Context

De wereld verandert. Noden veranderen. Digitalisering staat hoger dan ooit op de Vlaamse agenda. Digitaal Vlaanderen beantwoordt deze nood. We willen de motor zijn voor de digitale transformatie van overheden in Vlaanderen.

Het metadatateam binnen dit agentschap is verantwoordelijk voor de informatiecatalogus, een metadatacatalogus (gebruik makend van het Open Source product GeoNetwork), die ervoor moet zorgen dat (op termijn) de metadata van alle overheidsinformatie in Vlaanderen ontsloten wordt naar burgers, overheden en ondernemingen. De belangrijkste achterliggende principes achter de informatiecatalogus zijn:

 • standaardisatie van beschrijvingen
 • gegevens eenmalig beschrijven voor alle Vlaamse overheden
 • ontsluiting via minstens één centraal toegangskanaal, de datavindplaats

De planning van de informatiecatalogus voor 2021 bestaat uit verschillende onderdelen:

 • opvolging van de Open Source software die wordt gebruikt (GeoNetwork)
 • opvolging van de domeinen die reeds ontsloten worden (Geografische gegevens & Open data)
 • integratie van nieuwe domeinen (Open en Gesloten services)
 • integratie naar Datavindplaats (= het nieuwe portaal dat toelaat dat eender welke gebruiker veel gemakkelijker gegevens kan zoeken en vinden)

Ook de volgende jaren zal het belang van de informatiecatalogus in functie van de datavindplaats blijven toenemen, met extra integraties van domeinen (zoals Statistiek bijvoorbeeld).

Doel

Als Architect zorg je onder meer voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de technische componenten van de informatiecatalogus. Zodat bestaande metadatastandaarden en/of applicatieprofielen hierin goed beheerd kunnen worden; maar ook nieuwe metadatastandaarden en/of applicatieprofielen perfect te integreren en te implementeren zijn. Finaal laat dit toe dat de beschreven gegevens en services in de datavindplaats gevonden kunnen worden door overheden, ondernemers en burgers. Jij bent de link tussen de interne en externe ontwikkelaars. Eveneens zorg je ervoor dat de interne en externe community in deze materie onze ontwikkelingen vertrouwt en er verder op bouwt. Evenzeer ook omgekeerd dat onze governance goed uitwerkt is conform de ontwikkelingen en trends van het core Open Source product GeoNetwork.

Indicatief takenpakket

 • Het uitwerken van de solution architectuur van de informatiecatalogus en de wisselwerking met de datavindplaats in lijn met de business processen en de business services van de organisatie.
  • Door proactief en reactief business noden en behoeften te analyseren, en deze vanuit ICT-architecturaal standpunt te vertalen naar een performante en coherente ICT-oplossing.
  • Door te adviseren bij technische productkeuzes: coding, testing, deployment, infrastructuur, operations & support.
 • Actief deelnemen aan de GeoNetwork-Open Source community, en in de Vlaamse, nationale en internationale kaders.
  • Door actief de GitHub pagina’s op te volgen, de verschillende builds te volgen, deze te onderzoeken en te testen, advies te geven voor de governance van de eigen instances, het default-product te sturen waar nodig, de eigen ontwikkelingen terug in het default-product te laten opnemen, werken met jointeffort code-sprints binnen de development-community, draagvlak creëren, enz.
  • Door het actueel houden van geïmplementeerde principes en standaarden; tot zelfs mee sturen bij de aanpassingen aan vigerende standaarden (bij bv. W3C, OGC, ISO, …). Bijhouden van trends en ontwikkelingen.
 • Een teamspeler te zijn binnen het metadata-team, waarbij een aansturingsrol is weggelegd richting de ontwikkelaars intern en extern voor:
  • Onderhoud en beheer van de technische componenten van de informatiecatalogus.
  • Implementeren van metadatastandaarden en/of applicatiemodellen.
  • Optimaliseren van de bestaande integraties met de informatiecatalogus.
  • Documenteren van de uitbouw van het kennisbeheer.

Criteria

We zijn op zoek naar een architect met praktijkervaring in adviesverlening op vlak van solution architectuur.

Diploma

Vanuit je opleiding en/of professionele ervaring beschik je over een werk- en denkniveau overeenstemmend met een master. Ideaal beschik je over minstens enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie in een relevante sector.

Vaktechnische competenties
 • Je hebt aantoonbare ervaring als Solution Architect
 • Je duikt zelf ook graag in de code
 • Je hebt aantoonbare ervaring met javascript, java, XML en XML-transformaties, RDFencoding, RESTful APIs
 • Andere applicatieve componenten zijn je natuurlijk ook niet vreemd, zoals .NET (C#), .NET Core, Entity Framework (Core), SQL server, …
 • Aantoonbare ervaring met het Open Source product GeoNetwork (Code, Editeeromgeving, API, …) is een pluspunt
 • Je hebt goede kennis van de cloud (Azure)
 • Ervaring met indexing-mechanismen zoals Lucène en Elastic Search is een pluspunt
 • Containers & microservices zijn je niet onbekend
 • Je hebt ervaring met source control systemen zoals GitHub
 • Je hebt kennis van (data)modelleertechnieken (EDR, …) en functionele analysetechnieken (BPMN, UML, …) voor het structureren en analyseren van processen, informatie en business- en IT-behoeften (user stories, backlogs, …) en bent bekend met de AGILEprojectwerking
 • Kennis van Metadata en zijn (internationale) standaarden, zoals Dublin Core, ISO, INSPIRE, DCAT, … zijn een pluspunt
 • Kennis van platformen, zoals Metadata Vlaanderen, metadatacenter, Geopunt, Vlaams Open Data Portaal, … zijn een pluspunt
 • Algemene kennis bezitten over semantische mapping en (data)standaarden is een pluspunt, net zoals de kennis rond geografische en open data.
Persoonsgebonden competenties
 • Je neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan. Je kan je advies objectief afwegen tegenover het algemeen belang;
 • Je bent een teamspeler en gericht op samenwerking en het creëren van een draagvlak;
 • Je bent open-minded en kan out-of-the-box denken;
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders. Zo ga je kritisch na op welke punten de dienstverlening kan worden verbeterd en formuleer je hiertoe concrete voorstellen en onderneem je hiertoe eveneens acties;
 • Je kan de architectuur duidelijk en inzichtelijk documenteren;
 • Je bewaakt de voortgang in tijd en de kwaliteit van het eigen werk;
 • Je maakt verhelderende analyses van complexe vraagstukken. Zo herformuleer je bijvoorbeeld complexe vraagstukken naar hanteerbare vragen. Je ziek ook trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten.

Werken voor Vlaanderen connect.

Boeiende en uitdagende IT functies én de mogelijkheid om mee je schouders te zetten onder het verder uitbouwen van een digitale en slagkrachtige Vlaamse overheid. Dat is werken voor Vlaanderen connect. Elke dag zetten onze medewerkers zich mee in om de Vlaamse overheid verder te digitaliseren opdat deze nog beter ten diensten kan staan van burgers, ondernemers en organisaties.

Bij Vlaanderen connect. wordt u voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan één van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale besturen, waar u ondersteuning biedt bij het realiseren van een data gedreven overheid.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens enkele jaren ter beschikking gesteld aan het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

Aanbod

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met

 • een mobiliteitsbudget
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen. Je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Het agentschap Digitaal Vlaanderen is zowel gevestigd in Gent als Brussel. Deze functie zal hoofdzakelijk tewerk gesteld worden in Gent

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Geraldine Nolf via geraldine.nolf@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail je CV en motivatiebrief naar vlaanderenconnect@ascento.be (opent in uw e-mail applicatie)

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.