden die bij de overheid bekend zijn. Zowel op Vlaams, federaal als lokaal niveau. Gebruikers kunnen van daaruit ook doorlinken naar specifieke e-loketten. Tot op vandaag zitten veel persoonsgegevens verspreid over verschillende instanties en beleidsniveaus. Dankzij Mijn Burgerprofiel heeft iedere gebruiker nu alle info bij de hand bij het invullen van aanvragen. Dat betekent minder vergissingen en ontbrekende documenten. En dus efficiëntiewinst voor de administratie.

Het Webplatform Vlaanderen wordt dé referentie voor alle Vlaamse overheidsorganisaties die hun digitale dienstverlening eenvoudiger, beter herkenbaar en optimaal toegankelijk willen maken voor hun klanten en voor de burgers. Je vindt er alle technische bouwblokken, voorschriften en richtlijnen die voldoen aan de meest recente digitale en gebruikersstandaarden. Het Webplatform biedt een 360°-zicht op wat er nodig is om vandaag, maar ook in de toekomst, de burgers nog beter digitaal te bedienen. Door aan te sluiten bij het Webplatform maakt je overheidsorganisatie een deel uit van een groter geheel waar de technologie en de content volledig in functie staan van een uniforme gebruikerservaring. Het Webplatform Vlaanderen is niet de zoveelste IT-oplossing. Uit de praktijk weet Digitaal Vlaanderen dat er veel meer nodig is dan slimme code en een mooie interface om een digitale dienstverlening kwaliteitsvol en gebruiksvriendelijk te maken. Met de webcomponenten zorgen we bijvoorbeeld voor technologische consistentie en een solide, toekomstgerichte basis. Diezelfde componenten zijn meteen ook de fundamenten van onze digitale huisstijl en bewaken het consistente gedrag van webpagina’s.

Doel

Als relatiebeheerder sta je met behulp van je product- en dienstenexpertise in voor de ontwikkeling en beheer van goede relaties met bestaande en potentiële klanten en afnemers van producten en diensten van MBPWP.

Als relatiebeheerder maak je het aanbod van MBPWP bekend in de markt, zet je hiervoor een “commerciële” organisatie op en ga je op zoek naar intenties en samenwerkingsmogelijkheden bij bestaande en potentiële afnemers van producten. Je begrijpt de noden en behoeften van de klant en gaat mee op zoek hoe het producten- en dienstenaanbod van MBPWP een oplossing kan bieden voor de klant.

In het team aansluitingen sta je oa. in voor het detecteren van opportuniteiten bij andere Vlaamse entiteiten (Steden & Gemeenten, Vlaamse overheidsinstanties). De combinatie van jouw analytische capaciteiten samen met een zekere “commerciële” flair zijn de fundamenten om Mijn Burgerprofiel duidelijk te profileren bij onze klanten en samen met hen de ideale samenwerking uit de grond te stampen.

Hierbij werk je nauw samen met de programmamanager en de product owners. Je zorgt voor technische ondersteuning zodra de klant het product of de dienst in gebruik neemt. Je koppelt bijkomende noden en verwachtingen van de klant terug naar de business zodat het aanbod verder kan evolueren in functie van een hoge tevredenheidsgraad.

Onze klanten zijn heel divers en dus verwachten we dat je je makkelijk kan aanpassen, gaande van een meer technisch geörienteerde insteek (bvb API lezen) tot behoeften die nog verder moeten worden uitgewerkt.

Eenmaal een klant heeft beslist om te integreren met MBP zal een ander team de implementatie uitvoeren, maar jij blijft actief in gesprek met de klant om de tevredenheid te waarborgen en eventueel andere opportuniteiten te vinden.

Indicatief takenpakket

 • Begrijpen en analyseren van de de behoeften van de klant en zoeken naar een oplossing voor de klant in het producten- en dienstenaanbod van Digitaal Vlaanderen en MBPWP in het bijzonder. Een ontwerp voorstellen dat invulling geeft aan de klantenwens.
 • Inschatten van de impact van de lopende initiatieven in het producten- en dienstenaanbod in te schatten op de klant en ondersteunen van de product owner bij de evaluatie in welke mate nieuwe services aansluiten bij de verwachtingen van de klanten.
 • Informeren en adviseren van bestaande en nieuwe gebruikers en klanten op technisch niveau. Dit kan gaan over de aansluiting, de toepassing, het gebruik en de regelgeving van het product en nieuwe functionaliteiten ervan.
 • Meedenken over oplossingen voor technische problemen en ‘hands on’ ondersteuning bieden, hierbij bewakend dat de klantenbehoeften worden ingevuld.
 • Beheren van klanten- en gebruikersrelaties voor alle producten- en diensten van MBPWP.
 • Begeleiden van klanten en gebruikers bij de implementatie en het gebruik van het product. Voorzien in (technische) ondersteuning naar klanten voor het product door middel van handboeken, opleidingen, infofiches, documentatie,… en specifieke opleidingen.
 • Helpen bij escalaties wanneer nodig. Verzorgen van de derdelijnsondersteuning.
 • Opvolgen van de klantentevredenheid, deze analyseren en komen tot gegronde conclusies.
 • Helpen bij het in de markt zetten van het product of meerdere producten bij bestaande en potentiële gebruikers- en klanten. Ervoor zorgen dat de meerwaarde van het product gekend is bij de (potentiële) afnemers. Zorgen dat informatie over het aanbod actueel en beschikbaar is en de doelgroep effectief bereikt.
 • Presenteren en demonstreren van de producten en diensten aan (potentiële) klanten.

Criteria

Ervaring
 • We zijn op zoek naar een relatiebeheerder met minimum 3 jaar ervaring.
 • Je heb ervaring met complexere opdrachten, met een diversiteit aan stakeholders en doelgroepen en hun (soms tegengestelde) behoeften.
 • Je heb ervaring in een sales-, marketing- of communicatiefunctie waarin je verantwoordelijk was voor het in de markt zetten van producten of diensten en het uitbouwen en onderhouden van relaties met klanten of stakeholders is een pluspunt.
 • Ook het leiden van werkgroepen en geven van opleidingen en infosessies schrikken jou niet af.
Diploma

Gewenst minimaal opleidingsniveau: Hoger onderwijs van het korte type, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting.

Vaktechnische competenties
 • Je bent analytisch en benadert een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken.
 • Communiceren met verschillende doelgroepen op een professionele, eerlijke en open manier.
 • Je bent klantgericht, staat open voor (nieuwe) behoeften van de belanghebbenden en je kan hierop creatief anticiperen.
 • Je hebt kennis van de werking van de Vlaamse overheid of bent bereid om deze op korte termijn te verwerven.
 • Je hebt kennis van het programma MijnBurgerprofiel-Webplatform en de onderliggende producten of bent bereid deze op korte termijn te verwerven.
 • Kennis van of ervaring met ERP- of CRM-systemen of -pakketten is een pluspunt.
Persoonsgebonden competenties
 • Je bent een echte teamplayer en stimuleert de samenwerking binnen de entiteit, werkgroepen en/of projectgroepen.
 • Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie is vanzelfsprekend en je neemt verantwoordelijkheid waar nodig.
 • Je kan vlot communiceren en brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over.
 • Je komt overtuigend over en kan instemming verkrijgen voor een mening, visie of aanpak.
 • Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat.
 • Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
 • Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie;
 • Klantgerichtheid is uw grote troef, je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren.
 • Je bent polyvalent om bij te springen bij taken die strikt genomen niet tot jouw takenpakket behoren waar dat nodig is.
 • Je werkt gericht en actief om de vastgelegde doelstellingen te behalen.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een datagedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau
 • flexibel zijn
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is op zoek naar een Relatiebeheerder voor de vestiging van Gent.

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Janice Verdegem via vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.