Aanvraag via multifunctionele aangifte

 • Stap 1
  • De trajectbegeleider van het Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) vult de deelname van de jongere aan het project 'leren en werken' ((opent in nieuw venster)) aan op het loopbaanporfolio van de DBSO-jongere bij VDAB. Dat doet hij uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de opleiding start.
   Gebeurt de registratie pas later? Dan krijgt u de doelgroepvermindering pas vanaf het kwartaal waarin de deelname geregistreerd werd.
  • Beëindigt de jongere de opleiding? Dan moet de trajectbegeleider het dossier van de jongere vervolledigen en afsluiten.
 • Stap 2

  U duidt de gevraagde vermindering aan met de verminderingscode 6311 op de tewerkstellingslijn in uw multifunctionele aangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

  Lees meer over DmfA ((opent in nieuw venster)).

  Lees meer over DmfAPPL ((opent in nieuw venster)).

 • Stap 3

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laat u weten of hij de doelgroepvermindering toekent of weigert. In dat laatste geval krijgt u ook de reden van de weigering meegedeeld.


Doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs