Bedrag

Als werkgever van een DBSO-jongere krijgt u een doelgroepvermindering van 1.000 euro per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling. Als het kwartaal is afgelopen, kunt u de doelgroepvermindering aanvragen voor dat kwartaal.

U ontvangt de doelgroepvermindering als de jongere minder dan 20 uur per week opgeleid wordt op de werkvloer. Let op: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft nog de onderstaande voorwaarden over het minimale aantal uren en de arbeidsovereenkomst.

  • De jongere heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk.
  • Jongeren die minder dan halftijds werken in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt, moeten in die maanden minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan het werk zijn.

Lees meer op de website van de RSZ ((opent in nieuw venster)).

Duur

U ontvangt de doelgroepvermindering voor de volledige duur van de opleiding met een deeltijdse arbeidsovereenkomst..

Werft u de jongere ná zijn opleiding aan? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren.

Cumulatie met andere maatregelen

U mag de doelgroepvermindering voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) cumuleren met de volgende steunmaatregelen:

U mag de doelgroepvermindering voor oudere werknemers niet cumuleren met andere doelgroepverminderingen.


Doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs